Gündem

Komisyondan çocuk istismarına 'hadım önerisi' çıktı

TBMM Çocuklara Yönelik Cinsel Araştırma Komisyonu’nu taslak raporunda çok sayıda öneri yer aldı

13 Ekim 2016 14:41

Çocuklara yönelik cinsel istismarların araştırılması amacıyla kurulan TBMM Çocuklara Yönelik Cinsel Araştırma Komisyonu’nu taslak raporunda, istismara karşı, “istismara mağdur çocukların savcılıkta ifadelerinin tek seferde alınmasından, yurt açma izninin Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde kurulmasına, alo çocuk hattının kurulmasından, kimyasal kastrasyona (hadıma)” önerileri yer aldı.

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun haberine göre, komisyon raporunda yer alan bazı öneriler şöyle:

- TBMM bünyesinde çocuk hakları ile ilgili daimi bir ihtisas komisyonu kurulmalı.

- Ulusal çocuk politikasının daha etkin hale getirilebilmesi, tüm kurum ve kuruluşların denetim ve tek elden koordinasyonu için, Çocuk Koruma Koordinasyon Merkezi kurulmalı.

- Mevzuattaki fiziksel temas içermeyen cinsel saldırılar yeterince cezalandırılamıyor. TCK’nin 103. maddesinde cinsel istismar tanımı “fiziksel temas içermeyen cinsel eylemleri” de kapsayacak şekilde düzenlenmeli.

- TCK’de çocuk istismarı suçuna verilecek cezalarda istismar eden ile mağdur arasındaki yaş farkı ağırlaştırıcı neden olmalı.

- TCK’de çocuk istismarı suçunda mağdurun yaş küçüklüğü cezada ağırlaştırıcı neden olmalı.

- CMK’nin 236/2’nci maddesinde, suç mağduru tüm çocukların ifadesinin tek bir seferde alınması sağlanarak, mağdur çocukların tekrar tekrar örselenmesinin önüne geçilmeli.

- Her ne ad altında olursa olsun öğrencilere yönelik yurt, misafirhane, konukevi, pansiyon ve benzeri barınma hizmeti veren yerlerin işyeri açma ve çalışma ruhsatı Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından verilmeli, denetlenmesi de yine aynı bakanlıkça yapılmalıdır.

- Çocuk pornografisine bilerek erişim sağlanması suç olarak tanımlanmalı ve TCK’de bu yönde düzenleme yapılmalı.

- Çocukların yardıma ihtiyaç duyduğu anda kolayca erişebilecekleri ücretsiz ALO Çocuk Yardım Çağrı Merkezi kurulmalı.

- Çocuklar bedenlerini nasıl koruyacakları konusunda bilinçlendirilmelidir.

- Erken yaşta evliliklerin önlenmesine ilişkin toplumun, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının duyarlılığını artırmaya yönelik çalışmalar yapılmalı.

- Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Yasası’nda yapılan değişiklik ve bu değişikliğe dayanılarak çıkartılan yönetmelikle imkân tanınan ‘Kimyasal Kastrasyonun’, Sağlık Bakanlığı koordinasyonu ile etkin uygulanması sağlanmalı.

- Mağdur çocukların adli sisteme girişlerinden itibaren vaka yönetimi sistemi ile izlenmeleri sağlanmalı.

- Korunma altına alınan ve hafif zihinsel engelli tanısı olan çocukların bakımlarına özel önem verilmeli, bu kapsamda “Umut Evleri Projesi” yaygınlaştırılmalı.

- Cinsel suç faili çocuklar için özel rehabilitasyon programları uygulanmalı.

- Medya yapımlarında çocukları istismar ve ihmalden korumaya yönelik görseller teşvik edilmeli. Akıllı işaretler zaman içerisinde yeni ihtiyaçlara göre güncellenmeli.

- Servis şoförleri, kantin çalışanları, temizlik görevlileri, güvenlik görevlileri, internet kafe çalışanları, sosyal-sportif kültürel amaçlı mekânlarda çalışanlar, çocuklara yönelik her türlü kurslarda çalışanlar, kreş çalışanları, çocuk bakıcıları, rehabilitasyon, bakım merkezleri ve yurtlarda çalışanlar vb. işe alımında sicile dikkat edilmeli.