Gündem

Köln Radyosu yayınlarının kısıtlanmaması için imza kampanyası

Radyo yayınlarının haftalık 8 saatten 2,5 saate indirilmek isteniyor

26 Şubat 2016 20:02

Köln Radyosu yayınlarını haftalık 8 saatten 2.5 saate indirmek isteyen Batı Almanya Radyo Televizyon Kurumu (WDR) Başkanı Tom Buhrow’a hitaben imza kampanyası başlatıldı.

Kampanya için yapılan açıklamada; Köln Radyosu’nun yarım asırdan beri Avrupa, Türkiye ve Almanya’daki siyasi, ekonomik ve toplumsal olayları bağımsız ve anlaşılır bir dille Türklere duyurduğuna dikkat çekildi.  

Açıklamada, farklı gruplar için yapılan özel yayınların televizyon, radyo vergisi ödeyen Köln Radyosu için de yapılmasının doğal bir hak olduğu vurgulandı.

Sevgi Demirkaya ve Kenan Zöngör'ün www.change.org sitesi üzerinden başlattıkları imza kampanyasında, “WDR anadildeki yayınları ciddi bir biçimde budayarak, Almanya’da kültürel çoğulculuk ilkesine karşı gelmektedir. Böylece anadilin kimlik belirleyici bir kültür olduğu reddedilmektedir” denildi. 

Bilindiği gibi HR Frankfurt gibi Köln Radyosu'nu örnek alan yayınlar daha önce sonlandırıldı.

Sevgi Demirkaya ve Kenan Zöngör'ün imza kampanyası çağrıları şöyle:

Köln Radyosu ortak kültürümüzdür!
Kesintilere ve kaliteden ödüne hayır! Köln Radyosu 50 yıldan uzun bir süredir Almanya’daki hayatı, siyaseti ve tartışmaları burada yaşayan Türklerin bakış açısından yansıtmaktadır. Köln Radyosu Almanya, Avrupa ve Türkiye’den haberleri bağımsız ve eleştirel sunmaktadır. Köln Radyosu, dinleyicilerinin anadilini konuşan bir Alman kamu yayın kuruluşu olması nedeniyle güven vermektedir. Köln Radyosu dinleyicileri de diğer radyo dinleyicileri gibi radyo ve televizyon vergisi ödemektedir. Dolayısıyla diğer dinleyici kitleleri için yapılan özel yayınlar gibi kendisi için de bir saat bile olsa bir yayın yapılması hakkına sahiptir. WDR anadildeki yayınları ciddi bir biçimde budayarak Almanya’da kültürel çoğulculuk ilkesine karşı gelmektedir. Böylece anadilin kimlik belirleyici bir kültür olduğu reddedilmektedir. Çoğulculuk tam da bugün tasarruf edilmesi düşünülemez bir kalem olmalıdır! Köln Radyosu’nun yayınlarının bugüne dek olduğu kapsamda ve aynı kaliteyle sürmesini istiyoruz!
 

Köln Radyosu nasıl kuruldu?
 

Alman Sendikalar Birliği (DGB) ile İşverenler Sendikası; Almanya’ya misafir işçi olarak giden Türklerin, dil bilmedikleri sebebiyle Türkçe dilinde yayın yapan bir radyo kanalı kurulması için Batı Almanya Radyo Televizyon Kurumu’na (WDR) başvuruda bulunuyor. WDR’ye gidilmesinin nedeni, o dönemde İtalyanca bir programın yapılıyor olması. Teklif kabul gördüğünde ise Köln Radyosu, 2 Kasım 1964’te ilk yayınına başlıyor. WDR’de Türkçe programın ilk arşiv kaydı ise 17 Şubat 1969 yılında. O zamana kadar arşiv kaydı yok veya kayıp.İmza kampanyasına katılmak isteyenler için ilgili için tıklayınız.