Dünya

Kitab-ı Mukaddes bilinen tarihten önce mi yazıldı?

Araştırmada istihbarat örgütleri ve bankaların imzaları tetkik için kullandığı teknolojiye benzer bir teknoloji kullanıldı

14 Nisan 2016 15:39

İsrailli matematikçiler ve arkeologlar, bazı temel Kitab-ı Mukaddes metinlerinin kimi bilginlerin sandığından daha eski tarihlerde kaleme alınmış olabileceğini kanıtlar bulduklarını açıkladılar. Bulgular ayrıca dönemin okuryazarlık düzeyinin yüksek olduğunu ortaya koydu.

Kültür Servisi'nin Guardian'a dayandırdığı haberine göre, Tel Aviv Üniversitesi’nden bir ekip, istihbarat örgütleri ve bankaların imzaları tetkik için kullandığı teknolojiye benzer bir elyazısı tetkik teknolojisi kullanarak, İ.Ö 600 dolaylarına tarihlenen bazı antik İbranice yazıtların en az altı farklı yazar tarafından kaleme alınmış olduğunu belirledi.

Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi’nin dergisi Proceedings of the National Academy of Sciences’ta yayımlanan buluntuların, biblik metinlerin ilk kez ne zaman derlenmeye başladığı konusundaki "Babillilerin İÖ 586’da Kudüs’u kuşatarak yakıp yıkmasından ve sakinlerinin de Babil’e sürülmesinden önce mi, yoksa sonra mı?" sorusuna yanıt verilebileceği belirtiliyor.

Uygulamalı matematik dalı doktora öğrencileri, matematik profesörleri, arkeologlar ve bir fizikçiden oluşan ekip, İsrail’in güneyindeki Arad’da yer alan antik bir askeri kale çevresinde bulunan seramik parçalarındaki 16 yazıtı yüksek bir teknoloji kullanarak inceledi.

Ortaya çıkan sonuçlar, o dönemde okuryazarlık düzeyinin yüksek olduğunu ortaya koydu. Okuryazarlık düzeyinin yüksek olmasının ise, o dönemde bazı biblik metinlerin çoktan kaleme alınmış olabileceği olasılığını güçlendirdiği belirtiliyor.

Bu incelemeye katılmamış olan İsrailli Kitabı Mukaddes bilgini Shmuel Ahituv da İ.Ö 586’dan önce antik Yahuda’da okuryazarlığın yaygın olduğu ve söz konusu biblik metinlerin Kudüs kuşatmasından önce yazıldığı ifade ediyor.