Ekonomi

Kentsel dönüşüme devletten faiz desteği

Sağlanacak faiz desteği, güçlendirme ve konut yapım kredilerinde faizin 4 puanı, işyeri yapım kredilerinde ise faizin 3 puanı ile sınırlı olacak

13 Ekim 2012 20:02

Afet riski altındaki bölgelerde yapılacak konut ve işyerleri ile bunların güçlendirilmesi için kullanılacak kredilere faiz desteği sağlanacak.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kararname uyarınca, bir hak sahibine, 500 bin liraya kadar kullandığı kredi için faiz desteği verilecek. Kararnameye göre, faiz desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvurarak, bakanlık ile protokol imzalayan bankalardan kredi kullanabilecekler. Bir hak sahibi adına faiz desteği sağlanacak toplam kredi tutarı 500 bin lirayı geçemeyecek.

 

Ödeme inşaat tamamlandığından başlayacak

 

Kredilere ilişkin takip ve tahsil sorumluluğu tamamen bankaya ait olacak, anapara ile vatandaşın payına düşen faizler için bakanlıktan herhangi bir talepte bulunamayacak. Faiz desteği oranı, kredinin sağlandığı tarihteki oran esas alınarak kredinin ömrü boyunca uygulanacak ve değiştirilemeyecek. Faiz desteği sağlanacak kredilerin anapara geri ödemeleri bu maddede belirtilen azami ödemesiz dönemi aşmamak üzere inşaatın tamamlandığı tarihten itibaren başlayacak.

Sağlanacak faiz desteği, güçlendirme ve konut yapım kredilerinde faizin 4 puanı, işyeri yapım kredilerinde ise faizin 3 puanı ile sınırlı olacak. Örneğin yüzde 10 faizle 2 yılı ödemesiz, 10 yıl vadeli konut yapım kredisinde faizin yüzde 4'ünü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yüzde 6'sını ise krediyi kullanan vatandaş ödeyecek.