Ekonomi

KAYIT DIŞIYLA MÜCADELEYE YENİ EYLEM PLANI ANKARA (A.A)

07 Temmuz 2010 13:58

-KAYIT DIŞIYLA MÜCADELEYE YENİ EYLEM PLANI ANKARA (A.A) - 07.07.2010 - Kayıt dışı ekonomiyle mücadele amacıyla akaryakıtta online takip sistemi kuruluyor, yazar kasaların POS cihazlarıyla birleştirilmesi için de çalışma yürütülüyor. Edinilen bilgiye göre, Maliye Bakanlığı, Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planını güncelliyor. 2011-2013 dönemine ilişkin de hazırlık yapılıyor. Güncelleme çalışmaları sırasında, şu ana kadar gerçekleştirilen konu başlıklarının yanı sıra, sürekli faaliyetler de mevcut plandan çıkarılıyor. Bu arada yeni döneme ilişkin tedbirler için de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Denizcilik Müsteşarlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Gümrük Müsteşarlığı başta olmak üzere çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarıyla görüşmelerde bulunuluyor. -AKARYAKIT TAKİBİ EKK'YA GÖTÜRÜLÜYOR- Kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye ilişkin yeni taslak metin, Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na (EKK) götürülecek ve burada kesinleşecek. Ardından da ilgili kuruluşlar, kendi sorumluluk alanlarıyla ilgili düzenlemeleri süratle gerçekleştirecek. Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Taslak Planında yer alan düzenlemeyle, hala çok önemli bir sorun olarak nitelenen akaryakıt kaçakçılığının önlenmesi amacıyla ''Akaryakıtta Online Takip Sistemi'' oluşturulacak. Çalışmalarda, Gelir İdaresi Başkanlığı ve EPDK, dağıtım şirketlerinin bayilere verdikleri akaryakıtın elektronik ortamda izlenmesine dönük yeni bir yapı oluşturulmasını kararlaştırdı. -KAYIT DIŞI İSTİHDAMA SIKI TAKİP- Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), geçici iş göremezlik ödeneği alanların sayısını Gelir İdaresi ile paylaşacak. Kurumdan aylık alanlarla ilgili ayrıntılı bilgiler de İdareye verilecek. Maliye Bakanlığı denetim elemanları, merkezden sonra taşrada da yoklama yaptıkları işletmelerde, kayıtlı olup olmadıklarına bakmaksızın iş yerinde çalışan toplam kişi sayısını da tutanaklara yazacak.  SGK bildirimleri ile gelir vergisine ilişkin muhtasar beyannamelerin birleştirilmesi hususunda ise Gelir İdaresi Başkanlığı ile SGK arasında şu ana kadar uzlaşma sağlanamadı. -ÜCRETLERİN DÜŞÜK GÖSTERİLMESİNE ÖNLEM ARAYIŞI- Halen muhtasar beyannamelerde kişi sayısının toplamı ile ödenecek gelir vergisine yer veriliyor. Gelir İdaresi Başkanlığı, muhtasar beyannamelere TC kimlik numarası bazında çalışanların brüt ücretleri ile vergilerinin eklenmesini düşünüyor. Bu şekilde işverenlerin, istihdam ettikleri kişiler için fiili ücretin altında bildirim yapmasının önüne geçileceği ve bu bilgilerin vergiyle ilgili diğer kıyaslamalarda da kullanılabileceği ifade ediliyor. Belli sayının üzerinde eleman çalıştıran işletmelerin personel maaşlarının bankalar üzerinden ödenmesi konusunda da çalışma yapılıyor. -KREDİ KARTI SLİPLERİ BELGE YERİNE GEÇECEK- Halen doktorlar için uygulanmakta olan kredi kartı sliplerinin belge yerine geçmesi sisteminin yaygınlaştırılması planlanıyor. Bankalararası Kredi Kartları Merkezi ve BDDK, her banka için ayrı POS cihazı kullanılması yerine işletmelerdeki POS cihazlarının birleştirilmesi ve tek tip POS cihazı kullanımına dönük bir çalışma yürütüyor. Birleştirme işlemi gerçekleşirse, kredi kartı ile de nakit olarak da yapılan tüm satışlar sisteme işlenecek. Gelir İdaresi Başkanlığı da kurulacak elektronik altyapı sayesinde bütün bilgileri günlük olarak izleyebilecek. -MÜKELLEFE KARNE GELİYOR- Elektronik fatura uygulaması yaygınlaştırılıyor. Elektronik deftere geçilerek büyük mükelleflerden başlanarak, bütün defterler elektronik ortamda tutulacak.  Merkezi Risk Analizi Sistemi geliştirilecek. Gelir İdaresi, çok daha geniş ve kapsamlı risk analizinde bulunabilecek. Mükellefe karne verilecek. Gelir İdaresi Başkanlığı, Vergi İstihbarat Merkezi'nde toplanan bilgiler ve diğer veriler ışığında bütün mükellefleri risk analizine tabi tutacak ve belirlenen kriterlere göre mükelleflere not verecek. Bu şekilde her mükellefin karnesi ortaya çıkacak. Yeni denetim elemanları alınacak. Bu şekilde vergi denetim kadroları güçlendirilecek. Tapu kayıtlarının tamamen elektronik ortamda bildirilmesi sağlanacak.