Ekonomi

Kasım 2011

a11

10 Ocak 2011 02:00

 % 01/11/2011 ~ 10/11/2011 + 16-31 Ekim 2011 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi   % 01/11/2011 ~ 14/11/2011 + 2011 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı   % 01/11/2011 ~ 14/11/2011 2011 +III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı   %01/11/2011 ~ 14/11/2011 + 16-31 Ekim 2011 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi   % 01/11/2011 ~ 15/11/2011 + Ekim 2011 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi   % 01/11/2011 ~ 15/11/2011 + Ekim 2011 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi   % 01/11/2011 ~ 15/11/2011 + Ekim 2011 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi   % 01/11/2011 ~ 15/11/2011 + Ekim 2011 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi  % 01/11/2011 ~ 15/11/2011 + Ekim 2011 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi   % 01/11/2011 ~ 15/11/2011 + Ekim 2011 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi   %01/11/2011 ~ 17/11/2011 + 2011 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi   % 01/11/2011 ~ 17/11/2011 + 2011 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi   % 01/11/2011 ~ 21/11/2011 + Ekim 2011 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin EK:4 No.lu ÖTV Bildirim Formu   % 01/11/2011  ~21/11/2011 + Ekim 2011 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu   %01/11/2011 ~ 21/11/2011 + Ekim 2011 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu   % 01/11/2011 ~ 21/11/2011 + Ekim 2011 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu   % 01/11/2011 ~ 21/11/2011 + Ekim 2011 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu   % 01/11/2011 ~ 21/11/2011 + Ekim 2011 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi   % 01/11/2011 ~ 21/11/2011 + Ekim 2011 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi   % 01/11/2011 ~ 21/11/2011 + Ekim 2011 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi   % 01/11/2011 ~ 21/11/2011 + Ekim 2011 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi   % 01/11/2011 ~ 21/11/2011 + Ekim 2011 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi   % 01/11/2011 ~ 21/11/2011 + Ekim 2011 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi   % 01/11/2011 ~ 23/11/2011 + Ekim 2011 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı   % 01/11/2011 ~ 23/11/2011 + Ekim 2011 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı   % 01/11/2011 ~ 24/11/2011 + Ekim 2011 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı   % 16/11/2011 ~ 24/11/2011 + 1-15 Kasım 2011 Dönemine ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi   % 16/11/2011 ~ 25/11/2011 + 1-15 Kasım 2011 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi   % 01/11/2011 ~ 28/11/2011 + Ekim 2011 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi   % 01/11/2011 ~ 28/11/2011 + Ekim 2011 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi   % 01/11/2011 ~ 28/11/2011 + Ekim 2011 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi   % 01/11/2011 ~ 30/11/2011 + Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 1. Taksit Ödemesi   % 01/11/2011 ~ 30/11/2011 + Veraset ve İntikal Vergisi 2. Taksit Ödemesi   %01/11/2011 30/11/2011 2011 Yılı Emlak Vergisi 2. Taksit Ödemesi   % 01/11/2011 ~ 30/11/2011 +2011 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin (İşyeri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalar İle Su İhtiyacını Belediyece Tesis Edilmiş Su Şebekesi Haricinden Karşılayan Konutlar İçin) 2. Taksit Ödemesi   %01/11/2011 ~ 30/11/2011 + Ekim 2011 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)   % 01/11/2011 ~ 30/11/2011 + Ekim 2011 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)   % 01/11/2011 + 30/11/2011 Ekim 2011 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi