Ekonomi

Kartellere pişmanlık affı!

Kartellerin ortaya çıkarılması amacıyla aktif işbirliği yapanlara cezada indirim yapılacak. İlk ihbarı yapana ise ceza yok.

24 Ağustos 2008 03:00

Rekabet Kurumu'nun "Kartellerin Ortaya Çıkarılması Amacıyla Rekabet Kurumuyla Aktif İşbirliği Yapanlara Para Cezası Uygulanmamasının veya Verilecek Cezalarda İndirim Yapılmasının Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik Taslağı" şekillenerek, son halini aldı.

"Pişmanlık yönetmeliği" olarak adlandırılacak düzenleme ile Rekabet Kanunu'nu, "fiyat tespiti, müşterilerin, sağlayıcıların, bölgelerin ya da ticaret kanallarının paylaşılması, arz miktarının kısıtlanması veya kotalar konması, ihalelerde danışıklı hareket konularında, rakipler arasında gerçekleşen, rekabeti sınırlayıcı anlaşma ve uyumlu eylemde bulunma" gibi yollarla ihlal eden kartellerin ortaya çıkarılması amaçlanıyor.

İnceleme öncesi ilk ihbarı yapana ceza yok

Buna göre, Rekabet Kurulunun inceleme başlatmasından önce bilgi ve belge vererek, Kurumun varlığından haberdar olmadığı bir kartelin ortaya çıkarılmasını sağlayan ilk teşebbüs ile bu teşebbüsün yönetici ve çalışanlarına para cezası uygulanmayacak.

İnceleme başlamasından sonra bir başvuru ile Kanunun ihlal edildiği sonucuna ulaştıracak deliller bulunmazken, bir kartele ilişkin incelemenin başlamasından soruşturma raporunun tebliğine kadar, kanunu ihlal sonucuna ulaştıracak delilleri sunan ilk teşebbüs ile bu teşebbüsün yönetici ve çalışanlarına para cezası uygulanmayacak.

Para cezalarında indirim

Bir kartele ilişkin incelemenin başlamasından soruşturma raporunun tebliğine kadar, Kanunun ihlal edildiği sonucuna ulaştıracak delilleri sunan ancak ceza uygulanmamasına ilişkin düzenlemelerden yararlanamayan teşebbüsler ile bu teşebbüslerin ihlali kabul eden ve aktif işbirliğinde bulunan yönetici ve çalışanlarına verilecek para cezalarında da indirim yapılacak.

Bu kapsamda ilk teşebbüse verilecek cezada yüzde 35 ile yüzde 50 arasında indirim yapılırken, teşebbüsün ihlali kabul eden ve aktif işbirliğinde bulunan yönetici ve çalışanlarına da, yüzde 35 ile yüzde 100 arasında indirim uygulanacak.

İkinci teşebbüse verilecek cezada yüzde 25 ile yüzde 35 arısında indirim yapılacak, Bu durumda teşebbüsün ihlali kabul eden ve aktif işbirliğinde bulanan yönetici ve çalışanlarına da yüzde 25 ile yüzde 100 arasında indirim yapılabilecek.

Diğer teşebbüslere verilecek cezalarda yüzde 15 ile yüzde 25 arasında indirim yapılacak. Teşebbüsün ihlali kabul eden ve aktif işbirliğinde bulunan yönetici ve çalışanlara da yüzde 15 ile yüzde 100 arasında indirim yapılacak. Sunulan deliller neticesinde ihlalin süresinin artması ve benzeri nedenlerle para cezasının artırılması gerekirse bu artıştan ilgili delilleri ilk olarak sunan teşebbüs ile bu teşebbüsün ihlali kabul eden ve aktif işbirliğinde bulunan yönetici ve çalışanları etkilenmeyecek.

Para cezalarında indirim yapılması amacıyla başvuruda bulunan teşebbüs yöneticisi veya çalışanlarının, "başvuru konusu kartelin etkilediği ürün ve coğrafi pazarları, kartelin süresini, kartele taraf olan teşebbüsler ile bu teşebbüslerin yönetici ve çalışanlarının isim ve adreslerini, kartelle ilişkili görüşmelerin tarihlerini, yerlerini, içeriklerini, katılımcılarını ve kartelle ilgili tüm bilgi ve belgelerini" sunmaları gerekiyor.

Delillerin tespiti zor
 
Uzmanlar, diğer rekabet ihlallerine kıyasla, doğası gereği gizli olan kartellerin ortaya çıkarılması ve soruşturulması, kartele taraf olan teşebbüsler ile bu teşebbüslerin yönetici ve çalışanlarının Kurum ile işbirliği yapmamaları halinde, oldukça zor olduğunu, delillerin bazı durumlarda iyi saklandığını belirtiyorlar.

Böylelikle yapılacak iş birliği ile Rekabet Kurumunun kartellerin tespit edilmesi için delil aramak için vakit kaybetmeyeceğine işaret eden uzmanlar, düzenlemenin AB uygulamalarıyla da uyumlu olduğunu ifade ettiler.

Kartellerin ortaya çıkarılması ve soruşturulması amacıyla Kurum ile aktif işbirliği yapan teşebbüsler ile bu teşebbüslerin yönetici ve çalışanlarının, bu işbirliğini yapmayanlara göre dezavantajlı konuma düşmemesi gerektiğini vurgulayan uzmanlar, benzer şekilde, kurum ile aktif işbirliği yapmayan teşebbüsler ile bu teşebbüslerin yönetici ve çalışanlarına, şeffaflık, nesnellik ve tutarlılık dikkate alınarak, işbirliğini teşvik amacıyla, caydırıcılığı sağlayacak nitelikte cezaların uygulanacağını kaydettiler.

"Pişmanlık yönetmeliği" olarak adlandırılacak düzenleme ile Rekabet Kurumu, kartellerin ortaya çıkarılması amacıyla kurumla aktif işbirliği yapanlara,...
( Referans)