Ekonomi

KAPIDAN SATIŞLARA YENİ DÜZENLEME ANKARA (A.A)

07 Mart 2011 12:09

-KAPIDAN SATIŞLARA YENİ DÜZENLEME ANKARA (A.A) - 07.03.2011 - Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, ''Kapıdan Satışlara İlişkin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte'' değişikliğe gitti. Bakanlığın değişikliğe ilişkin yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, yönetmeliğe aykırı uygulamaları tespit edilen satıcı veya sağlayıcılar uyarılacaklar. Uyarıya rağmen söz konusu aykırılıkların en geç 30 gün içinde düzeltilmemesi halinde ilgili satıcı veya sağlayıcının kapıdan satış yetki belgesi iptal edilecek. Belgesi iptal edilen satıcı veya sağlayıcılar Bakanlığın internet adresinde ilan edilecek ve bu firmalara 1 yıl süreyle kapıdan satış yetki belgesi verilmeyecek. Kapıdan satış yapan satıcı veya sağlayıcılar, merkezlerinin bulunduğu ildeki Sanayi ve Ticaret Müdürlüğüne başvurarak kapıdan satış yetki belgesi alacaklar. Müdürlük, satıcı veya sağlayıcıların yetki belgesi almak için ibraz ettikleri bilgi ve belgeleri değerlendirirken tüketicilerin sağlık ve güvenliğiyle ekonomik çıkarlarını korumak amacıyla gerekli incelemeleri yapabilecek, daha önce yapılan denetimlerin raporları ve tüketici şikayetlerini de dikkate alabilecek. -SÖZLEŞMELERDE NELER BULUNACAK- Taksitle yapılan kapıdan satışlara ilişkin sözleşmelerde ''faiz miktarı, faizin hesaplandığı yıllık oran ve sözleşmede belirlenen faiz oranının yüzde otuz fazlasını geçmemek üzere gecikme faizi oranı'' mutlaka yer alacak. Tüketicilerin ödemelerini yapabilecekleri banka, posta ve benzeri hesap bilgileri ile tüketicilerin şikayet ve itirazları konusunda başvuruların, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dahilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılabileceğine ilişkin bilgi sözleşmede yer alacak. Satıcı veya sağlayıcı, sözleşmeyi tüketicinin imzalamasını ve sözleşme tarihi ile ''Sözleşmenin bir nüshasını elden teslim aldım ve yedi gün içinde satıştan vazgeçme hakkımın olduğu konusunda bilgilendirildim'' ibaresini tüketicinin kendi el yazısı ile yazmasını sağlayacak. -CAYMA HAKKI- Satıcı veya sağlayıcılar, akdedilen kapıdan satış sözleşmelerini en az 3 yıl süreyle merkezlerinde saklayacaklar. Sözleşmenin ve malın tüketiciye teslim edildiğinin ispat yükümlülüğü satıcı veya sağlayıcıya ait olacak. Satıcı veya sağlayıcıların yönetmelik hükümlerine aykırı uygulamalarda bulunması halinde, tüketici cayma hakkını kullanmak için 7 günlük süreyle bağlı olmayacak. Beslenme destek ürünleri hariç olmak üzere, ticari örf ve adet gereği meyve, sebze, süt gibi gıda ve içeceklerin düzenli aralıklarla satışa sunulmasına ilişkin sözleşmeler, banka, sigorta ve menkul kıymet sözleşmeleri, taşınmaz satış ve kiralama sözleşmeleri ve taşınmaza ilişkin diğer haklarla ilgili sözleşmelere bu yönetmeliğin hükümleri uygulanmayacak. Geçerliliği devam eden Kapıdan Satış Yetki Belgeleri, 1 Ocak 2012 tarihinden önce Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'ne müracaat edilerek, bu Yönetmelik hükümlerine göre yenilenecek.

ETİKETLER

haber