Gündem

Kamunun bütün taşınmazlarında tasarruf artık sadece Başbakanlık'a ait

Sessiz sedasız yürürlüğe giren genelgeye göre, kamuya ait bütün taşınmaz malların satışı, kirası, devri, takası ancak Başbakanlık’tan izinle mümkün

27 Temmuz 2012 11:17

Başbakanlık çok tartışılacak bir genelgeyi sessiz sedasız uygulamaya soktu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan genelgeye göre, kamu kurum ve kuruluşlarına ait malların, taşınmazların satış, kiralanması gibi üzerinde yapılacak her türlü tasarrufta artık Başbakanlık’tan izin alınacak. Genelgeye göre bir metrekarelik yer için yapılacak tasarrufta söz sahibi Başbakan.

Mehmet Baransu'nun Taraf gazetesindeki haberine göre; Resmi Gazete’nin 16 haziran tarihli sayısında yayımlanan 2012/15 sayılı genelgeyle Bakanlıklar dahil, kamu kurum ve kuruluşlarındaki yetkilerin tamamı Ankara’ya Başbakan’a devredildi. İşte o çok tartışılacak genelge; “Kamu kurum ve kuruluşları (Belediyeler ve il özel idareleri hariç) ile sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamu kurum ve kuruluşlarına ait şirketlerin, kendi mülkiyetlerinde veya tasarruflarında bulunan taşınmazlarla ilgili olarak; kamu kurum ve kuruluşları, vakıf, dernek veya bunların şirketlerine, gerçek veya tüzel kişilere; satış, kira, irtifak, takas, tahsis, devir vb. her türlü tasarrufa yönelik işlemleri için Başbakanlıktan izin alınacaktır. Bilgilerini ve gereğini rica ederim. Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan.”


Erdoğan onaysız işlem yok


Resmi gazetede yayımlanıp yürürlüğe giren bu genelgeyle, vakıfların tüm malları dahil, bakanlıkların, diğer kamu kurum ve kuruluşların taşınmazları veya mülkiyetleriyle ilgili artık tek söz sahibi başbakan. Başbakanın onay vermediği hiçbir satış, kiralama, irtifak, takas, tahsis, devir gibi her türlü işlem gerçekleşmeyecek. Yetkilerin devredilmesinin konuşulduğu şu günlerde Ankara’nın tüm yetkileri merkezde toplaması çok tartışılacağa benziyor.


634 bin taşınmaza o karar verecek


26 haziran itibariyle Hazine’nin özel mülkiyetinde 3 milyon 634 bin 144 taşınmaz bulunuyor. Bu taşınmazlardan tahsisli olanlarının sayısı ise 588 bin 146 adet.