Ekonomi

Kamuda istihdam yüzde 2 arttı

Kamuda istihdamın artmasında, belediyeler, bağlı kuruluşları ve mahalli idare birliklerinde çalışan sözleşmeli personelin etkisi oldu.

17 Kasım 2009 02:00

Kamuda istihdam, 1 yılda yüzde 2 artış gösterdi. Artışta, belediyeler, bağlı kuruluşları ve mahalli idare birliklerinde istihdam edilen sözleşmeli personelin de etkisi oldu.

Yerel seçimlerin gerçekleştirildiği Mart 2009'da 7 bin 828 olan bu alandaki sözleşmeli personel sayısı, bir dönem sonra Haziran 2009'da yaklaşık 3 kat artışla 21 bin 705'e yükseldi.

Yeni oluşan yönetimlerin inisiyatifinin yanı sıra burada, 5747 sayılı yasayla kurulan ve kapatılan belediyelerin durumunun seçimle netleşmesi de belirleyici oldu.

Bir yetkili, duruma ilişkin ''Başka bir belediyeyle birleşecek, kapatılacak belediyeler sözleşme yapmama yoluna gitti. Hatta teklifleri 'bağlanacak kurumdan izin alınmak koşuluyla olur' denilerek geri çevrildi. Bu açıdan biraz birikme de oluşmuştu'' dedi.

TÜİK verilerinden derlenen bilgilere göre, kamuda 30 Eylül 2009 tarihi itibarıyla 2 milyon 976 bin 514 kişi istihdam ediliyor. Kamu istihdamı, 1 yıl önce küresel krizin etkisinin görülmeye başlandığı 30 Eylül 2008 tarihinde, 2 milyon 919 bin 23 kişi düzeyindeydi.

Kamuda, 30 Eylül 2009 tarihi itibarıyla istihdam edilenlerin 2 milyon 91 bin 748'ini kadrolu personel oluşturuyor. Kadro karşılığı sözleşmeli personel dahil toplam sözleşmeli personel sayısı 298 bin 731'i buluyor. Kamuda, 415 bin 434'ü sürekli, 37 bin 349'u geçici, toplam 452 bin 783 işçi çalıştırılıyor.

Geçici personel sayısı 18 bin 965, diğer kategorisinde yer alan çalışanların sayısı da 114 bin 287 olarak hesaplandı. Diğer kategorisi kapsamında muhtarlar, geçici köy korucuları ile yerel yönetimlerdeki görevlendirme, açıktan vekil gibi pozisyonlarda çalışanlar bulunuyor.

Eylül 2008 dönemindeki kamu istihdamı dağılımında da çalışanların 2 milyon 79 bin 479'u kadrolu personel, 237 bin 770'i sözleşmeli personelden meydana geldi. Kamuda 397 bin 907'si sürekli, 75 bin 581'i geçici olmak üzere toplam 473 bin 488 işçi yer aldı. Geçici personel sayısı 18 bin 176, diğer kategorisinde çalışanların sayısı da 110 bin 110 oldu.

Belediyelerdeki sözleşmeli personel artışı

Sözkonusu dönemde, istihdam dağılımında bakıldığında belediyeler, bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerindeki sözleşmeli personel sayısındaki değişim dikkati çekti.

Mart 2009 döneminde, belediyeler, bağlı kuruluşları ve mahalli idare birliklerinde istihdam edilen sözleşmeli personel sayısı 7 bin 828 idi. Bir dönem sonra Haziran 2009'da belediyeler, bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde istihdam edilen sözleşmeli personel sayısı, yaklaşık 3 kat artışla 21 bin 705'e yükseldi.

2009 yılı üçüncü dönemde, sözkonusu rakam aynı düzeyde kaldı.

Toplam istihdamın yüzde 13'ü kamuda çalışıyor

Türkiye'de toplam istihdamın (22 milyon 108 bin) yüzde 13,4'ü kamuda çalışıyor.

Kamuda, 30 Eylül 2009 tarihi itibarıyla 2 milyon 976 bin 514'e ulaşan toplam istihdamın 2 milyon 78 bin 825'i genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde görev yapıyor.

Üniversiteler, Yüksek Teknoloji Enstitüleri (YTE) ve YÖK'te çalışan kamu personeli sayısı 170 bin 702'yi buluyor. 55 bin 834'ü özel bütçeli diğer idareler, 5 bin 554'ü düzenleyici ve denetleyici kurumlar, 28 bin 620'si sosyal güvenlik kurumları, 53 bin 744'ü döner sermayeler ve kefalet sandıkları, 6 bin 645'i 190 sayılı KHK kapsamında yer alan diğer kamu idarelerinde istihdam ediliyor.

233 sayılı KHK kapsamında yer alan KİT'lerde 152 bin 258, özelleştirme programında yer alan kuruluşlarda 55 bin 50 kamu personeli bulunuyor.

Kamu bankalarında 36 bin kamu çalışanı var

Özel kanunu bulunan TRT ve TÜRKSAT A.Ş'de toplam 7 bin 673 kamu personeli çalıştırılıyor.

Kamu bankaları Ziraat Bankası, Halkbank, Eximbank ve Kalkınma Bankası'nda istihdam edilen toplam kamu personeli sayısı da 36 bin 178 olarak hesaplandı.

Yerel yönetimlerin durumuna bakıldığında da il özel idarelerindeki toplam kamu istihdamı 37 bin 539, belediyeler, bağlı kuruluşları ve mahalli idare birliklerinde 263 bin 961, Belediye İktisadi Teşekkülleri'nde (BİT'ler) 23 bin 931 oldu. 

ETİKETLER

haber