Ekonomi

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu oluşturuldu ANKARA (A.A)

02 Kasım 2011 14:51

-Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu oluşturuldu ANKARA (A.A) - 02.11.2011 - Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu oluşturuldu. Kurumun teşkilat ve görevleri hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Kurum, kurul ve başkanlıktan oluşacak. Merkezi Ankara'da olacak Kurumun merkezini değiştirmeye Bakanlar Kurulu yetkili olacak. Kurum, gerekli gördüğü yerlerde temsilcilik açabilecek. Başbakan, kurumun yönetimi ile ilgili yetkilerini gerekli gördüğü takdirde bir bakan eliyle yürütebilecek. Kurul, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından önerilecek dörder aday arasından ikişer kişi, Hazine Müsteşarlığı, Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun bağlı olduğu Bakanlıklar ile Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından önerilecek ikişer aday arasından birer kişi olmak üzere, Bakanlar Kurulu tarafından atanan dokuz üyeden oluşacak. Bakanlar Kurulu, üyelerden birini başkan olarak atayacak. Kurul, başkanın önerisi üzerine üyelerden birini ikinci başkan olarak seçecek. Kurul üyeliklerine atanacakların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili maddesinde belirtilen nitelikleri taşımaları, bunun yanı sıra en az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler ile ticari bilimler fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları veya bu dallarda yüksek lisans yapmış olmaları ve muhasebe, finans, vergi, denetim ve hukuk alanlarından birinde en az on yıllık deneyim sahibi olmaları gerekiyor. Öğretim elemanları arasından Kurul üyeliklerine atanacaklarda ise iktisat, işletme, maliye ve muhasebe alanlarında en az on yıl süreyle öğretim üyesi veya öğretim görevlisi olarak görev yapmış olmaları şartı aranıyor.

ETİKETLER

haber