Gündem

Kampüste sivil polise yer açın!

YÖK Başkanı’nın imzasıyla üniversitelere gönderilen yazıda, ‘güvenli olmayan ortamda özgür düşünce çıkmayacağı’ belirtilerek alınması g

06 Ekim 2010 03:00

T24 - YÖK Başkanı Özcan’ın imzasıyla üniversitelere gönderilen yazıda, ‘güvenli olmayan ortamda özgür düşünce çıkmayacağı’ belirtilerek alınması gereken önlemler sıralandı. Yazıda, üniversitelerin uygun gördükleri alanlarda kampüste görev yapacak sivil polis için yer tahsis etmeleri gerektiği de belirtildi. 

Kampüste sivil polise yer açın!

YÖK Başkanlığı’nın “Özgür ve Güvenli Üniversite” başlıklı toplantıda aldığı ve bilgi için Emniyet Genel Müdürlüğü kanalıyla 81 il valiliğine gönderilen kararlarında, tartışma yaratacak birçok uygulamanın yer aldığı ortaya çıktı. Milliyet'te yer alan habere göre; YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan imzasıyla, 24 Ağustos’ta gönderilen yazıda, bölücü ve yıkıcı faaliyetlerin hareket alanlarının daraltılmasının eğitim ve öğretim faaliyetlerinin kusursuz yürütülebilmesi için en önemli unsurlardan olduğu belirtilerek, “Şiddet içeren fikir ve eylemler, özgür düşünceyi de baskı altına alacağından, güvenli olmayan üniversitede özgür düşüncenin çıkması da olanaksızdır” denildi. 

Yazıda, bu amaçla, rektörlüklerden, alınması gereken önlemler sıralandı. Bir bölümü kamuoyunun da talep ettiği önlemlerden oluşan önlemler arasında, üniversitelerde meydana gelecek olaylara süratle müdahale edilmesi için bütün öğretim yılını kapsayacak biçimde kolluk kuvveti ve sivil emniyet personeli görevlendirme yazılarının valiliklerden talep edilmesi istendi.

Yazıda, üniversitelerin uygun gördükleri alanlarda kampüste görev yapacak sivil polis için yer tahsis etmeleri gerektiği de belirtildi.

YÖK Başkanlığı’nın, 81 il valiliğine dağıtılmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü’ne gönderdiği, Özcan imzalı yazıda yer alan kararlar şöyle: 


KOLLUK KUVVETİ TALEBİ 

* Güvenlik koordinatörleri ile ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları yetkilileri arasında bir yarıyılda en az iki defa toplantı yapılması.

* Olaylara süratle müdahale edilmesi amacıyla öğretim yılını kapsayacak şekilde, ihtiyaç halinde başvurmak üzere kolluk kuvveti talebi ve sivil emniyet personeli görevlendirme yazılarının eğitim-öğretim yılının başlangıcında rektörlüklerce valiliklerden talep edilmesi, ayrıca üniversitelerimizin imkânları ölçüsünde ve uygun gördükleri alanlarda kampüste görev yapacak sivil kolluk güçleri ile ilgili yer tahsis etmeleri.

* Yerleşke güvenliğine yönelik olarak giriş-çıkış noktalarının kontrolü, aydınlatma sistemlerinin geliştirilmesi, kamera sisteminin yaygınlaştırılması, fiziki ve parmak izi gibi elektronik tedbirlerin alınması.

* Stant, bilgilendirme masaları vb. faaliyetlerin rektörlüklerce kurulan değerlendirme komisyonuna önceden bildirmek ve komisyonun uygun görmesi şartıyla gerçekleştirilmesi, ayrıca öğretim başlamadan önce her kurumun ayrı ayrı stant açması yerine ortak stant açılması.

* Öğrencilerin kayıt olma işlemlerine yardımcı olma kisvesiyle öğrencilerle temasa geçen ideolojik grupları, kampüs alanları dışında ve çevrelerinde oluşturulan stantlara müsaade edilmeyerek, gerektiğinde güvenlik kuvvetlerinden yardım talep edilmesi.


PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

* Birimlerde ve yurtlarda psikolojik danışmanlık ve rehberlik servislerinin etkin hale getirilmesi.

* Öğrencilerden, aynı suçu işleyenlere farklı ceza verilmemesi.

* Yerleşkede suç olan faaliyetlerde bulunulması halinde, idari soruşturmanın adli soruşturma sonucu beklenmeksizin yapılması.

* Üniversite birimlerinin yoğun giriş-çıkış saatlerinde yeteri kadar ekip marifetiyle gerekli trafik ve güvenlik tedbirlerinin alınmasının kolluk kuvvetlerinden talep edilmesi.

* Özel güvenlik görevlilerine eğitim verilmesi.


YASAL TEBLİGAT ADRESİ

* Olaylara üniversite birim yöneticisi ve özel güvenliğin müdahalede bulunması, olayların önlenememesi durumunda gerektiğinde kolluk kuvvetlerinin devreye girmesi.

* Adli ve idari işlem yapılan öğrenciler ile yasadışı faaliyetlerde bulunan öğrencilerin durumlarının ailelerine bildirilmesi.

* Üniversite öğrencilerinin yasal bir tebligat adresinin tespit edilmesi.