Gündem

Kadir Mısırlıoğlu: Göreceksiniz şeriatı bu ordu iktidara getirecek

İslamcı yazar Kadir Mısıroğlu: Hiç akla gelmeyen yerden dayak yiyecekler

26 Şubat 2015 22:55

İslamcı yazar Kadir Mısıroğlu, son Cumartesi Sohbeti'nde "Siz göreceksiniz gençler. Siviller zemin hazırlayacak, Şeriat-ı Garra-i Muhammediye'yi bu ordu iktidara getirecek" diye konuştu.

Kadir Mısırlıoğlu şunları söyledi: "Dine taraftarlık yönünden, bütün devlet müesseseleri vasıfları meşguliyetleri, kuruluş gayileri itibariyle mizan edilse dindar olmaya en müsait müessese diyanet olur değil mi? Kemalizme tabi olmak yönünden ise en sonuncu olur. Aynı mantıkla orduya bakalım, ordunun yaptığı iş; vatanı müdafadır. Bunu dinsiz de yapar. Belli ölçüde.

Dine tabi olmak yönünden en istidatsızı ordu, Kemalizm'e en istidatlı ordu olurdu. Tam diyanetin tersi. Oradaki en, buradaki en. Biri üstte biri altta. Diyanet Kemalizmin bir numaralı müessesidir. Fi zamanından beri. En istidatsızı olduğu halde. Tersine dindar olmaya en istidatlı olduğu halde. Diyanet, rejim aleyhtarı olur korkusuyla, düşman olması, muhalif olması, en fazla melhuz ve muhtemel olanı kendine ram etti rejim. O halde çalışma neticesinde dine en gayri müseyyid olan ordu da, bunu yapabilir.

Siz göreceksiniz gençsiniz. Şeriatı garray-i Muhammediyeyi ordu getirecek iktidara. Siviller zemin hazırlayacak. Hiç akla gelmeyen yerden dayak yiyecekler. Biz hiç akla gelmeyen yerden, diyanetten dayak yedik. Hâlâ da yiyoruz. Aynı şey onlara olacak."