Gündem

'Kadının istihdamının artması yoksulluğu azaltır'

Türkiye Sanayici ve İş Adamları Derneği'nden (TÜSİAD) "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" kapsamında bir açıklamada bulundu.

07 Mart 2010 02:00

T24 - Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği'nden (TÜSİAD) "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" kapsamında yapılan açıklamada kadınların hayatın her alanında varolabilmesi için atılan adımlara rağmen istenilen ve hedeflenen düzeyin uzağında kalındığı vurgulandı. Kadının özellikle istihdamdaki payının arttırılmasıyla Türkiye'deki yoksulluğun azalacağına vurgu yapan TÜSİAD, kadının ekonomiye ve siyasete katılımı, demokratik gelişimin ve toplumsal refahın anahtarı olarak görülmesi gerektiğini ifade etti. Açıklamada kadının siyasi hayattaki varlığının arttırılmasına da dikkat çekilirken, 8 Mart'ın "cinsiyet eşitliğinin tartışılması için bir vesile olduğu" da belirtildi.

Yarın kutlanacak olan 8 Mart Dünya Kadınlar günü öncesi TÜSİAD'dan yapılan açıklamada,
son yıllarda "kadınların siyasete, ekonomiye ve eğitime katılımı konusu"nun gündemde daha çok yer almasına, "imza atılan uluslararası anlaşmalara ve olumlu yasal düzenlemelere" rağmen, Türkiye'nin hedeflenen noktanın çok uzağında olduğuna dikkat çekildi.

"Kadınların toplumsal hayatın her alanına, özellikle ekonomiye ve siyasete katılımı, demokratik gelişim ve toplumsal refahın anahtarı olarak görülmelidir" vurgusu yapılan açıklamada, "kadın-erkek eşitliği"ne de değinildi.

Eğitime erişim konusunun, kadın-erkek eşitliğinin en temelinde yer alan konu olduğunu ifade eden TÜSİAD, eğitim kademeleri bazında okullaşma oranlarında gelişme olmakla birlikte, özellikle ortaöğretim ve yükseköğretimde kadın-erkek okullaşma oranları arasındaki farkın sürdüğüne dikkat çekti.

Eğitimin yanısıra, kadının toplumdaki konumu, çalışma yaşamına ve siyasi hayata katılımından bağımsız düşünülemeyeceği belirtilen açıklamada, Türkiye'nin her iki alanda da uluslararası karşılaştırmalarda son sıralarda yer aldığına dikkat çekildi.

'Kadının istihdama katılımının artması yoksulluğu azaltır'

Kadının istihdama katılımının, yoksulluğun azaltılması, ekonomik büyüme ve iyi yönetişimle doğrudan bağlantılı olduğunu belirten TÜSİAD, uluslararası örneklerde "kadınların istihdama katılımının düşük olduğu ülkelerde ailelerin kız çocuklarının eğitimine yeterli yatırımı yapılmadığı" ifade etti.

Ancak kadınların istihdamda ve karar verici pozisyonlarda daha çok bulunduğu ülkelerde eğitim ve sağlık harcamalarına daha verimli yatırımlar yapıldığını ve gelecek nesillerin refahının olumlu etkilendiği belirtildi.

Açıklamada Dünya Bankası-DPT tarafından 2009 yılında yapılan bir çalışmaya dikkat çekilirken, bu çalışmada kadınların istihdam oranının %23'ten, 9. Kalkınma Planı’ndaki hedef olan %29'a çıkarılmasının, Türkiye'deki yoksulluğu %15 azaltacağı vurgusuna işaret edildi. 

'Kadının varlığı siyasi hayatta da artmalı'

TÜSİAD'ın açıklamasında Türkiye'nin demokratikleşme sürecinde, daha çok sayıda kadının bakan, milletvekili ya da belediye başkanı olarak görev almasının gerekliliği vurgulanırken bu sürecin geniş toplum kesimleri tarafından toplumsal gelişme için zorunlu adımlar olarak görüldüğü de ifade edildi:

"Daha demokratik bir siyasi partiler ve seçim mevzuatının, kadınların siyasete katılımının desteklenmesi amacını da gözeterek, 2011 Genel Seçimi öncesinde hayata geçirilmesi gereklidir."

'Cinsiyet eşitliliğinin tartışılması için 8 Mart bir vesile'

8 Mart günü, toplumsal cinsiyet eşitliğinin kamuoyunda tartışılması için önemli bir vesile olduğu belirten TÜSİAD'ın açıklamasında, "Mevcut resmin değişmesi için bu konunun sürekli gündemde tutulmasına ihtiyaç vardır. Cinsiyet ayrımcı zihniyet kalıpları ve şiddetle mücadeleye, eğitim-sağlık hizmetlerine erişim kaynaklarına, ulusal kadın istihdam politikası oluşturulmasına ve siyasette geçici özel önlem olarak kotaya öncelik verilmeli, özetle toplumsal dönüşüme yönelik kararlı adımlar ivedilikle atılmalıdır” denildi.

ETİKETLER

haber