Gündem

"Kabul etseniz de, etmeseniz de Atatürk yattığı yerden AKP zihniyetini yendi"

"Öyle Anıt-Kabir'e zoraki gidip, Atatürk'e içinden gelmeyen saygı gösterişi ile bir şey yapılmış olmuyor"

13 Kasım 2017 12:59

Cumhuriyet yazarı Erdal Atabek, AKP'nin hükümette olduğu 15 yılı eleştirdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 15 yıllık iktidar dönemini örnek göstererek iki dönem arasındaki 'fark'ları sıralayan Atabek, "Olan biten, Atatürk’ün yattığı yerden AKP zihniyetini yenmiş olduğudur. Bu gerçek de sizin kabul edip etmemenize bağlı değildir" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 10 Kasım'daki törene 'zoraki' katıldığını ifade eden Atabek, "Atatürk’e içinden gelmeyen saygı gösterişi ile aslında bir şey yapılmış olmuyor" yorumunda bulundu.

Erdal Atabek'in "Atatürk ile 15 yıl AKP ile 15 yıl..." başlığıyla (13 Kasım 2017) yayımlanan yazısı şöyle:

Türkiye, Mustafa Kemal Atatürk ile 15 yıl iktidar dönemi yaşadı, 1923-1938. 

Bu iki dönemde bakalım neler oldu?

1. Atatürk, siyasal iktidarısultan ve halife olan tek adamın elinden alıp kurduğu Büyük Millet Meclisi’ne devretti. 

AKP ise, Büyük Millet Meclisi’nin yetkilerini “Tek Adam OlarakCumhurbaşkanı”na devretti.

2. Bağımsızlık Ata’nın karakteri, Cumhuriyetin siyaseti oldu. 

AKP, Amerika himayesinde İslamcılıktan, Rusya himayesinde İslamcılığa savruluyor. 

3. Hukuk alanında uygar Batı’nın laik hukuku temel alınarak devrim yapıldı. 

AKP, adım adım Sünni İslam hukukunu geri getirmeye çalışıyor. 

4. Eğitim laik temelde köylerden üniversiteye kadar bilimsel yapıda yeniden kuruldu. 

AKP, imam hatipler yoluyla Sünni İslam temelli eğitimi yaygınlaştırıyor.

5. Halkevleri kurularak halkın bilimsanat alanında bilinçli eğitimi yaygınlaştırılıyordu. 

AKP, camiler, imamlar ve Kuran kursları yoluyla halkı tarikatların elinde inanç alanına yönlendiriyor. 

6. Atatürk, halkın dinini öğrenmesini, aracılık yapan yobazların etkisiz kılınmasını amaçladı. Laikliğin amacı buydu. 

AKP, tersine, halkı tarikatların, şeyhlerin, şıhların eline bıraktı, onlardan siyasetinde yararlanmayı esas yaptı. 

7. Atatürk köylüyü milletin efendisi kabul etti. Kalkınmayı, eğitimi köyden başlattı. 

AKP, köyü kente getirdi, varoşları yarattı. Onlardan oy deposu olarak yararlandı. Kentleri betona çevirdi. 

8. Atatürk, tarımı kendine yeterlilik amacına göre destekledi. Ülke, her ürünü üretti, ihraç etmeye başladı.

AKP tarımı yok etti. Artık buğday ve saman dahil her ürünü dışarıdan getirip dövizle ödeyen ülke olduk. 

9. Atatürk, yerli sanayi hamlesi başlattı. Bankalar kuruldu, yerli sanayi desteklendi. Karma ekonomi esas alındı.

AKP, kapitalist özelleştirmeyi temel yaptı, her şeyi satarak bugün halkı şirketlerin eline bırakan ortamı yarattı. Hiçbir şey artık ‘yerli’ ve ‘milli’ değil. 

10. Atatürk, ülkeyi savaştan barışa taşıdı. Komşularla barış antlaşmaları gerçekleştirdi.

AKP ise ülkeyi barıştan savaşa soktu. Bugün, ülke içerde de dışarda da savaşıyor. Geleceği belirsiz bir dönem yaşanıyor. 

11. Atatürk, dost komşuları olan bir ülke yaratmıştı.

AKP döneminde ülkenin hiç dostu kalmadı. Her komşu bir anlaşmazlıkkonusu ile kavgalı hale geldi. 

12. Atatürk dönemi, bütün çağdaş sanatların toplumun içinde yaşadığı bir dönem oldu. Klasik müzik, tiyatro, opera, bale, resim, heykel, mimarlık toplumun can damarı oldu. 

AKP dönemi, sanatın küçümsendiği, önemini yitirdiği bir dönem oldu. Resim, heykel sanatı terk edildi. Müzik bir yana bırakıldı. Opera, bale geleneğe uygun bulunmadı. Böyle de sürüp gidiyor. 

13. Atatürk ‘kadın’ gerçeğini toplumda layık olduğu yere yüceltti. Kadını kafesten ve peçeden kurtardı. Erkekle eşit yerine koydu. 

AKP kadının erkeğe itaatini esas olan bir din temelli sistem yarattı. Örtünme, çarşafa girme geri getirildi. Kadın cinayetlerinin böyle yaygınlaşması rastlantı değildir. 

14. Atatürk döneminin Köy Enstitüleri sadece bir eğitim kurumu değildir. Köyden başlayan kalkınmanın simgesidir.
AKP için ise, köy bir propaganda alanıdır. Muhtarlar toplantıları, kutsal söylemler eğitilecek topluluklar değil, destek verecek alanlardır. 

15. Atatürk, Türkiye için “çağdaş uygarlık” hedefini göstermişti. 
AKP için “çağdaş uygarlık”, İslam ülkelerinin birleşmesi, İslami yaşam biçiminin topluma kabul ettirilmesidir.

***

İşte, Mustafa Kemal Atatürk ile yaşanan 15 yılın, 

AKP ile yaşanan 15 yılla, 15 maddede özetlenen karşılaştırması. 

Öyle Anıt-Kabir’e zoraki gidip Atatürk’e içinden gelmeyen saygı gösterişi ile aslında bir şey yapılmış olmuyor.

Olan biten, Atatürk’ün yattığı yerden AKP zihniyetini yenmiş olduğudur. 

Bu gerçek de sizin kabul edip etmemenize bağlı değildir. 
Atatürk mü? Sonsuza kadar...