Gündem

JODICE: KARA HAREKATIYLA İLGİLİ DİREKTİF ALMADIK İZMİR (A.A)

04 Nisan 2011 18:40

-JODICE: KARA HAREKATIYLA İLGİLİ DİREKTİF ALMADIK İZMİR (A.A) - 04.04.2011 - NATO İzmir Müttefik Hava Unsur Komutanı Korgeneral Ralph J. Jodice, Libya'daki harekatta başarıya ulaşılabilmesi için her ülkenin verdiği katkının devam edeceği ümidini taşıdıklarını belirterek, "''Şu anda kara harekatıyla ilgili herhangi bir direktif almış bulunmamaktayız" dedi. Libya'da uçuşa yasak bölgeyi denetleyecek hava harekatının komuta merkezi olarak belirlenen İzmir'deki Müttefik Hava Komutanlığı Orgeneral Vecihi Akın Kışlası'nda düzenlenen basın toplantısına, Napoli'deki NATO Birleşik Hava Harekat Merkezi'nden video konferans yöntemiyle bağlanan Jodice, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Korgeneral Jodice, bir gazetecinin ''Şu ana kadar ne kadar sivil vatandaş hayatını kaybetti?'' şeklindeki sorusu üzerine BM kararıyla kendilerine tanınan yetkinin, sivillerin ve bulundukları bölgelerin korunması, silah ambargosunun sağlanması ve uçuşa yasak bölge uygulamasının yürürlüğe sokulması olduğunu belirtti. Korgeneral Jodice, ''Bilindiği gibi Kaddafi yanlısı kuvvetler sivil halkı hedef almaktadır. Bu harekata karşı sivilleri korumak için Güvenlik Konseyi kararını uygulamak maksadıyla sivilleri azami derecede koruyarak ve Kaddafi yanlısı kuvvetlerin sivillere herhangi bir zaiyata meydan vermesini önlemek maksadıyla gayet dikkatli bir şekilde harekatımızı sürdürmekteyiz'' dedi. Bir gazetecinin, ABD Başkanı Obama'nın ''Biz bu operasyonda ön planda olmayacağız'' dediğini belirterek, 90 ABD uçağının geri çekildiği yönündeki iddiaların doğru olup olmadığını sorması üzerine Jodice, ABD'nin harekatın başarıya ulaşması için gereken imkan ve kabiliyetini sunduğunu ifade etti. Korgeneral Jodice, şöyle konuştu: ''Görevimizi icra ederken siyasi, askeri, sivil bilgi alışverişi konularında da tam bir istişare olarak 28 üye ülkenin tüm imkan ve kabiliyetlerini tahsis edebildikleri ölçüde kullanmaktayız. Unified Protector harekatına NATO üyesi 12 ülke katılmakta ve imkan ve kabiliyetlerini seferber etmektedir. Bu 12 ülkeden ABD sadece bir tanesidir. Tüm bu ülkelerin katkılarıyla bu harekatı başarıya ulaştırmak için NATO'nun temelini teşkil eden üye ülkeler arasındaki dayanışmaya istinaden harekatımızı sürdüreceğiz.'' Hava operasyonunun yeterli olup olmadığına, kara harekatına gerek duyulup duyulmayacağına ilişkin soruya karşılık Korgeneral Jodice, NATO'nun öncelikle hava gücünü kullanma kararı aldığını, sadece hava harekatıyla ilgili konuşabileceğini belirterek ''Şu anda kara harekatıyla ilgili herhangi bir direktif almış bulunmamaktayız''dedi. Korgeneral Jodice, Türkiye'nin harekata ''vurucu güç'' olarak katılma durumunun söz konusu olup olmadığı yönündeki soru üzerine, Türkiye'nin imkan ve kabiliyetlerini, taahhüt ettiği şekilde yerine getirdiğini, bu katkının çok önemli olduğunu, her ülkenin büyüklüğüne, küçüklüğüne bakılmaksızın harekata olumlu bir katkı yaptığı kanaatini taşıdığını söyledi. Korgeneral Jodice, şöyle devam etti: ''Bu harekatı başarıyla sonuçlandırmak, ülkelerimiz ve NATO için arzu edilen sonuca varmak için her ülkenin katkısına ihtiyacımız vardır. Her ülke kendi çerçevesinde kararını vererek, katkılarını sağlamaya devam edecektir kanaatindeyim.  Harekatın gelecekte NATO'ya üye ülkelerin yapacağı katkılar açısından nasıl bir görüntü vereceği konusunda şunu ilave etmek istiyorum. Ülkelerin kendi bağımsız kararlarıyla katkı seviyeleri tespit edilmektedir. Her ülkenin ve Türkiye'nin yapacağı katkılar da hayati önem sağlamaktadır. NATO'da görüş birliğine varılarak alınmış bir karar mevcuttur. Her ülke NATO'nun ayrılmaz, aynı derecede yüksek önem taşıyan temel taşıdır. Başarıya ulaşmamız için her ülkenin katkısının devam edeceği ümidini taşıyoruz.'' İzmir'in bu harekat içinde alacağı görevle ilgili soru üzerine Korgeneral Jodice, harekat başlamadan önce İzmir'deki Müttefik Hava Komutanlığının tüm güney bölgesinin hava harekatının komuta ve kontrolüyle ilişkili bazı görevleri ifa ettiğini, bunlara ilaveten bazı görevlerin de yerine getirildiğini belirterek, ''Bu harekatın Hava Unsur Komutanlığının Birleşik Harekat Komutanlığını yapmaktayız. Hava harekatını sevk ve idare edişimizde de Birleşik Hava Harekat Merkeziyle emir komuta ilişkimiz gerçekleşmekte, bu birleşik hava harekat merkezleri de harekata katılan üslerin emir ve komutasını deruhte etmekte, emir komuta zinciri pilotlarımıza kadar ulaşmaktadır''dedi. Korgeneral Jodice, ''Harekatta en kötü senaryo nedir ?'' sorusuna yanıt vermedi.