Ekonomi

İzmir Büyükşehir Belediyesi: İzmir Türkiye'nin ilk adil ticaret şehri oldu

10 Haziran 2021 12:23

İzmir Büyükşehir Belediyesi, üreticilerin adil ticaret yoluyla geçim kaynaklarını ve topluluklarını iyileştirmeyi amaçlayan, 76 ülkede binlerce kuruluşun üye olduğu Dünya Adil Ticaret Örgütü’nün ilkelerini benimseyen Türkiye’deki ilk belediye oldu.

Dünya Adil Ticaret Örgütü,  Türkiye'de Adil Ticaret Ağı’nı oluşturmak için proje yürüten INOGAR Kooperatifi ve  İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile düzenlenen “Adil Ticaret Şehirleri Türkiye”Lansmanı 9 Haziran’da gerçekleştirildi.

1989 yılında kurulan Dünya Adil Ticaret Örgütü (World Fair Trade Organization-WFTO) ekonomik olarak dezavantajlı üreticiler için fırsatlar yaratmak, şeffaflık ve hesap verebilirlik, çocuk işçiliğinin ve zorla çalıştırılmasının önlenmesi, ayrımcılık yapmama, iyi çalışma koşullarının sağlanması ve çevreye saygı gibi ticaret alanında 10 ana ilke üzerinden farkındalık yaratmakta.

TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğü verilerine göre, 2020 yılında İzmir'de istihdam edilenlerin sayısı 1 milyon 491 bin kişidir. Bu rakamla birlikte şehirdeki istihdam oranı %42,9 olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılında İzmir'de istihdam edilenlerin çoğunluğu (%58.4) hizmetler sektöründe yer almaktadır. Hizmetler sektörünü %33.4 ile sanayi ve %8,2’si tarım sektörleri izlemektedir.

Ege İhracatçı Birlikleri’nin 2020 yılı gümrük verilerini derlediği açıklamaya göre İzmir, 2020 yılında 11 milyar 597 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu rakam ile İzmir, İstanbul’dan sonra en fazla ihracat yapan ikinci şehir oldu. Şehrin, 2020 yılındaki ithalat rakamı ise 8 milyar 465 milyon olarak belirlenmiştir.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Dünya Adil Ticaret Örgütü’nün kriterlerini benimseyen ilk belediye olarak İzmir’in ekonomik gelişimine önemli katkılar sunacağı, var olan lokomotif sektörleri geliştirerek zenginleştireceği öngörüldüğünü belirtti.

Dünya Adil Ticaret Örgütü Nedir?

Dünya Adil Ticaret Örgütü (WFTO); WFTO Afrika ve Orta Doğu, WFTO Asya, WFTO Avrupa ve WFTO Latin Amerika Bölgelerinden oluşmaktadır. %95'inden fazlası gelişmekte olan ülkelerde ve %74'ü kadın olan ekonomik olarak marjinalleştirilmiş 1 milyon insanın geçim kaynaklarını etkileyen 362 sosyal girişimden oluşmaktadır. Adil Ticaret işletmelerinde yönetim kurulundaki kadınların yüzdesi %51’, kadın CEO’ların yüzdesi 52% ve kadınların üstlendiği üst düzey pozisyonların yüzdesi 54%. Buna karşılık, geleneksel işletmelerdeki yüzdelerin karşılığı sırasıyla %12, %9 ve %24’dür.

Adil Ticaret hareketi, 70'ten fazla ülkede 2,5 milyondan fazla üretici ve işçiyi temsil eden 4.000'den fazla taban örgütüyle birlikte çalışmaktadır. 28 ülkede yaklaşık 2.000 kasaba, birçok üniversite, Fair Trade Town statüsü için başvuruda bulunmuştur. 2019'un sonunda, WFTO'da 361 Adil Ticaret Kuruluşu ve Adil Ticareti destekleyen 55 ağ ve kuruluş (toplam 416 üye) vardır. Yıllık üyelik katkıları gelirin %46'sını oluştururken temel giderlerin en büyük kısmını personel giderleri oluşturmaktadır. %92’si karlarının hepsini sosyal misyonlarına yeniden yatırım yaparken %85’i sosyal veya çevresel hedeflere ulaşmak için finansal hedeflerinden fedakârlık ettiğini raporlanmıştır. Aynı zamanda, iflas etme ihtimalleri ise dört kat daha az olduğu belirlenmiştir.

INOGAR, Adil Ticaret Şehirleri Türkiye etkinliğini, dünyada bu türden bir büyüklüğe oluşan yeni ekonomik yaklaşımın Türkiye’de yaygınlaştırılması amacıyla gerçekleştirmiştir. Ulusal ve uluslararası Dünya Adil Ticaret Örgütü temsilcilerinin, sivil toplum kuruluşları / kooperatif çalışanlarının, yerel yönetim temsilcilerinin, iş dünyasından isimlerin ve akademisyenlerin yer aldığı çevrim içi lansman etkinliğinin açılış oturumu INOGAR Kooperatifi Kurucu Ortağı Itır Erhart’ın moderasyonunda İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan, Adil Ticaret Örgütü CEO’su Erinch Sahan tarafından yapıldı.

Açılış oturumunun ardından gerçekleştirilen “Adil Ticaret Şehirleri: Yerel Politikalar ile Sosyal Girişimleri Desteklemek”, “Türkiye’de Adil Ticaret Şehirleri için Bir Model Geliştirmek”, “Sosyal Girişimler için Ağlar Kurulumu: Adil Ticaret Türkiye” ve “Adil Ticaret Toplulukları: Ticaret, Tarım, Eğitim, Sanat” başlıklı panellerde ulusal ve uluslararası katılımcılar tarafından adil ticaretin yerel yönetimler, sosyal girişimler, ticaret, tarım, eğitim ve sanat alanlarında öneminin altı çizildi.

Etkinliğin kapanış konuşmasında INOGAR Kooperatifi Başkanı Mehmet Sarıca,  Adil Ticaret Şehirleri Türkiye Çevrim İçi Lansman Etkinliği’nin genel bir değerlendirmesini yapmış ve INOGAR Kooperatifi tarafından yürütüen Türkiye'de Adil Ticaret Ağı’nın önümüzdeki dönemde yaygınlaşacağına değinildi.