Ekonomi

İzinsiz baskın korsanı kurtardı

Yargıtay, korsan CD davasında "Deliller arama kararı olmadan toplandı" diyerek cezayı bozdu.

08 Aralık 2011 02:00

T24-  Yargıtay Ceza Genel Kurulu, sık sık tartışma konusu olan ‘delil toplama’ konusunda dikkat çekici bir karara imza attı.

Radikal'in haberine göre, Ankara’da 2004 yılında Kerem Pasajı’nda Hasan Ç. isimli vatandaşın işyerinde yapılan aramada ‘29 adet korsan erotik CD’ yakalandı. Ankara Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Mahkeme Hasan Ç.’ye toplam 41 bin 660 TL para cezası verdi. Ancak temyiz incelemesini yapan Yargıtay 7. Ceza Dairesi yerel mahkemenin kararını bozdu. Bozma gerekçesini ise şöyle açıkladı: “Arama işleminin hukuk aykırı olduğu, hukuka aykırı olarak yapılmış bir arama sonucu elde edilen deliller geçerli delil kabul edilemez.”


Koridorda görüldü


Bozma kararı sonrasında dava dosyası tekrar yerel mahkemeye gönderildi. Ancak mahkeme ilk kararında diretti. Mahkeme, Hasan Ç.’ye ait işyerinin pasaj içinde bulunduğuna, söz konusu ‘korsan CD’lerin de dükkânın önünde bulunan tel raflarda’ olduğuna dikkat çekti.


Polislerin bir ihbar üzerine söz konusu pasaja gittiği belirtilen kararda, “Ancak bu sırada kamuya açık, müşterilerin ve isteyen herkesin girebileceği pasaj içinde, sanığa ait dükkânın ise dışında, raflarda dizili halde sergilenen CD’ler içinde suça konu korsan CD’lere rastlanılmıştır. Somut olayda sanığa ait işyerinde arama söz konusu değildir” denildi.


Yerel mahkeme direnme kararında en ufak olayda bile hâkim kararının aranmasının kolluk kuvvetleri üzerinde psikolojik etkileri olduğuna dikkat çekerek şu yorumu yaptı : “Basın yayın kuruluşlarında yer verilen ve kolluk görevlilerinin suçüstü hallerinde re’sen olaya el koyamayacağı yönündeki yanıltıcı ve hukuki dayanaktan yoksun haber ve kamuoyundaki yanlış bilgilenmeyi pekiştireceği, bu durumun hukuka ve orantılılık ilkesine uygun elde edilmiş kanıtlarla maddi gerçeğin ortaya çıkarılması suretiyle suç ile bozulan toplumsal düzenin yeniden kurulması, böylece bireysel hak ve özgürlüklerin toplumsal yaşam ve pratikte güvence altına alınması için gerekli bulunan psikolojik unsuru büyük ölçüde zedeleyeceği sonuç ve kanaatine varılmıştır.”Yerel mahkemenin ilk kararında diretmesi üzerine dava dosyası Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun gündemine geldi. Kurul yerel mahkemenin kararını yine bozdu.


‘Kapalı mekânda hâkim kararı zorunludur’


Avukat Murat Yılmaz, Yargıtay’ın yaptığı yorumun doğru olduğuna dikkat çekti. Avukat Yılmaz, kamuya açık alanlarda polisin bir suç deliline ulaşması durumunda savcılığın talimatıyla el konulabileceğini ancak işyeri ve konut aramalarında durumun farklı olduğunu anlatarak şunları söyledi: “Kamuya açık alanlarda kolluk tarafından eğer bir suç deliline rastlanıldığı takdirde savcılığın talimatı alınarak, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde suç delillerine el koyabilirler. Ancak kapalı alanlarda işyeri, konutlarda vs. yerlerde yapılacak aramalarda mutlaka mahkeme kararı şarttır. Mahkeme kararı olmadan kolluk kuvvetleri bu tür yerlerde arama yapamaz. Somut olayda kolluk kuvetlerinin bir mahkeme kararı olmadan arama yapıp suç delili diye el koyduğu CD’ler usule uygun elde edilmiş bir delil değildir. Dolayısıyla bu kanuna göre, yasak delil elde etme yoluna gitmiştir. Yerel mahkemenin kanuna aykırı yapılan bir arama sonucunda elde edilen bulgulara dayanılarak ceza vermesi doğru değildir.”