Gündem

İyi Parti’nin güneş enerjisi teklifi kabul edildi

23 Aralık 2021 08:32

TBMM Genel Kurulu'nda İyi parti tarafından yenilenebilir enerjiyi teşvik etmek amacıyla; meskenlerde güneş enerjisi üretim tesislerinin kurulu gücünün muafiyet sınırı olarak öngörülen 10 kW olması şartının 25 kW’a çıkarılmasına ilişkin önerge oylanarak kabul edildi.

‘Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin 1. maddesi TBMM’de görüşüldü.

"Daha fazla yenilenebilir enerji kaynağına sahibiz"

İyi Parti grubu adına söz alan Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, enerji konusunun ülkenin önemli bir sorunu ve stratejik bir konu olduğunu belirterek şunları söyledi;

"Ülkemiz enerji kaynaklarının çeşitliliğine rağmen enerjide dışa bağımlı, enerji ithalatçısı bir ülke. İthal edilen enerjinin maliyeti çok yüksek. Enerjide her gün artan oranda dışa bağımlı olmak zorunda mıyız? Hayır.

Bir çok ülkede enerji modeli, yerinde üretim ve tüketim ve yenilenebilir enerji üzerine kurulmaya başladı. Biz ise bir çok ülkeye nazaran daha fazla yenilenebilir enerji kaynağına sahibiz ama bu şansı diğer ülke örneklerinde olduğu gibi etkin kullanamıyoruz.

Enerji maliyetlerini düşürmeye ve tüketicinin güneş enerjisinden yararlanarak üretici olmasını destekleyecek bu maddeye olumlu yaklaşıyoruz. Ama bunun sadece vergiden muaf oranının değişmesiyle yeterli olmadığını da söylemek zorundayız."

Konuşmaların ardından İyi Parti tarafından yenilenebilir enerjiyi teşvik etmek amacıyla; meskenlerde güneş enerjisi üretim tesislerinin kurulu gücünün muafiyet sınırı olarak öngörülen 10 kW olması şartının 25 kW'a çıkarılmasına ilişkin Meclis’e verilen önerge Genel Kurul'da oylanarak kabul edildi.