Gündem

İstinaf'tan 1 liraya otopark ücretlendirilmesine iptal kararı!

02 Aralık 2019 13:39

Ankara Bölge İdare Mahkemesi, Büyükşehir Belediye Meclis'nin 12 Mart 2018 tarihli tüm otopark ücretlerinin 1 lira olmasına ilişkin kararını iptal etti. İstinaf mahkemesinin bu kararıyla, belediyenin kendi parkları dışındaki kiraya verdiği otoparklardaki tasarrufu kalktı. Kararda ayrıca, "24 saate kadar 1 TL olarak ücretlendirilmesinin zaman kısıtlaması olmaksızın kullanımına olanak sağlanmış olması ile kısa süreli otopark kullanımlarının giderek azalması sonucunu doğurarak bu durumun da trafiği olumsuz etkileyeceği ve hizmetin gerektiği gibi işletlemeyerek kamusal yararın da sağlanamayacağı" kanaatine varıldığı vurgulandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mart 2018'de trafiği rahatlatmak amacıyla belediyeye ve bağlı şirketlere ait otoparkların 1 lira olmasını kararlaştırdı. Özel otopark işletmecilerinin açtığı davada Ankara İdare Mahkemesi kararını verdi. Kira sözleşmesine dayanarak otopark işletmeciliği yapan BUGSAŞ Spor Kulübü A.Ş., Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi’nin 12 Mart 2018 tarihli tüm otopark ücretlerinin 1 saate kadar ücretsiz, 1 saatten sonra 24 saat 1 TL olmasına ilişkin kararını yargıya taşıdı. Ankara 12. İdare Mahkemesi, 19 Nisan’da “kararda hukuka aykırılık bulunmadığı” gerekçesiyle davayı reddetti. Bunun üzerine şirket, mahkemenin kararını, belirlenen ücretin ölçülü ve orantılı olmadığı, kazanılmış haklara aykırı olduğunu ileri sürerek, istinaf mahkemesine götürdü.

Şirket, kararı İstinaf Mahkemesine taşıdı

İstinaf talebini görüşen Ankara Bölge İdare Mahkemesi 10. İdari Dava Dairesi, davanın, ABB Meclisi’nin 12 Mart 2018 tarihli kararının iptali istemiyle açıldığını belirterek, “Davacının kira sözleşmesine dayalı olarak otopark işletmeciliği yapmakta olduğu ve dava dilekçesinde yer alan iddialarından dava konusu işlemin kiracılık ilişkisiyle işletenlere yönelik kısmının iptalinin istenildiği otopark anlaşıldığından inceleme ve değerlendirmenin kiraya verilen yerlere hasren yapılmasına karar verilmiştir” dedi.

BUGSAŞ Spor Kulübü A.Ş.’yi haklı bulan Ankara Bölge İdare Mahkemesi 10. İdari Dava Dairesi, 6 Kasım’da, Ankara 12. İdare Mahkemesi’nin verdiği ‘ret’ kararının kaldırılmasına, dava konusu olan 1 TL’lik otopark ücreti işleminin de iptaline karar verdi. Danıştay’a temyiz yolu açık olmak üzere 6 Kasım’da oy birliği ile alınan kararda, Büyükşehir Belediyesi’ne önceki dönem ücret tarifelerinin ve 1 TL’lik ücret tarifesi belirlenirken hangi kriterlerin esas alındığının sorulmuş olmasına rağmen belediye tarafından ücret belirlemesi yapılırken hangi sayısal ve somut verilere dayandığının açıkça ortaya konulamadığı belirtildi.

Zorla tahliye iddiası

Kararda, “Büyükşehir Belediye Meclisi kararlarının tarihlerine, bu kararlardan kaynaklanan uyuşmazlıklara ve davacının dava konusu Belediye Meclis kararı ile ücret yönünden otoparkların işletilemez hale getirilerek,  işleticilerinin tahliyeye zorlandığı yolundaki iddiasına bakıldığında söz konusu Büyükşehir Meclis kararında maksat yönünden de hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna da varılmıştır.