Ekonomi

İstihdam, 24 milyon 953 bin kişiye yükseldi ANKARA (A.A)

17 Ekim 2011 14:04

-İstihdam, 24 milyon 953 bin kişiye yükseldi ANKARA (A.A) - 17.10.2011 - Türkiye'de Temmuz döneminde işsizlik oranı, geçen yılın aynı dönemine göre 1,5 puan azalarak, yüzde 9,1'e geriledi. Ülkede, işsiz sayısı 2 milyon 509 bin kişi, istihdam edilenlerin sayısı da 24 milyon 953 bin kişi oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Hanehalkı İşgücü Araştırması, ''2011 Temmuz Dönemi (Haziran-Temmuz-Ağustos 2011)'' sonuçlarına göre, Türkiye'de kurumsal olmayan nüfus geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 49 bin kişilik artışla 72 milyon 421 bin kişiye, kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus da (15 yaş ve daha yukarı yaştaki nüfus) 1 milyon 63 bin kişi artarak, 53 milyon 635 bin kişiye ulaştı. 2011 yılının Temmuz döneminde, Türkiye genelinde işgücüne katılma oranı, geçen yılın aynı dönemine göre 1,2 puanlık artışla yüzde 51,2 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre, erkeklerde işgücüne katılma oranı 1 puanlık artışla yüzde 72,9, kadınlarda ise 1,5 puanlık artışla yüzde 30,3 oldu. İşgücünün eğitim ve yaş dağılımlarına bakıldığında, toplam işgücünün yüzde 17,7'sini 15-24 yaş grubundakiler oluşturdu. Lise altı eğitimlilerde işgücüne katılma oranı, erkekler için yüzde 71,2, kadınlar için yüzde 27 olarak hesaplandı. Yükseköğretim mezunu erkeklerde yüzde 84,8 olan işgücüne katılma oranı, kadınlarda da yüzde 69,7 düzeyinde gerçekleşti.     -İstihdam, 1 milyon 475 bin kişi arttı-     Temmuz döneminde, 24 milyon 953 bin kişi istihdam edildi. Geçen yılın aynı dönemine göre istihdam edilen kişi sayısında, 1 milyon 475 bin kişilik artış gözlendi. Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 421 bin kişi, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 1 milyon 54 bin kişi arttı. Sektörel kompozisyona bakıldığında, istihdamın yüzde 26,9'u tarım, yüzde 18,9'u sanayi, yüzde 7,5'i inşaat, yüzde 46,7'si ise hizmetler sektöründe yer aldı. Geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,1 puan, inşaat sektörünün payı ise 0,5 puan arttı, buna karşılık sanayi sektörünün payı 0,6 puan, hizmetler sektörünün payı 0,1 puan azaldı. -İstihdamın yüzde 70,6'sı erkek-     Temmuz döneminde istihdam edilenlerin yüzde 70,6'sını erkek nüfus oluşturdu. Öte yandan, istihdam edilenlerin yüzde 59,5'i lise altı eğitimliler, yüzde 61,2'si ücretli, maaşlı veya yevmiyeli, yüzde 23,8'si kendi hesabına veya işveren, yüzde 15'i ise ücretsiz aile işçilerinden meydana geldi. İstihdam edilenlerin yüzde 59,7'sinin 10 kişiden az çalışanı bulunan işyerlerinde çalıştığı, yüzde 3,4'ünün ek bir işi bulunduğu, yüzde 2,7'sinin mevcut işini değiştirmek veya ek çalışma için iş aradığı tespit edildi. Ücretli olarak çalışanların yüzde 85,4'ü sürekli bir işte istihdam ediliyor.     -Kayıt dışı istihdam yüzde 43,4 oldu-     Yaptığı işten ötürü herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadan çalışanların oranı, Temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre, 1,7 puanlık azalışla yüzde 43,4 olarak gerçekleşti. Bu dönemde, 2010 yılının aynı dönemine göre tarım sektöründe sosyal güvenlikten yoksun çalışanların oranı yüzde 85,8'den yüzde 84,4'e, tarım dışı sektörlerde yüzde 30,2'den yüzde 28,3'e düştü. -Genç nüfusta işsizlik, yüzde 18,3'e geriledi-     2011 Temmuz döneminde Türkiye genelinde işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 273 bin kişi azalarak, 2 milyon 509 bin kişiye geriledi. İşsizlik oranı da 1,5 puanlık azalışla yüzde 9,1 oldu. Kentsel yerlerde işsizlik oranı 1,7 puanlık gerilemeyle yüzde 11,5, kırsal yerlerde ise 0,8 puanlık düşüşle yüzde 4,7 oldu. Genç nüfusta işsizlik oranı da geçen yılın aynı dönemine göre 1,2 puan azalarak, yüzde 18,3'e geriledi. Söz konusu oran geçen yılın aynı döneminde yüzde 19,5 düzeyindeydi. Bu dönemde işsizlerin yüzde 29,8'İ, eş-dost aracılığıyla iş aradı. İşsizlerin yüzde 86'sını (2 milyon 158 bin kişi) daha önce bir işte istihdam edilenler oluşturdu. İşsizlik gerekçelerine bakıldığında da işsizlerin yüzde 25,3'ünü çalıştığı iş geçici olup işi sona erenler, yüzde 14'ünü işten çıkarılanlar, yüzde 19,6'sını kendi isteğiyle işten ayrılanlar, yüzde 6,2'sini işyerini kapatan/iflas edenler, yüzde 8,8'ini ev işleriyle meşgul olanlar, yüzde 14,9'unu öğrenimine devam eden veya yeni mezun olanlar, yüzde 11,2'sini ise diğer nedenler oluşturdu. -İşsizlerin yüzde 17'sini bu dönemde işten ayrılanlar oluşturdu- TÜİK araştırmasına göre, Temmuz 2011 döneminde 2 milyon 327 bin kişi işe yeni başladı veya iş değiştirdi. Bunun toplam istihdam içindeki oranı yüzde 9,3 oldu. İşe yeni başlayan veya iş değiştirenlerin yüzde 26,7'si 25-34 yaş grubunda yer aldı. Söz konusu dönemde işe başlayan veya iş değiştirenlerin yüzde 16,6'sı sanayi, yüzde 34,7'si hizmetler, yüzde 22,6'sı inşaat sektöründe, yüzde 26'sı ise tarım sektöründe işe başladı. Mevcut işsizlerin yüzde 17'sini (426 bin kişi) bu dönemde işten ayrılanlar oluşturdu.     -Mevsim etkilerinden arındırılmış göstergeler-     Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü göstergelerine bakıldığında, 2011 yılı Temmuz döneminde mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısında bir önceki döneme göre 53 bin kişilik artış, işsiz sayısında ise 49 bin kişilik azalış gözlendi. Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 0,1 puan azalrak, yüzde 50 seviyesinde gerçekleşti. İstihdam oranı değişmedi ve yüzde 45 oldu, işsizlik oranı ise 0,2 puanlık azalışla yüzde 10,1 seviyesinde gerçekleşti.     -İşgücü anketleri nasıl açıklanıyor?-     2005 yılından itibaren Hanehalkı İşgücü Anketinin tahminleri, hareketli üçer aylık dönem ortalamaları esas alınmak kaydıyla aylık olarak yayınlanıyor. Bu seride ilgili üç aylık dönemin ağırlıkları, dönem ortası aya ilişkin nüfus projeksiyonları esas alınarak hesaplanırken, ifade kolaylığı açısından tahminler de dönem ortası ay adıyla ifade ediliyor. 2010 yılından itibaren temel işgücü göstergeleri, mevsim etkilerinden arındırılarak da yayımlanıyor.     -Tablo-     TÜİK verilerine göre, 2005-2011 döneminde aylar itibariyle işsizlik oranları şöyle: /*    AYLAR    2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011 -----   ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ Ocak     11,8   12,1    11,3   11,6   15,5   14,5  11,9 Şubat    11,9   12,2    11,7   11,9   16,1   14,4  11,5 Mart     11,2   11,3    10,7   11,0   15,8   13,7  10,8 Nisan    10,4   10,3    10,1    9,9   14,9   12,0   9,9 Mayıs     9,6    9,2     9,2    9,2   13,6   11,0   9,4 Haziran   9,6    9,2     9,2    9,4   13,0   10,5   9,2 Temmuz    9,6    9,3     9,3    9,9   12,8   10,6   9,1 Ağustos   9,9    9,6     9,7   10,2   13,4   11,4 Eylül    10,1    9,5     9,9   10,7   13,4   11,3 Ekim     10,4    9,6    10,2   11,2   13,0   11,2 Kasım    11,0   10,0    10,5   12,6   13,1   11,0 Aralık   11,5   10,9    10,9   14,0   13,5   11,4 YILLIK   10,6   10,2    10,3   11,0   14,0   11,9 */

ETİKETLER

haber