Gündem

İstenmeyen SMS’e 100 bin TL ceza

Cinsel içerikli ileti gönderenlere 10 bin TL’den 100 bin TL’ye kadar ağır para cezası verilecek...

24 Kasım 2010 02:00

T24 - Abone ve kullanıcılara, önceden izinleri alınmaksızın otomatik arama makineleri, fakslar, elektronik posta, kısa mesaj gibi elektronik haberleşme vasıtalarını kullanarak doğrudan pazarlama, siyasi propaganda veya cinsel içerikli ileti gönderenlere 10 bin TL’den 100 bin TL’ye kadar ağır para cezası verilecek.

İnternet üzerinden verilen siparişlerde, malın kalitesi, fiyatı ve indirimler konusunda müşteriyi yanıltanlara ise 15 bin TL’ye kadar ceza uygulanacak. Bu suçların tekrarlanması halinde ceza 10 katı artırılabilecek. Milliytet gazetesinde yer alan haber şöyle:


Fiyat açıkça görülecek

Hükümet, sanal alışverişin daha güvenilir ve şeffaf hale getirilmesini öngören Elektronik Ticaretin Düzenlenmesine İlişkin Yasa Tasarısı’nı, TBMM’ye sunulmak üzere Bakanlar Kurulu’nda imzaya açtı. Tasarı şu düzenlemeleri içeriyor:

-  İnternetten verilen siparişlerde alıcı yanıltılamayacak. Hizmeti sunan, ödeme bilgilerinin girilmesinden önce, ödenecek toplam bedel de dâhil olmak üzere, sözleşmenin şartlarının alıcı tarafından açıkça görülmesini sağlayacak. Buna aykırı hareket edenlere 1000 TL’den 5 bin TL’ye kadar ceza verilecek. 

Elektronik ortamdaki ticarette gerçek ya da tüzel kişinin açıkça belirlenebilir olmasını sağlayan bilgiler yer alacak. 

-  İndirim ve hediye gibi promosyonlar ile promosyon amaçlı yarışmaların bu niteliği açıkça belirlenecek. Bu hükme aykırı hareket edenlere 2 bin TL’den 15 bin TL’ye kadar ceza verilecek.


İleti reddedilebilecek

-  Alıcılar diledikleri zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı reddedebilecek. Talebin ulaşmasını müteakip gönderici 3 iş günü içinde alıcıya elektronik ileti göndermeyi durduracak. Buna aykırı hareket edene 2 bin-15 bin TL arası ceza verilebilecek.

-  İstek dışı elektronik iletiler, “önceden izin alınarak” (opt-in) gönderilebilecek. Abone ve kullanıcılara, önceden izinleri alınmaksızın otomatik arama makineleri, fakslar, e-posta, kısa mesaj gibi elektronik haberleşme vasıtalarının kullanılmasıyla doğrudan pazarlama, siyasi propaganda veya cinsel içerik iletimi gönderilemeyecek. Bu girişimde bulunanlara 10 bin-100 bin TL arası para cezası verilecek. İleti gönderme girişiminin tekrarlanması halinde bu ceza 10 katına kadar artırılabilecek. 

-  Ancak esnaf ve tacirler için istisna uygulama yapılacak. Buna göre, esnaf ve tacirlerin reklam gibi ticari faaliyetlerine ilişkin haberleşme ihtiyacı göz önüne alınarak “ilk elektronik iletiden sonra bunu almayı reddetme hakkı”(opt-out) sağlayan sistem uygulanacak. Böylece esnaf ve tacir, ilk maili aldıktan sonra istedikleri zaman istedikleri iletiyi reddedebilecek.ETİKETLER

haber