Ekonomi

İşte G20 ekonomilerinin son durumu

Londra'daki zirveye katılacak G-20 ülkelerinin şu ana kadar aldıkları ekonomik önlemler ve beklentileri...

02 Nisan 2009 03:00

Dünyanın en güçlü ülkelerinin oluşturduğu G-20 üyeleri Londra'da, küresel ekonomik kriz gündemiyle bugün bir araya geldi.

Küresel ekonomik krizin yarattığı ekonomik durgunlukla mücadele eden G-20 üyeleri, krizin etkilerini hafifletmek için çeşitli önlemlere başvurdu.

Londra'daki zirveye katılacak G-20 üyelerinin şu ana kadar aldıkları ekonomik önlemler ve beklentileri şöyle sıralanıyor:

TÜRKİYE

Yüzölçümü 780 bin 576 kilometrekare olan Türkiye, 70,5 milyon nüfuslu. Asya, Avrupa, Afrika kıtalarının kesiştiği yerdeki ülkenin, bir ayağı Balkanlar, bir ayağı Kafkaslar ve bir ayağı da Ortadoğu'da, Karadeniz ile Akdeniz'i bağlayan Boğazlara da sahip durumda.

Olağanüstü stratejik bir noktada bulunan NATO üyesi, AB adayı ülke, Uluslararası Para Fonunun (IMF) 2009 tahminlerine göre 789,1 milyar dolarlık gayri safi yurtiçi hasılasıyla (GSYH) dünyanın 17. büyük ekonomisi konumunda.

Geçen 3 ay içinde Merkez Bankası faiz oranlarını yüzde 11'e düşürse de dünya geneline göre yüksek konumda bulunuyor.

Geçen yıl Türk Lirası, ABD doları karşısında yüzde 25 değer kaybederken, sanayi üretimi ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,3 geriledi.

Küresel ekonomik krize karşı Türkiye 5 önlem paketi açıkladı. 2008'in ikinci yarısından sonra ilan edilen birinci paketin ortalama büyüklüğü 11,4 milyar, ikinci paketin büyüklüğü 15,8 milyar, üçüncü paketin ortalama maliyetinin 5,6 milyar ve dördüncü paketin bütçeye maliyetinin de 2,7 milyar lira olarak belirlendi.

5. ekonomik paketin maliyetinin 900 milyon lira olacağı hesaplanırken, inşaat sektörünün büyüklüğü nedeniyle, en büyük maliyetin işyeri ve gayrimenkul satışları ile tapu harçlarındaki indirimden kaynaklanacağı öngörülüyor. 

ABD

9 milyon 631 bin kilometrekarelik yüzölçümüyle dünyanın üçüncü büyük ülkesi. Her ne kadar son yıllarda Çin, ekonomi alanında aradaki açığı kapatsa da ABD, 14,57 trilyon dolarlık GSYH ile açık ara önde.

Ekonomik, askeri, sportif birçok alanda dünyanın lider ülkesi olan 307,8 milyon nüfuslu ABD, tam anlamıyla bir süper güç ve çağımızın Roma'sı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin veto yetkisine sahip 5 daimi üyesinden biri. Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası'nda en büyük ağırlığa sahip. Gelişmiş 7 ülkenin oluşturduğu G-7 üyesi.

Bütün dünya ekonomilerini etkileyen küresel ekonomik kriz, ABD'de yüksek riskli tutsat (subprime mortgage) kredilerindeki sorunla başladı.

Amerikan Merkez Bankası, ülkede faiz oranlarını "sıfır"a yakın tutarken, Hazine Bakanı Timothy Geither en son olarak toksik varlıkların satın alınması konusunda özel sektörle işbirliğini duyurdu.

ABD Başkanı Barack Obama, 787 milyar dolarlık bir teşvik paketini onaylarken, ekonomideki sorunlar kötüleşmeye devam ediyor. Ülkede işsizlik oranı 1992 yılından bu yana en yüksek seviyede seyrediyor.

JAPONYA

127,6 milyonluk nüfusuna rağmen, 377 bin 835 kilometrekare yüzölçümüyle Türkiye'nin yarısından bile küçük. Buna karşın 4,8 trilyon dolarlık (Türkiye ekonomisinin 6 katı) ekonomisiyle tam bir dev. Elektronikten, gemi inşaya, otomotivden bankacılığa hemen her alanda dünyadaki lider ülkeler arasında.

1980'lerden beri sürdürdüğü dünyanın ikinci büyük ekonomisi unvanını gelecek yıl çok büyük olasılıkla Çin'e kaptıracak. Gelişmiş 7 ülkenin oluşturduğu G-7 üyesi.

Japonya 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en kötü ekonomik krizle karşı karşıya bulunuyor.

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Japonya, yavaşlamayı ABD ve Avrupa'dan daha derin hissetti. Bunda, özellikle elektronik eşyalar ve otomobiller başta olmak üzere Japon mallarına olan küresel talebin düşmesi etkili
oldu.

Ocak ayında ihracat yüzde 45,7 düşerek, son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Japonya'da artan işsizlikle birlikte tüketiciler de harcamalarını kısmaya başladı.

Ekonomi 2008 yılının son çeyreğinde yüzde 3,3 daralırken, bu oran 1970'lerde yaşanan petrol krizinden bu yana en keskin küçülme oldu.

Geçen yıl açıklanan 122 milyar dolar tutarındaki kamu harcamalarına ilaveten 200 milyar dolarlık yeni bir teşvik paketi çalışması sürüyor.

ÇİN

Çok verimli toprakları, 9 milyon 630 bin kilometrekarelik yüzölçümü ve kalabalık nüfusuyla tarih boyunca büyük ülke olan Çin, halen 1 milyar 334,3 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkesi. 4,77 trilyon dolarlık GSYH'si ile Japonya'nın çok az gerisinde dünyanın üçüncü büyük ekonomisi.

1980'lerin başında dünyanın 8. büyük ekonomisi olan Çin, 1980-2008 döneminde yıllık ortalama yüzde 10-11 gibi tarihte eşi benzeri görülmemiş muhteşem bir büyüme gösterdi. Çin, Tayvan'ın yerine 1971 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin veto yetkisine sahip 5 daimi üyesinden biri oldu.

Her ne kadar küresel ekonomik kriz Çin'in Almanya'yı geçerek dünyanın üçüncü büyük ekonomisi olmasını engellemese bile krizin ülkede çok ciddi sonuçları oldu.

Çin'in ihracatı küresel krizle birlikte talebin düşmesi nedeniyle azaldı, fabrikaların kapılarına kilit vurmasıyla milyonlarca göçmen işçi evlerine döndü. Bankalar dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi krizin etkisini hissetmese de göçmen işçilerle birlikte sıradan insanları kriz kötü vurdu.

Çin'in büyümesi göreli olarak diğer ülkelere göre güçlü seyir izlemeyi sürdürdü, hükümet 587 milyar dolarlık teşvik paketini uygulamaya başladı. Çin, uluslararası ticarette ayrıca ABD dolarının yerine dünyada yeni bir para biriminin kullanılması olasılığından bahsetmeye başladı.

ALMANYA

357 bin 21 kilometrekare yüçölçümüyle küçük ama 82 milyonluk nüfusuyla kalabalık bir Orta Avrupa ülkesi olan Almanya, Avrupa'nın merkezindeki konumunu çok iyi değerlendirerek, kıtanın en güçlü ekonomisini meydana getirdi.

Ulusal birliğini 1870 gibi çok geç bir tarihte sağlayan Almanya, o tarihten bu yana iki büyük dünya savaşının baş aktörü olarak neredeyse tamamen yakılıp, yıkılmasına karşın, her seferinde sanki bir Anka kuşu gibi küllerinden yeniden doğdu.

3,77 trilyon dolarlık milli geliriyle halen dünyanın dördüncü büyük ekonomisi olan Almanya, Avrupa'nın ticaret üssü olmasının da etkisiyle ihracatta bazı yıllar ABD'yi bile geride bırakıyor. Gelişmiş 7 ülkenin oluşturduğu G-7 üyesi. Euro Bölgesi üretiminin üçte birini karşılayan Almanya'nın ekonomisi bu yıl zorlu bir dönemden geçiyor.

Hükümetin, bu yıl yüzde 2,25 oranında daralmasını beklediği ekonomi, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en kötü performansını ortaya koymuş olacak.

Diğer ülkelerin talebine dayanan Almanya'nın ihracatı küresel talebin düşmesi nedeniyle gerilemiş bulunuyor. Alman hükümeti şubat ayında 50 milyar euro'luk teşvik planını onayladı.

Almanya'nın ekonomik krizden, krize girdiği döneme göre daha güçlü çıkacağını söyleyen Başbakan Angela Merkel, diğer ülkelerin Almanya'dan, teşvik paketinin nasıl çalıştığını görmeden önce ekonomilerini harekete geçirmesini beklememesi uyarısında bulundu.

FRANSA

547 bin 30 kilometrekarelik tarıma son derece uygun alanı, 62,4 milyon nüfusuyla son 500 yıldır dünyanın en büyük ülkeleri arasında yer alan Fransa, 3 trilyon dolarlık milli geliriyle dünyanın 5. büyük ülkesi.

Fransa, İngiltere'nin ardından ikinci büyük sömürgeci güç olarak dünya üzerindeki siyasi ağırlığı da büyük. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin veto yetkisine sahip 5 daimi üyesinden biri. Gelişmiş 7 ülkenin oluşturduğu G-7 üyesi. Diğer G-20 üyelerinin aksine Fransa'da küresel krize karşı sosyal tepkiler verildi.

Ocak ayında hükümetin ekonomik krize yaklaşımını protesto için kamu ve özel sektörde çalışan milyonlarca işçi gösteri düzenledi.

Hükümetin 33,1 milyar dolar ekonomiyi teşvik planı hazırladığı Fransa'nın, resmen durgunluğa girmese bile bu yıl içinde durgunluğa girmesi beklentileri var.

Devlet Başkanı Nicolas Sarkozy, özellikle otomotiv şirketleri olmak üzere Fransız sanayisine destek veren planlarından ötürü ülkesinde alkış aldı. Ancak bu Sarkozy'i korumacılıkla suçlayan Avrupa hükümetlerinin tepkisini çekti.

İNGİLTERE

İlk sanayileşen ülkelerden biri. Ekonomide 1750 yıllarından 1900 yılına kadar liderliğini sürdürdü. Siyasi ağırlığı 2. Dünya Savaşı'na kadar devam etti.

19. yüzyılda kurduğu imparatorluk, dünyanın her tarafında sömürgesi olması dolayısıyla "Üzerinde Güneş Batmayan Ülke" olarak adlandırılıyordu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin veto yetkisine sahip daimi üyesi. 61,1 milyon nüfusuna karşın, 244 bin 820 kilometrekare (Türkiye'nin üçte birinden küçük) gibi küçük bir yüzölçümüne rağmen dünya hakimi bir imparatorluk yaratmış ülke, 2,7 trilyon dolarlık milli geliriyle halen dünyanın 6. büyük ekonomisi ama eski haşmetinden çok uzak görünüyor. Gelişmiş 7 ülkenin oluşturduğu G-7 üyesi.

IMF'ye göre, İngiltere 2009 yılında gelişmiş ekonomiler içinde en kötü performansı sergileyecek, ekonomi yüzde 2,8 daralacak.

İngiltere Merkez Bankası, ekonominin durgunluktan çıkması için faiz oranlarını yüzde 0,5'e kadar çekerken, işsizlik 2 milyonu aştı.

Bankacılık sektöründe yaşanan sorunlar, Royal Bank of Scotland'ın içinde olduğu ülkenin en büyük mali kuruluşlarının kurtarılmasına yol açtı.

İngiltere Merkez Bankası Başkanı, İngiltere ekonomisinin bir başka teşvik paketini kaldıramayacağını, zira bütçe açığının gayri safi yurtiçi hasılaya oranının yüzde 11'i geçtiğini bildirdi.

İTALYA

301 bin 230 kilometrekare yüzölçümü, 59,7 milyon nüfusu, Akdeniz'e hakim konumu ile hala önemini korusu da Roma'nın devamı bir ülke için siyasi ağırlığı İngiltere ve Fransa'ya göre geride kalıyor. Buna karşın 2,4 trilyon dolarlık milli geliriyle dünyanın 7. büyük ekonomisi, gelişmiş 7 ülkenin oluşturduğu G-7 üyesi.

Euro Bölgesi'nin üçüncü büyük ekonomisine sahip İtalya, durgunluğa giren ilk ülkelerden biri oldu.

Geçen yılın son çeyreğinde ekonomisi yüzde 1,8 daralan İtalya'da Başbakan Silvio Berlusconi hükümeti, geçen yıl kasım ayında, yoksul ailelere vergi indirimini, çalışma projelerini ve tutsat kredilerinin hafifletilmesini kapsayan 80 milyar euro tutarındaki paketi onayladı.

Dünyada en büyük üçüncü borç yüküne sahip İtalya'da, bu borç yükünün bu yıl gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 110'una ulaşması bekleniyor.

RUSYA

1945-1990 döneminde yaşanan Soğuk Savaş'ta ABD'yle yarışan bir güç yaratan Sovyetler Birliği'nin temel ülkesi olan Rusya, hala askeri güç olarak ABD'den sonra geliyor. Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin veto yetkisine sahip 5 daimi üyesinden biri.

Gelişmiş 7 ülkenin oluşturduğu G-7 grubuna dahil olarak grubun adını G-8 olarak değiştirdi. 17 milyon 75 bin 800 kilometrekare yüzölçümüyle dünyanın en büyük ülkesi olan Rusya, toprakları içinde 11 saat dilimi barındırıyor. 140,7 milyon nüfusu olan ülkenin, 2,07 trilyon dolarlık milli geliri var.

Ekonomide İtalya'nın ardından 8. sırada gelen Rusya, petrol, doğalgaz başta olmak üzere ekonomisini tamamen yer altı doğal kaynaklarına dayandırmış durumda. Rusya ekonomisi, petrol fiyatlarındaki düşüşten ciddi şekilde etkilendi.

Bu yıl bütçesinin açık vermesi beklenirken, ülkenin 1998 yılından bu yana ilk kez durgunluğa gireceğini tahmin ediliyor.

Rusya'da son aylarda borsa çökerken, merkez bankası rubleyi desteklemek için milyarlarca dolar harcadı.

Ülkede, işsizlik son aylarda keskin şekilde arttı.

BREZİLYA

8 milyon 511 bin 965 kilometrekarelik (Türkiye'nin 11 katı) yüzölçümü, 194,4 milyon nüfusuyla, 1,59 trilyon dolarlık milli geliriyle Latin Amerika'nın en büyük ekonomisine sahip Brezilya, sığır etinden tavuğa, portakal suyundan kahveye uzanan ürünlerde dünyanın en büyük ihracatçısı konumunda bulunuyor.

Küresel krizle birlikte talebin azalmasının emtia fiyatlarını düşürmesi ülkenin ihracatını olumsuz etkilerken, yabancı yatırımcıların çekilmesi nedeniyle borsa geriledi.

Ülkenin iki büyük bankası Itau ve Unibanco'nun birleşmeye karar verdiği Brezilya'da hükümet, ABD'nin 787 milyar dolarlık ekonomiyi teşvik paketindeki "ABD malı satın alınması" maddesini eleştirdi.

ABD ve diğer gelişmiş ülkelerin korumacılığa dönmemesi gerektiğini söyleyen Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, G-20 zirvesinden, gelişmekte olan ülkelere dünya ekonomisinde daha büyük rol çıkmasını umduğunu belirtti.

KANADA


Alan açısından Rusya'nın ardından dünyanın ikinci büyük ülkesi. 9 milyon 984 bin 670 kilometrekare yüzölçümü, 33,6 milyon nüfusu, 1,57 trilyon dolarlık milli geliriyle önemli bir ülke konumunda. Gelişmiş 7 ülkeden biri olarak G-7 üyesi. Ülke olağanüstü doğal kaynaklara sahip.

Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA) nedeniyle Kanada'nın ekonomisi, ihracatının üçte ikisini yaptığı ABD ile yakından bağlantılı.

Otomotiv sektörü, ABD'de olduğu gibi Kanada yönetimi için de büyük sorun teşkil ediyor. Faiz oranlarının düşürüldüğü ve teşvik paketlerinin hazırlandığı Kanada'da bankacılık sektörü ve konut piyasasının durumu ABD'ye göre daha iyi durumda bulunuyor.

Kanada Parlamentosu, şubat ayında 32 milyar dolar tutarında ekonomiyi teşvik planını kabul etti.

HİNDİSTAN

1 milyar 203,2 milyon nüfusuyla Çin'in ardından dünyanın en kalabalık ülkesi. 3 milyon 287 bin 590 kilometrekarelik yüzölçümü ile Türkiye'nin 4 katı bir alanda, Türkiye'nin 17 katı bir nüfusu beslemek zorunda.

Verimli toprakları ve tarımda yaptığı yeşil devrimle neredeyse imkansızı başarmış ve nüfusunu besleyebilir hale gelmiş durumda.

Son yıllarda yüzde 7-8 gibi yüksek büyüme hızları, bilişim teknolojisindeki atılımı dolayısıyla dünya ekonomisinin yıldızları arasına giren Hindistan, 1,35 trilyon dolar milli gelire sahip ama kişi başına 1122 dolarlık milli geliriyle G-20'nin en fakiri konumundan da kurtulamadı.

Onlarca kültürün bir arada yaşadığı, yüzlerce dilin konuşulduğu ülke, bu kadar farklılığı demokrasi içinde eritebilmiş durumda. Ülke dünyanın en büyük nüfuslu demokrasisi konumunda. Hiç şüphesiz küresel durgunluktan etkilenen Hindistan'ın ekonomisinin büyümesinin, 2008'un son çeyreğindeki beklentilerden daha az olduğu ortaya çıktı.

Geçen yıl ekim ve aralık döneminde yüzde 5,3 büyüyen Hindistan ekonomisi, önceki üç ayda yüzde 7,6, 2007 yılı son çeyreğinde ise yüzde 8,9 büyüdü.

Ekonominin yaklaşık beşte birini oluşturan tarım sektörünün büyümesi gerilerken, Tata gibi sanayi firmaları dünyada kredi piyasalarının durması ve küresel harcamaların azalmasından ciddi biçimde etkilendi.

Hindistan, G-20 zirvesinden küresel teşvik planı çıkmazsa ekonomik büyümesinin sona ereceğinden kaygı duyuyor.

MEKSİKA

1 milyon 972 bin 550 kilometrekarelik yüzölçümü, 107,4 milyonluk nüfusu, 1,19 trilyon dolarlık milli geliri var ama ABD gibi bir ülkenin komşusu olduğu için önemi pek anlaşılamıyor. ABD ekonomisiyle çok sıkı ilişkileri olan Meksika
ekonomisi, ABD'nin yaşadığı sıkıntıların sonrasında kendini yoğun bakımda buldu.

Ocak ayında Mexico City'de binlerce kişi Felipe Calderon hükümetinin ekonomi politikalarını eleştirmek için sokaklara döküldü.

AVUSTRALYA

7 milyon 686 bin 850 kilometrekarelik (Türkiye'nin yaklaşık 10 katı) yüzölçümüne karşın sadece 21,6 milyon nüfuslu. G-20'nin en az nüfuslu ülkesi. Olağanüstü doğal kaynakları var.

1,08 trilyon dolarlık milli gelire sahip Avustralya, 1991 yılındaki durgunluktan sonra, Çin ve Hindistan gibi gelişmekte olan ülkelerin hammadde ihtiyacını karşıladığı için uzun süredir istikrarlı ekonomik büyüme deneyimine sahip bulunuyor.

Küresel ekonomik kriz nedeniyle madencilik firmaları sermaye harcamalarını kıstı, çalışan sayısını azalttı ve yatırım projelerini durdurdu.

Başbakan Kevin Rudd hükümeti, ekonomik krizin ülkeye etkilerini hafifletmek amacıyla 26,5 milyar dolar tutarında ekonomiyi teşvik paketi açıkladı.

GÜNEY KORE


Sadece 98 bin 480 kilometrekarelik (Türkiye'nin yaklaşık 8'de biri) yüzölçümüyle G-20'nin en küçük alanlı ülkesi. Ege Bölgesi kadar bir alana yayılan ülkenin bu karşın 48,7 milyon nüfusu var. 1,02 trilyon dolar milli geliri bulunan ülkenin, otomotiv, gemi inşa, elektronik alanında dünya çapında dev şirketleri var.

Güney Kore hükümeti, tıpkı bölgedeki diğer komşuları gibi, 1997-98 Asya krizinin tekrarlamasından korkuyor. Ülke ekonomisi 2008'in son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 daraldı.

Hükümet, ekonomiyi canlandırmak için 10,9 milyar dolarlık bir teşvik paketi açıkladı.

SUUDİ ARABİSTAN

1 milyon 960 bin 582 kilometrekare yüzölçümü, 25,5 milyon nüfusu, 568,9 milyar dolar milli geliri bulunan Suudi Arabistan dünya petrol yataklarının dörtte birine sahip. Ülkenin batı bankalarında yüzlerce milyar dolarlık fonları bulunuyor. Suudi Arabistan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'ne (OPEC) üye tek G-20 ülkesi konumunda bulunuyor.

Küresel kriz enerji talebinin düşmesine neden olurken, OPEC'in üretim kesintisine gitmesine karşın, petrol fiyatlarında gerileme oldu.

Sonuç olarak IMF 2009'da Suudi Arabistan'ın bütçe açığının gayri safi yurtiçi hasılaya oranının yüzde 3,1'e çıkacağı tahmin ediyor.

ENDONEZYA

1 milyon 919 bin 440 kilometrekare yüzölçümüne karşın 230,8 milyon nüfusuyla dünyanın dördüncü, Müslüman dünyasının ise en kalabalık ülkesi. 552,3 milyar dolarlık milli geliri bulunan, son yıllarda küreselleşmeden önemli ekonomik çıkar sağlayan Endonezya'nın ekonomisi 2008 yılında yüzde 6,1 büyüdü.

Batılı firmaların yıl sonuna doğru üretimlerini kısması üzerine Endonezya'nın ihracatı geçen yılın son çeyreğinde hızla düştü.

Devlet Başkanı Susilo Bambang Yudhoyono hükümeti ekonomiyi canlandırmak için 6 milyar dolarlık teşvik planını kabul etti. Ancak deniz aşırI borçlarının 151,7 milyar doları bulması Endonezya hükümetinin başını ağrıtıyor.

Ayrıca yolsuzluk ve rüşveti önlemek için yapılanların yeterli olmaması bazı yatırımların önünü kesmeye devam ediyor.

ARJANTİN

2 milyon 766 bin 890 kilometrekare yüzölçümü, 40,1 milyon nüfusu, 395,1 milyar dolan milli geliri bulunan Arjantin'in, geniş tarım alanları, doğal kaynakları var.

1930'larda dünyanın 9. zengin ülkesi olarak Fransa'yı bile geride bırakan Arjantin'in 1950'lerden bu yana başı krizlerden bir türlü kurtulmuyor.

Güney Amerika'nın en büyük ekonomilerinden biri olan Arjantin, küresel ekonomik krizden önce bile ekonomideki sorunlarla uğraşıyordu.

Ekonomide genişlemeci politikalar ekonominin ısınmasına, enflasyonun artmasına yol açarken, ülkenin vergi gelirleri tarım ürünleri ihracatının dünya piyasalarında fiyatların düşmesi nedeniyle gerilediği için azaldı.

Hükümet vergi gelirlerindeki düşüşü tarım ürünleri ihracatında vergiyi artırarak dengelemeye kalkışınca bu çiftçilerin protesto gösterilerine yol açtı.

Aralık 2007'de devlet başkanı olan Christina Fernandez, hükümetin finans açığının kapanmasına yardımcı olmak için özel emeklilik sistemini kamulaştırdı. Daha önce özelleştirilen Arjantin havayolu şirketi "Aerolineas Argentinas" kamulaştırıldı.

GÜNEY AFRİKA

1 milyon 219 bin 912 kilometrekare yüzölçümü, 49,2 milyon nüfusu ile Nijerya, Mısır ve Etiyopya'nın ardından Afrika'nın dördüncü büyük ülkesi. 326,9 milyar dolar milli geliriyle Afrika kıtasının en büyük ekonomisi olan Güney Afrika, aynı zamanda G-20'nin tek Afrikalı üyesi konumunda bulunuyor.

Güney Afrika, G-20 içinde en küçük ekonomi konumunda.

Küresel durgunluktan sert şekilde etkilenen ülke, 10 yıldır ilk kez 2008 yılının son çeyreğinde daraldı. Ekim-Kasım-Aralık döneminde ülke, bir önceki çeyreğe göre, yüzde 1,8 küçüldü.

AVRUPA BİRLİĞİ

G-20'nin bir grubu temsil eden birliği. 19 ülke ve Avrupa Birliği'nden oluşan G-20 içinde ülke konumunda olmayan AB'yi, G-20 toplantılarında dönem başkanı temsil ediyor.

Geçen yıl eylül ayından bu yana Euro Bölgesi ekonomisi durgunlukta ve bu yıl da ekonominin yüzde 1,9 daralması bekleniyor. Euro Bölgesi'nde geçen yıl yüzde 7,5 olan işsizliğin 2010'da yüzde 10'u aşması bekleniyor.

Euro Bölgesi'nde faiz oranları şu anda yüzde 2 seviyesinde seyrediyor.

AB'nin en kötü performans gösteren ekonomisi, Euro Bölgesi'ne dahil olmayan Letonya olurken, ülkenin gayri safi yurtiçi hasılası bu yıl yüzde 10'dan fazla düşebilir.

ETİKETLER

haber