Ekonomi

İstanbul'a yeni hava alanı için yer bakılacak ANKARA (A.A)

02 Kasım 2011 13:43

-İstanbul'a yeni hava alanı için yer bakılacak ANKARA (A.A) - 02.11.2011 - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının, 2012 yılında kara yolu sektöründe toplam bin 133 kilometre bölünmüş yol, bin 322 kilometre iki şeritli yol ve 3 bin 758 kilometre ağır taşıt trafiğine uygun yol ve İstanbul'un gelişim planlarıyla uyumlu olacak şekilde, ulaşım ve imar planları çerçevesinde yeni bir hava limanı için gerekli etüt ve proje çalışmaları yapacak. 2012 yılı yatırım programına göre, 158 kara noktada iyileştirme çalışmaları sürerken, 125'nin yapımı tamamlanacak. Yapımı tamamlanan bölünmüş yollar başta olmak üzere kara yollarında 2 bin 200 kilometre oto korkuluk yapım ve onarımı, 22 milyon metre kare yatay işaretleme ve 105 bin metre kare düşey işaret levhalarında yenileme yapılması hedefleniyor. -Özel sektör tren işletmeciliği gelişecek- GAP Eylem Planı kapsamında bu yılın 144 kilometrelik demir yolu hattının yenilenmesi çalışmaları sürerken, 2012 yılında kalan 76 kilometrelik hattın yenilenmesiyle toplam 580 kilometre güney demir yolu hattının tamamı yenilenecek. Yük taşımalarının demir yolu ağırlıklı yapılması amacıyla demir yolunda özel sektör tren işletmeciliği geliştirilecek. Yük taşımacılığı özel sektörün işletmecilik avantajlarından yararlanmak üzere serbestleştirilecek ve TCDD yeniden yapılandırılarak kamu üzerindeki mali yükü sürdürülebilir seviyeye getirilecek. Özel sektörle ortaklıklara gidilerek başta sanayi bölgelerine olmak üzere demir yolu bağlantı hatları yapılacak ve araç yatırımları özel sektöre bırakılacak. Artan trafiğe çözüm üretecek büyük limanların oluşturulması amacıyla gelecek yıl, mendirek inşaatı başlamış olan Çandarlı Limanının birinci aşamasına ait diğer altyapı ve üst yapı işlerinin YİD (yap-işlet-devret) modeliyle ihalesi gerçekleştirilecek. Türk limanlarının AB deniz otoyolları ana aksları üzerinde yer alması yönündeki çalışmalara devam edilecek. Bu kapsamda, Ortadoğu'nun Giriş Kapısı olarak tasarlanan Mersin Konteyner Limanı projesi hayata geçirilecek. Deniz emniyeti kapsamında yürütülen projelerin tamamlanmasına öncelik verilecek. Liman yönetim modelinin oluşturulması çalışmaları hızlandırılacak. Gelecek yıl hava limanı ve hava alanlarındaki toplam trafiğin 135 milyon yolcuya yükselmesi bekleniyor. DLHİ tarafından devralınan Ankara metrolarında yapım çalışmalarına devam edilecek. İstanbul metrolarında da protokol imzalanması ve ihale aşamalarının ardından yapım çalışmalarına başlanacak. Otobüs sistemlerinin geliştirilmesine öncelik verilecek, raylı sistem yatırımları zirve saatte, tek yönde 15 bin yolcu/saat üzerinde yolculuk talebine sahip koridorlarda gerçekleştirilecek. Hazine garantili dış kredi ile gerçekleştirilecek raylı sistem projelerinde toplam maliyetin asgari yüzde 25'i belediye öz kaynaklarından karşılanacak. -İstanbul'a yeni hava alanı- Yap-İşlet-Devret modeliyle ihale edilen Zafer Hava alanı ile kamu kaynaklarıyla yürütülen Ordu-Giresun, Iğdır, Şırnak, Hakkari-Yüksekova ve Bingöl Hava alanlarının inşaat çalışmaları sürüyor. Geçen yıl hava limanı ve meydanlarda gerçekleşen yolcu trafiği, bir önceki yıla göre dış hatlarda yüzde 17,9 oranında artarak 52,3 milyon yolcu, iç hatlarda yüzde 22,7 oranında artarak 50,5 milyon yolcu ve toplamda ise yüzde 20,2 oranında artarak 102,8 milyon yolcu olarak gerçekleşti. Bu yıl toplam trafiğinin 118 milyon yolcuyu aşması bekleniyor. Ülke geneline yönelik hava ulaşımı genel etüdü çalışmasına başlanacak. Ayrıca master planı bulunmayan hava alanları için hava alanı master planı hazırlanacak. İstanbul'un gelişim planlarıyla uyumlu olacak şekilde, ulaşım ve imar planları çerçevesinde yeni bir hava limanı için gerekli asgari fiziksel şartları taşıyan bölgeler arasından yer seçimi çalışmaları sonuçlandırılacak. Yeni hava limanı için gerekli etüt ve proje çalışmaları başlatılacak. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun gereği yönetmelik çıkarılacak, raylı sistem projelerinin DLHİ tarafından onayı sürecinde yapılacak işlemler belirlenecek.

ETİKETLER

haber