Gündem

İstanbul Tabip Odası'nda grev: Yarın polikliniklere gelinmemesini öneriyoruz

Doktorlar yarın iş bırakıyor

07 Şubat 2022 13:46

İstanbul Tabip Odası Başkanı Pınar Saip, doktorların yarın yapacağı grevle ilgili "Diyaliz hastaları, kanser hastaları, acil çocuk, acil gebe ve acil hastalar ve yatan hastalar dışında polikliniklere gelinmemesini öneriyoruz" dedi.
 
Sağlık çalışanları, özlük haklarının iyileştirilmesi ve ücretsiz sağlık hizmeti için greve gidiyor. Daha önce 15 Aralık'ta iş bırakan sağlıkçılar, 8 Şubat'ta (yarın) Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) çağrısıyla yurt genelinde bir kez daha greve gidiyor.

"Biz aslında düşük ücretler alıyoruz ve geçinemiyoruz"

Konuyla ilgili FOX TV'de açıklama yapan İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Pınar Saip, grevin nedenine ilişkin olarak şunları söyledi:
 
"İstifalar ve göçlerin çok artması, 5 dakikada 1 muayenelerin artık çekilmez olması, özel hastanelerde patronların ciro baskıları, iş yeri hekimlerinin iş yeri sahiplerinin dediklerini yapmak zorunda kalmaları ve gerçek ücretleri yapmak zorunda kalmaları, biz aslında düşük ücretler alıyoruz ve geçinemiyoruz. Bütün bunların sonunda aralık ayında bir iyileştirme yapılacağı söylenmişti. Bunu da Sağlık Bakanı ve Cumhurbaşkanı çok rencide edici bir şekilde söylemişti Yasa teklifi bütün partilerin desteğiyle çıktı ama geri çekildi ve bir daha da gündeme gelmedi. Biz bunun yetersiz olduğunu söyledik. Hekimlerin bir kısmını ilgilendiriyordu, diğer sağlık çalışanlarına bir katkı sağlamıyordu. Biz bunun daha da genişletilmesini beklerken hiç gündeme getirilmedi."
 
Yarın için hastaları uyaran Saip, "Diyaliz hastaları, kanser hastaları, acil çocuk, acil gebe ve acil hastalar ve yatan hastalar dışında polikliniklere gelinmemesini öneriyoruz" dedi.
 
TTB'den açıklama
 
"Hakkımız Olanı Alana Kadar Mücadeleye Devam” sloganı ile yapılacak greve ilişkin TTB'den yapılan açıklamada "Yapacağımız G(ö)REV etkinliği emeğimize, geleceğimize, halkın sağlık hakkına sahip çıktığımızı gösteren bir uyarı G(ö)REV’idir. Bu eylemin haklılığı, meşruluğu hiçbir tartışmaya yer vermeyecek kadar açıktır" denilirken sağlık hizmetleri konusundaki uygulamalar şu maddelerle sıralandı:
 
1) COVID-19 veya COVID-19 şüphesi ile başvuranların poliklinik ve klinik tedavilerine devam edilecek; diğer hastalarımıza nöbet düzeninde sağlık hizmeti verilecektir.
 
2) Sağlık hizmeti sunulan tüm birimlerde, acil tanı ve tedavi endikasyonu olan hastaların bakımı aksatılmayacaktır. Acil servisler eylem süresince gerektiğinde görevli hekimlerce takviye edilecektir.
 
3) Acil hizmetin verilebilmesi için sağlık kuruluşlarının acillerine ulaşımın istemeyerek de olsa engellenmemesi amacıyla (aciller önünde uygunsuz toplanma, yürüyüşler nedeniyle trafik akışında sıkıntıya yol açma ve acil hasta getiren araçların gelişini zorlaştırma/olanaksızlaştırma gibi durumlara izin verilmemeli) önlemler alınmalıdır. Bu hususta sağlık çalışanlarının ve hastaların güvenliği öncelikle kurum idarecilerindedir.
 
4) Yoğun bakım hastalarının -eylem nedeniyle- tedavilerinde hiçbir aksamaya yol açılmaması için her zamanki duyarlılıkla hizmetin sürdürülmesine dikkat edilecektir.
 
5) Acil ve riskli gebelere, diyaliz hastalarına ve kanser hastalarına sağlık hizmeti sunulmaya devam edilecektir.
 
6) Servislerde yatarak tedavi görmekte olan hastaların her türlü tıbbi işleminin aksatılmadan yürütülmesini sağlayabilecek sayıda sağlık çalışanı, mesai dışı sürelerde (gece ve hafta sonu nöbetleri, vb.) olduğu gibi servislerde hazır bulunacaktır.
 
7) Bütün sağlık çalışanları eylem boyunca hasta ve yakınlarına eylemin amacını açıklamalı, acil ve yatan
hastalarımızın acı ve sıkıntılarına hürmet eden bir tarzla eylem sürdürülmelidir.
 
8) Bu hususlar çağrıcı örgütlerin yöneticileri ve her birimdeki temsilcileri tarafından da takip edilecek ve belirtilen çerçevede gerçekleşmesi için çaba sarf edilecektir.