Ekonomi

İşsizlik Fonu'nda erteleme

2009 yılı İşsizlik Fonu'nun 45 milyar lira olacağı öngörülmüştü fakat bütçe aktarımları nedeniyle bu rakama ancak 2010'da ulaşılacak

23 Ekim 2009 03:00

2009 yılı İşsizlik Fonu'nun 45 milyar lira olacağı öngörülmüştü fakat bütçe aktarımları nedeniyle bu rakama ancak 2010'da ulaşılacak

İşsizlik Sigortası Fonu'ndan, çeşitli yatırımlar için bütçeye alınan kaynak ve kriz nedeniyle sigorta kapsamında artan ödemeler; fonun ilk kez resmi tahminlerini gecikmeli gerçekleştirmesine neden oldu. 2009 yılı başında fonun bu yıl 45 milyar liraya çıkacağı öngörülmüştü. Ancak yıl ortasında alınan kararla fondan bütçeye yapılan aktarımlar ve artan sigorta ödemeleri nedeniyle fonun varlığı 2009 yılında 41 milyar TL'de kalacak. 45 milyarlık fon varlığına ise ancak 2010 yılında ulaşılacak.

2009 yılı ekonomik ve mali tahminleri oluşturulurken, İşsizlik Sigortası Fonu'nun 2009 yılı sonunda 45 milyar 112 milyon TL'lik bir varlığa ulaşacağı öngörülmüştü. Ancak bu yıl ortasında yapılan bir yasal düzenlemeyle fonun GAP ve benzeri bölgesel gelişme projelerine aktardığı kaynak, 3-3.5 milyar TL artırıldı. İşsiz kalanlara yapılan fon ödemeleri ve kısa çalışma ödeneğinden şirketlere yapılan aktarımlar da kriz nedeniyle bu yıl artınca; işsizlik sigortası fonu uzun yıllar sonra ilk kez tahminlerin gerisinde bir varlıkla yılı kapattı. 2009 yılı sonu için şu anda yapılan hesaplamalara göre fonun geliri 41 milyar 451 milyon TL'de kalacak.

Faizlerdeki düşüş de etkiledi

Fonun varlığının tahminlerinin gerisine düşmesinde, faizden elde ettiği gelirin azalmasının da etkisi var. Yıl başında fonun faizden 6 milyar 72 milyon TL'lik bir gelir elde etmesi öngörülmüştü, ancak faiz oranlarındaki gerilemeye bağlı olarak bu oran 5 milyar 389 milyon TL'de kaldı. Buna karşılık yıl başında işsizlere sigorta ödemelerinin 450 milyon TL olması öngörülürken, yeni revizyonda söz konusu rakamın yıl sonunda 1 milyar 328 milyon TL'ye kadar çıkacağı tahmini yapıldı.

Fonun toplam gelirleri 9 milyar 54 milyon TL olurken, sigorta giderleri 883 milyon TL, diğer giderleri de 4 milyar 128 milyon TL olacak. 4 milyar TL'lik giderlerin içinde, çeşitli yatırımlara aktarılan kaynak önemli bir yer tutuyor. Tüm bu rakamların sonucunda, fonun gelir-gider farkı 4 milyar 43 milyon TL olacak ve toplam birikimi 45 milyar liraya çıkacak.