Gündem

İşçi intiharları 5 yılda yüzde 300 arttı

İşçi intiharlarının öne çıkan nedenleri: Borç, iş yerinde psikolojik taciz, işsiz kalma kaygısı

27 Ekim 2018 12:43

CHP’nin hazırladığı çalışırken intihar eden emekçilere ilişkin rapora göre işçi intiharları son 5 yılda yüzde 300 arttı. Borç, iş yerinde psikolojik taciz (mobbing), işsiz kalma kaygısı intiharların nedeni olarak öne çıkıyor. Bu kapsamda hazırlanan raporla bu intiharların iş cinayetleri kapsamında ele alınması istendi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Emek Büroları Koordinatörü Veli Ağbaba, borçlarını ödeyemeyen, yoğun iş temposu altında ezilen, işsiz kalma kaygısıyla yaşayan emekçilerin intihar ettiklerini kaydetti. Ağbaba, “İntiharlar sadece mavi yakalılarda değil, beyaz yakalılarda da hızla artıyor. Sadece 2017 yılında üçü hekim, 53’ü hemşire, 66’sı diğer personelden oluşan 122 sağlık çalışanının intihar ederek yaşamına son vermesi bunun kanıtıdır” dedi.

Dünya genelinde literatüre Karojisatsu Vakası olarak geçen ve işçilerin aşırı çalışma ve işyerinde hak ihlalleri neticesinde yaşamına son vermesi sonucunda Japonya’da işçi intiharlarının iş kazaları kapsamına alındığını belirten Ağbaba, benzer uygulamanın Türkiye’de hayata geçmesi gerektiğini kaydetti. CHP’nin raporunda şu görüşlere yer verildi:

“Ülkemizde iş cinayetlerinde hayatını kaybedenler kadar bir diğer önemli konu işçi intiharlarıdır. Ekonomide yaşanan durgunluk, kitlesel işten çıkarmalara bağlı artan işsizlik, yüksek enflasyon oranı ve hayat pahalılığının etkisi ile geçinememe sıkıntısı son dönem artan işçi intiharlarının ve intihar teşebbüslerinin nedenleri arasında yer almaktadır. Ayrıca ataması yapılamayan öğretmenlerin ve sağlık çalışanlarının intiharları da dikkat çekici bir düzeye ulaşmıştır.

İntihar girişimlerinin nedenleri ekonomik olduğu kadar çalışma yaşamındaki koşullara da bağlıdır.

İntiharların nedeni

Raporda intiharların nedenleri konusunda da şu tespitlerde bulunuldu: “Türkiye’de yaşanan işçi intiharlarının başlıca üç nedeni borç, mobbing ve işsiz kalma kaygısı olarak göze çarpmaktadır. Ülkemizde ekonomik krize bağlı olarak artan hayat pahalılığı işçileri ve çalışanları her geçen gün biraz daha borç sarmalının içine çekmektedir. Bunun yanı sıra emeğin yoğun olarak sarf edildiği inşaat, tarım ve genel hizmetler işkolunda yoğun çalışma baskısı ve buna bağlı olarak gelişen mobbing uygulamaları işçi intiharlarını tetiklemektedir.”

En çok sağlıkta

Raporda sağlık çalışanlarında görülen intihar vakalarına da vurgu yapılarak şu bilgiler verildi: “Türkiye’de çalışma koşullarına bağlı olarak intiharların ürpertici bir boyuta ulaştığı alanlardan biri sağlık sektörüdür. Başbakanlık ve Sağlık Bakanlığının geçmişte açıkladığı verilere göre;

-2015’te 10’u hekim, 71’i hemşire, 99’u diğer personelden oluşan 180 sağlık çalışanı

-2016’da 11’i hekim, 56’sı hemşire, 62’si diğer personel olmak üzere 129 sağlık çalışanı,

-2017’de ise üçü hekim, 53’ü hemşire, 66’sı diğer personelden oluşan 122 sağlık çalışanı intihar ederek yaşamına son vermiştir.

Sağlık alanında çalışanlara yönelik uygulanan aşırı iş yükü, uzun nöbet saatleri, performans sistemi adı altında dayatılan yoğun çalışma baskısı, güvencesiz çalışma koşulları ve aşırı stres intiharların birinci nedenleri arasında yer almaktadır.”