Ekonomi

İran'dan 'polistiren diğerleri' ithalatına yönelik damping soruşturması başlatıldı

İstanbul, 22 Mayıs (DHA) - İran menşeli 'polistiren diğerleri' ithalatına yönelik damping soruşturması başlatıldı

22 Mayıs 2018 13:57

İstanbul, 22 Mayıs (DHA) - İran menşeli \'polistiren diğerleri\' ithalatına yönelik damping soruşturması başlatıldı.
Ekonomi Bakanlığı\'nın Resmi Gazete\'nin bugünkü sayısında yayımlanan tebliğinde şöyle denildi:
\"Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde bir damping soruşturmasının açılabilmesi için başvuruda yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile İran menşeli 3903.19.00.00.00 GTİP’i altında kayıtlı \'Diğerleri\' ürününe yönelik olarak bir damping soruşturması açılmasına karar verilmiştir.\"
Tebliğde \"damping iddiası\" da şöyle açıklandı:
\"Şikâyete konu ülke olan İran’ın iç piyasa satışlarına ilişkin verilere ulaşılamadığından damping iddiasına ilişkin hesaplamalarda oluşturulmuş normal değer kullanılmıştır. Yerli üretim dalı tarafından 2017 yılı için şikâyete konu ürünün üretiminde kullanılan hammaddelerin birim maliyetlerine direkt işçilik, yardımcı madde, dolaylı işçilik, enerji, paketleme, amortisman gibi genel üretim giderlerine satış ve genel idari giderler ile finansman giderleri eklenmiş ve elde edilen bu fiyata makul bir kâr oranı ilave edilerek oluşturulmuş normal değer hesaplanmıştır. Söz konusu değerin fabrika çıkış aşamasında olduğu kabul edilmiştir.
\"İhraç değerinin tespitinde, TÜİK’in 2017 yılına ait şikâyet konusu ürünün şikâyet konusu ülkeden gerçekleşen ithalatında oluşan ortalama ihraç fiyatı dikkate alınmıştır. Söz konusu ihraç fiyatından harici navlun ve sigorta bedelleri düşürülerek fiyat fabrika çıkış aşamasında kabul edilmiştir.
\"Bu maddenin birinci fıkrasında açıklandığı şekilde tespit edilen normal değer ile Türkiye’ye ihraç fiyatı mümkün olduğu ölçüde aynı ticari aşamada yani fabrika çıkış aşamasında karşılaştırılmış olup, başvuru konusu ülke olan İran menşeli ürün için hesaplanan damping marjlarının Yönetmeliğin 28 inci maddesinde zikredilen ihmal edilebilir oranın üzerinde olduğu tespit edilmiştir.\"

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir