Ekonomi

İnterneti olmayan şirkete son 45 gün

Bağımsız denetime tabi şirketlerin, ticaret siciline tescil edildiği tarihten itibaren 3 ay içinde internet sitesi açmaları gerekiyor

15 Ağustos 2013 13:27

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Genel Müdürü Doç. Dr. Yakup Ergincan, 'Tüm şirketler için bilgi toplumu hizmetlerinin özgülemesinin tek bir merkezden sunulmasının çok büyük avantajları olacak' dedi. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan 'Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik' çerçevesinde belirlenmiş belge, bilgi ve içeriklerin öngörülen sürelerde şirketlerin internet sitelerinin bilgi toplumu hizmetlerine özgülenmiş alanında erişime sunulması gerekiyor. Ergincan, öngörülen bu yükümlülüklere uyulmamasının, ilgili kararların iptal edilmesine ve kusuru bulunan yöneticiler ile yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğuna neden olabileceğini dikkati çekti.

 

MTHS'den destek alabilirler

 

Ergincan, 'Bağımsız denetime tabi şirketler, yönetmelik uyarınca 1 Ekim 2013 tarihine kadar var olan internet sitelerinin teknik ve güvenlik kriterlerine uygunluğunu TÜBİTAK veya bu alanda denetim yapmaya yetkilendirilmiş bağımsız denetim şirketlerine tespit ettirmek ve söz konusu kurumlar tarafından düzenlenen teknik raporu Bakanlığa vermekle yükümlü hale geldiler' dedi.

 

300 gün adli ceza

 

Ergincan, bağımsız denetime tabi şirketlerin internet sitesine ilişkin yükümlülüklerini doğrudan kendileri yerine getirebilecekleri gibi Bakanlıktan faaliyet izni almış Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcılarından (MTHS) destek hizmeti almak suretiyle de yerine getirebilecekleri bilgisini verdi. Yeni Türk Ticaret Kanunu Tasarısı'na göre, internet sitesi oluşturmayan şirketlere, 100 günden 300 güne kadar adli para cezası verilebilecek.

 

3 bin şirket kapsamda

 

Bugün itibariyle kapsam dahilindeki şirket sayısının 3 bin civarında olduğu belirtildi. Bağımsız denetime tabi şirketlerin, ticaret siciline tescil edildiği tarihten itibaren 3 ay içinde internet sitesi açmaları gerekiyor. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, denetime tabi sermaye şirketleri tarafından açılacak internet sitelerinde ilan edilecek ve erişime açık tutulacak asgari içeriğe ilişkin usül ve esasları na göre, 1 Temmuz 2013'ten itibaren kurulan şirketlerin, kuruluşlarının ticaret siciline tescil edildiği tarihten itibaren 3 ay içinde internet sitesi açmaları gerekecek.

 

e-Şirket: Şirket bilgi portalı

 

MKK'nın yeni vizyonunu yansıtan e-MKK Bilgi Portalı'nın önemli bileşenlerinden birisinin de 'e-ŞİRKET: Şirketler Bilgi Portalı' olduğunu söyleyen Ergincan, bu vizyon doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca şirketler ile ortaklarının ve yatırımcılarının iletişiminin sağlanabileceği elektronik bir platform oluşturmanın MKK'nın faaliyetleri arasında sayıldığını anımsattı.