Gündem

İnternet yasası değişikliği 'siber güvenlik' süprizi ile komisyondan geçti

TİB’in siber güvenlikle ilgili konularda mahkeme kararı şartı aranmaksızın yer ve içerik sağlayıcılardan bilgi isteyebilmesinin yolunu açan önerge kabul edildi

19 Şubat 2014 22:03

Hülya Karabağlı / Ankara

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün salı akşamı onayladığı ve onay öncesinde iki konunun yeniden ele alınmasını istediği internet yasasında değişiklikleri içeren maddeler TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Dün yürürlüğe giren yasanın dört maddesinde değişiklik yapıldı. Değişiklikle TİB başkanının ‘siber güvenlik’ gerekçesiyle, yer ve içerik sağlayıcılardan mahkeme kararı olmaksızın bilgi istemesinin yolu açılırken, idarenin trafik bilgisi talebi yargı kararına bağlandı. Yasada “siber güvenlikle ilgili durumlar” tanımlanmadığı için, TİB başkanının hangi durumlarda bu gerekçeyi kullanarak içerik ve yer sağlayıcılardan bilgi isteyeceği anlaşılamadı. TİB başkanı için "özel hayat" gerekçesiyle yayından kaldırdığı içerikler konusunda 24 saatte sulh ceza hakimliğine başvurma şartı getirilirken, daha önce mahkemenin de "48 saat içinde karar vereceği" şeklinde duyurulan hüküm komisyondan geçen metinde yer almadı. Böylece TİB başkanı tarafından yayından kaldırılan içerikler konusunda yargı sürecinin ucu açık bırakıldı. 

Bütçe komisyonunda kabul edilen önergelerle, trafik bilgisi tanımına açıklık getirilerek, trafik bilgisi, IP adresi, başlama-bitiş zamanı, hizmet türü, veri miktarı ve varsa abone bilgilerini kapsayacak şekilde tanımlanıyor.

Ayrıca TİB Başkanlığı'nın trafik bilgilerinin ancak bir suç oluşturması ve/veya kovuşturması kapsamında mahkeme kararı olması halinde içerik, yer veya erişim sağlayıcılardan talep edilebileceği düzenleniyor.

TİB’in siber güvenlikle ilgili konularda mahkeme kararı şartı aranmaksızın bilgi isteyebilmesinin yolunu açan önergede kabul edildi.

Değişiklikle, Gül'ün onayladığı yasada, TİB Başkanı'na verilen "özel hayatın gizliliğinin ihlali” gerekçesiyle erişim engelleme talebinin yerine getirilmesinin gecikmesinde sakınca olan hallerde "TİB Başkanı'nın, talebi Erişim Sağlayıcılar Birliği'ne iletmeden erişimi engellemesi hakkı saklı kalırken; TİB Başkanlığı'na, kararının ardından 24 saat içinde mahkemeye başvurma zorunluluğu getiriliyor”.

Mahkemenin, 48 saat içinde başvuruyu karara bağlamasına ilişkin konu netlik kazanmadı.

Ayrıca, internet kanunu kapsamındaki mahkeme kararlarının, birden fazla sulh ceza mahkemesi bulunan yerlerde, HSYK tarafından belirlenen mahkeme tarafından verilmesi hükme bağlanıyor.

İnternet yasasında değişiklikler, PPP projeleri sözleşmeleri, jeotermal kaynakların kullanımı gibi çeşitli konularda düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri, muhalefetin usule ilişkin yoğun itirazlarıyla başladı.

Komisyonda kabul edilen dört önerge şöyle:

- Mevcut kanunun 2. Maddesinin birinci fıkrasının ‘Trafik Bilgisi’ başlıklı (j )maddesi, “ Taraflara ilişkin IP adresi, verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı ve varsa abone kimlik bilgilerini”,

- “ Bu maddeye göre soruşturma aşamasında verilen hâkim kararı ile 9.cu ve 9/A maddesine göre verilen hâkim kararı birden fazla sulh ceza mahkemesi bulunan yerlerde Hâkim ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından belirlenen Hâkim ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından belirlenen sulh ceza mahkemeleri tarafından verilir”.

- Kanunun 9/ A maddesinin 8. Fıkrasının son cümlesi madde metninden çıkarılıyor ve şöyle düzenleniyor: “Başkan tarafından verilen erişimin engellenmesi kararı, Başkanlık tarafından 24 saat içinde sulh ceza hâkiminin onayına sunulur."

- 3 maddeye eklenen iki fıkra da şöyle: Başkanlık, bu kanunun 4. Maddesi, üçüncü fıkrası, 5. Maddesinin beşinci fıkrası ve 6. Maddenin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca siber güvenlikle ilgili bilgileri ve mahkemelerce talep edilen trafik bilgilerini isteyebilir.

- Trafik bilgisi ancak bir suç soruşturması ve/ veya kovuşturması kapsamında mahkemelerce talep edilmesi halinde Başkanlık tarafından içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı ve/ veya erişim sağlayıcıdan alınarak verilir.