Ekonomi

İnşaat sektörü güven endeksi yüzde 6 geriledi

TÜİK, Ekonomik güven endeksindeki genel artışın imalat ve hizmet sektörlerindeki güven endeksinden kaynaklandığını belirtti

27 Şubat 2019 11:49

Ekonomik güven endeksi Ocak ayındaki 78.5 düzeyinden, Şubat ayında yüzde 1.2 artışla 79.4'e yükseldi. Yüzde 1.2'lik artışın reel kesim (imalat sanayi) ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandığı belirtildi.  Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) verilerine göre, imalat sanayi ve hizmet sektörlerindeki güven endekslerinde artış yaşanırken, tüketici güven endeksi, perakende ticaret güven endeksi ve inşaat sektörü güven endeksinde gerileme görüldü.  Ocak ayında inşaat sektörü güven endeksi ise 56,7 iken Şubat'ta 51.8'e geriledi. 

Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim (imalat sanayi) ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Şubat ayında reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi 96.9 değerine ve hizmet sektörü güven endeksi 79.5 değerine yükseldi.

Şubat ayında tüketici güven endeksi 57.8 değerine, perakende ticaret güven endeksi 90.8 değerine, inşaat sektörü güven endeksi ise 51.8 değerine geriledi.

Ekonomik güven endeksi nasıl belirleniyor?

Tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endeks olan ekonomik güven endeksi, mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörleri güven endekslerinin alt endekslerinin ağırlıklandırılarak birleştirilmesinden oluşuyor.

Ekonomik güven endeksi hesaplamasında, her bir sektörün ağırlığı o sektörün normalleştirilmiş alt endekslerine eşit dağıtılarak uygulanıyor, güven endekslerine doğrudan uygulanmıyor. Bu kapsamda tüketici, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerine ait toplam 20 alt endeks hesaplamada kullanılıyor.

Ekonomik güven endeksinin hesaplamasında kullanılan alt endeksler her ayın ilk iki haftasında derlenen veriler kullanılarak hesaplanıyor