Ekonomi

İMKB YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK ANKARA (A.A)

30 Ocak 2011 12:12

-İMKB YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK ANKARA (A.A) - 30.01.2011 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasının (İMKB) görev ve çalışma esasları yeniden düzenlendi. Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK), İMKB Teşkilat, Görev Ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, İMKB'nin ana hizmet birimleri ile hizmet birimlerinin yönetiminde esas alınacak genel görev ve yetki kademeleri yeniden belirlendi. Yönetmelik değişikliğine göre, Teftiş ve Gözetim Kurulu Başkanı, Hukuk Başmüşaviri, Özel Kalem Müdürü doğrudan İMKB Başkanına bağlı olacak. İnsan Kaynakları Müdürlüğü, mevzuat çerçevesinde personelin işe giriş ve işten ayrılış işlemlerini yürütmek, personelin işlerini yürütmek, Borsanın yıllık kadro ve personele ilişkin 'Gider Bütçesi' önerilerini hazırlamak, personelin katsayı ilerlemelerini izlemek ve sonuçlandırmak, yurtiçi veya yurtdışında geçici olarak görevlendirilecek personele ilişkin onay ve kararları hazırlamak, ve Başkanlık tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmekle yükümlü olacak.  Yönetim Kurulu Özel Bürosu, doğrudan Başkana bağlı olmak üzere, İMKB Yönetim Kurulu toplantılarına ilişkin gündemin dağıtılması; kararların kaleme alınması, ilgili defterlere kaydedilmesi, üyelere imzalatılması, onaylı örneklerinin ilgililere gönderilmesi ve saklanması; Yönetim Kurulu üyelerinin İMKB Başkanlığı ile ilişkileri ve yazı işlerinin yürütülmesi ile görevli olacak. Yönetim Kurulu Özel Bürosu, İMKB Başkanı tarafından görevlendirilen bir uzman personel yönetiminde yeter sayıda personelden oluşacak.

ETİKETLER

haber