Ekonomi

IMF'DEN TÜRKİYE'YE DAVOS'TAN ÖVGÜ DAVOS (A.A)

29 Ocak 2011 11:56

-IMF'DEN TÜRKİYE'YE DAVOS'TAN ÖVGÜ DAVOS (A.A) - 29.01.2011 - Uluslararası Para Fonu (IMF) Birinci Başkan Yardımcısı John Lipsky, Türkiye'nin, para, maliye politikaları ve yapısal reformlarlar konusunda kendi üstüne düşeni yaptığını ve bunun da olumlu sonuçlarını aldığını söyledi. John Lipsky, Davos'ta AA muhabirinin, küresel ekonomideki gelişmeler ve bunun Türkiye ekonomisine muhtemel etkileri konusundaki sorularını yanıtladı. Türkiye'nin, son zamanlarda aldığı önlemlerin, hem iç hem de dış gelişmelere karşı alınmış tedbirler olduğunu belirten Lipsky, Türkiye'nin kendi üstüne düşeni iyi yaptığını, bundan sonra da dış gelişmelere karşı gereken önlemleri alacağına inandığını kaydetti. -TÜRKİYE'NİN ALDIĞI ÖNLEMLERİN SONUCU- Türkiye'nin aldığı önlemler ve uyguladığı politikaların, enflasyonu indirdiğini, bütçe açığını önemli ölçüde daralttığını belirten Lipsky, herşeyden önemlisi ekonomik büyümeye de imkan sağladığını söyledi. Lipsky, bundan sonra da, sürdürülebilir bir büyüme için yapısal uyum programlarının sürdürülmesinin önem taşıdığının altını çizdi. John Lipsky, Türkiye'nin, önceden aldığı yerinde önlemlerle, dışarıdaki risklerin farkında ve bunlara hazırlıklı olduğunu kaydetti. Davos'ta, uluslararası para sisteminin yeniden yapılanması konularındaki oturumlara katılan Lipsky, bu arada, ikili görüşmelerde de bulunuyor.