Ekonomi

IMF BAŞKANI KOTA VE REFORMLAR KONUSUNDA RAPOR SUNACAK WASHINGTON (A.A)

10 Ekim 2010 12:47

-IMF BAŞKANI KOTA VE REFORMLAR KONUSUNDA RAPOR SUNACAK WASHINGTON (A.A) - 10.10.2010 - IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantıları çerçevesinde toplanan Uluslararası Para ve Finans Komitesinin (IMFC) kapanış bildirisinde, IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn'a kota ve yönetim reformları konusundaki ilerlemelere dair IMFC'ye ekim sonuna kadar rapor sunması çağrısında bulunuldu.  Komitenin 22. toplantısının ardından yayımlanan bildiride, ekonomik toparlanmanın ilerlemekte olduğu ancak kırılganlığını sürdürdüğü ve üye ülkeler arasında eşit seviyelerde seyretmediği belirtildi. Güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyümenin sağlanması için birlikte çalışma ve bu ortak hedeften uzaklaşmaya yol açan politikalardan kaçınma yolunda güçlü taahhüdün ifade edildiği bildiride, ''Önceliklerimiz, finansal sektör kırılganlıklarının ele alınması, özel sektör talebinde ve istihdam yaratımında güçlü büyümenin sağlanması, sağlam kamu maliyesi ve borç sürdürülebilirliğinin teminat altına alınması, daha dengeli küresel büyüme modeli doğrultusunda çalışılması, ödemeler dengesi fazla veren ile açık veren ülkelerin sorumluluklarının farkında olunması, büyük ve değişken sermaye hareketlerinin ele alınması. Her türlü korumacılığın reddi, krize karşı koordineli yanıtımızın kilit bir öğesini oluşturmayı sürdürüyor'' denildi. Bildiride, son Basel anlaşmasından duyulan memnuniyet ifade edilerek, finansal sektör direncini geliştirecek tam, zamanlı ve tutarlı bir uygulamanın arzu edildiği belirtildi. -''ÇABALAR İKİ KATINA ÇIKARILMALI''- Düzenleme, denetim, sınırlararası çözünürlük ve makro ihtiyati gözetimin geliştirilmesi yönünde daha fazla eyleme ihtiyaç olduğu kaydedilen bildiride, bilançolar ile piyasa altyapısının güçlendirilmesi ve sistematik açıdan önemli finansal kurumlar ve manevi zarardan doğan risklerin düşürülmesi konusunda ilerleme sağlanması gereği belirtildi.  Düşük gelirli ülkelerin birçoğundaki dirençli ve hızlı toparlanmanın olumlu olduğuna işaret edilen bildiride, bu ülkeler tarafından son yıllarda girişilen önemli çaptaki reformların, kriz sırasında ekonomilerini rahatlattığı bildirildi. Bu ülkelerin büyüme ve kalkınma ihtiyaçlarının karşılanması yolunda, politik alanın yeniden inşasıyla birlikte, etkin yatırım ve sürdürülebilir borçlanma kapasitesinin güçlendirilmesinin öncelikler arasında yer aldığına değinilen bildiride, uluslararası toplumun 2015 yılına kadar binyıl kalkınma hedeflerini yerine getirme yolundaki çabalarını iki katına çıkarması gerektiği ifade edildi. -''FON, KOTA TEMELLİ BİR KURUM VE ÖYLE DE KALMALI''- IMF reformu konusunda da fonun yönetim ve talimat konusundaki kapsamlı gözden geçirme çalışmalarından duyulan memnuniyetin ifade edildiği bildiride, fonun, üyelerin kriz sırasındaki ihtiyaçlarına uyum sağlamada iyi tepki verdiği, kurumun makro-finansal gözetim ve politika iş birliği için küresel bir organ olarak rolü ve etkinliğini pekiştirme yolunda yeni adımlara acilen ihtiyaç duyulduğu vurgulandı. Kota ve yönetim reformlarının kurumsal meşruiyet ve etkinlik açısından kritik önemde olduğu belirtilerek, ''Fon, kota temelli bir kurum ve öyle de kalmalı'' denildi. Ana reform alanlarında ortak zeminin bulunması doğrultusunda ilerleme sağlandığına işaret edilen bildiride, göze çarpan konuların çözümü yolunda aktif çalışma yürütüldüğü belirtildi. Bildiride, bu konuların Ekim 2009 İstanbul bildirisi uyarınca, kota artırımının büyüklüğü ve kota değişimi, yükselen piyasalar ile gelişmekte olan ülkelerin IMF'nin İcra Kurulu'nda söz hakkı ve temsilinin yükseltilmesi, en yoksul üyelerin oy payının korunmasına yönelik modaliteler gibi unsurlarla bağlantılı olduğu kaydedildi. Bu konuların aciliyeti göz önüne alınarak IMF Başkanı'na kota ve yönetim reformları konusundaki ilerlemelere dair IMFC'ye Ekim ayının sonuna kadar rapor sunması çağrısında bulunuldu. Krizden dersler çıkarılarak fonun ikili ve çok taraflı gözetiminin daha da güçlendirilmesi gereğine işaret edilen bildiride, büyük gelişmiş ülkelerdeki zayıf noktaların açığa çıkarılması için daha güçlü ve tarafsız gözetimin öncelikler arasında yer aldığı belirtildi. -ÇALIŞMALARI DERİNLEŞTİRME ÇAĞRISI- Bildiride, gözetimin ayrıca, finansal istikrar konuları ve onların makroekonomik bağlarına daha iyi odaklanması ve sınır ötesi yayılmalara karşı daha dikkatli olması, gözetim araçları arasındaki sinerjilerin de güçlendirilmesi gerektiği kaydedildi, gelecek yıl fonun gözetim çerçevesinin etkinliğini yanı sıra dürüstlüğü, tarafsızlığı ve titizliğini de ele alan bir gözden geçirme çalışması yapılması çağrısında bulunuldu.  IMF İcra Kurulu tarafından fonun krizi önleme rolünün güçlendirilmesine yönelik aldığı son kararlardan duyulan memnuniyetin ifade edildiği bildiride, fona sistematik şoklarla başa çıkmada üyelere yardım etme kapasitesini geliştirmesi yolları üzerinde çalışmaya devam etme çağrısı yapıldı. Uluslararası para sistemi dirençli olduğunu gösterse de genişleyen küresel dengesizlikler, değişken sermaye akışlarının sürmesi, döviz kuru hareketleri ile resmi rezervlerin tedariki ve toplanmasıyla alakalı nedenlerden dolayı gerilimler ve kırılganlıkların devam ettiği belirtilerek, ''Bu konuların, küresel ekonominin etkin operasyonu ve uluslararası para sisteminin istikrarı açısından kritik önemde olduğu göz önüne alındığında, fona, sermaye akışlarını idare etmeye dönük politikaların etkinliğini artırmaya katkı sağlayacak derinlemesine çalışmaları da kapsayacak biçimde, bu alanlardaki çalışmalarını derinleştirme çağrısında bulunuyoruz'' ifadesi kullanıldı.