Gündem
Deutsche Welle

İmamoğlu: Mahkeme Kanal İstanbul planlarını iptal etti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 11. İdare Mahkemesi'nin Kanal İstanbul planını iptal ettiğini duyurdu.

14 Şubat 2024 14:13

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 11. İdare Mahkemesi'nin Kanal İstanbul planını iptal ettiğini duyurdu.İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB olarak açtıkları dava sonucunda İstanbul 11. İdare Mahkemesi'nin, Kanal İstanbul Yenişehir Rezerv Yapı Alanı imar planını iptal ettiğini açıkladı. X hesabından bir mesaj yayınlayan İmamoğlu, "İstanbullular itiraz etti, Kanal İstanbul planları iptal edildi" ifadelerini kullandı. İstanbul'da bir projenin tanıtımında konuşma yapan İmamoğlu, burada da, "Dün akşam itibarıyla istanbul 11. İdare Mahkemesi, Kanal İstanbul birinci etap projesine ilişkin yaptığımız itirazı karara bağladı. Mahkeme planın getireceği sonuçları şöyle değerlendirdi. Plan payına düşen nüfusun nasıl tespit edildiğinin belirtilmediğini, nüfus hesabında eksik yapıldığını, donatı alanları için yatırımcı kurum görüşü alınmadığını, plan notlarının niçin değiştirildiğine dair yeterli teknik açıklama olmadığı için hukuka uygun olmadığını ve açıkçası planları iptal etti" bilgisini paylaştı. Ne olmuştu? İBB, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca 15 Temmuz 2021'de onaylanan ve 16 Temmuz 2021'den itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılan İstanbul İli, Yenişehir Rezerv Yapı Alanı (Kanal İstanbul Projesi) 1. etabına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği'ne itiraz etmişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da, İBB'nin söz konusu imar planı değişikliğiyle ilgili itirazını zımnen reddetmiş, bunun üzerine İBB imar planının iptal edilmesi için konuyu yargıya taşımıştı. İBB, başvurusunda işlemin haksız ve hukuka aykırı olduğu, uyuşmazlık konusu plan değişikliklerinin kamu yararına aykırılık teşkil ettiği, İstanbul'un geleceği için hayati önem taşıyan tarım topraklarına, orman alanlarına ve su havzalarına geri dönülemez zarar vereceği gerekçeleriyle plan değişikliğinin iptalini istemişti. Mahkeme kararında ne dedi? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın işlemiyle ilgili kararını veren İstanbul 11. İdare Mahkemesi, ilgili kararında, "15/07/2021 onay tarihli, İstanbul İli, Yenişehir Rezerv Yapı Alanı (Kanal İstanbul Projesi) 1. etabına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile bu plan değişikliklerine yapılan 16/08/2021 tarih ve BK No:4274, İBB No:138918 sayılı itirazın zımnen reddine ilişkin işlemde şehircilik ilke ve esaslarına, planlama tekniklerine ve hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır" ifadelerini kullandı. İBB Başkanı İmamoğlu, 11. İdare Mahkemesi'nin aldığı kararın, kesin karar olmadığını ancak "Kanal İstanbul meselesinde büyük bir yanlış yapıldığının, bir başka yönüyle de hüküm altına alınmasının bir belgesi" olduğunu belirtti. Konuyla ilgili ana davaların hem idari mahkemelerde hem de Danıştay'da devam ettiğini vurgulayan Ekrem İmamoğlu, bu süreçlerin hepsinin sıkı bir şekilde takipçisi olmaya devam edeceklerini kaydetti. ANKA / ET,HT DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?
Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle