Gündem

YÖK'ün ilahiyat fakültelerinde felsefe dersi kararı köşe yazarlarını böldü

YÖK'ün ilahiyat fakültelerinin müfredatından felsefe dersini kaldırmasına ilahiyatçılar ve yazarlar tepki gösterdi

06 Eylül 2013 15:13

YÖK'ün ilahiyat fakültelerinin müfredatına ilişkin aldığı yeni kararla ilahiyat fakültelerinin lisans programında değişiklik yapıldı. Değişikliğe göre, ilahiyat fakültelerinde felsefe tarihi dersi kaldırılırken, din felsefesi dersini de kredisi azaltıldı. Alınan karar köşe yazarları arasında da tartışmaya sebep oldu. Tartışmaya Beşir Ayvazoğlu, Taha Akyol, Mustafa Akyol, Yusuf Kaplan, Fehmi Koru köşelerinden yazıları ile dahil oldular.

YÖK'ün değişikliğine göre, 2'inci sınıfta okutulan kelam tarihi, 3'üncü ve 4'üncü sınıf müfredatında yer alan sistematik kelam dersleriyle  3'üncü sınıfta okutulan İslam mezhepleri tarihi derslerinin saatleri azaltılarak, "kelam ve İslam mezhepleri" adıyla bir derste birleştirildi. Eski müfredatta sistematik kelam dersinin kredisi 4, kelam tarihi dersinin kredisi 2, İslam mezhepleri tarihi dersinin kredisi ise 4'tü. Yeni düzenlemeyle adı "kelam ve İslam mezhepleri" olan dersin kredisi de 6 olarak belirlendi. YÖK, 2'şer kredi olan Türk İslam sanatları ve Türk dini musikisi derslerini de birleştirerek, "İslam sanatları ve dini musiki" adlı tek ders haline getirdi. Bu dersin kredisinin de 2 olması kararlaştırıldı. Felsefe tarihi dersi müfredattan çıkarılırken, din psikolojisi, din sosyolojisi, din eğitimi ve din felsefesi derslerinin kredileri azaltıldı, hadis, tefsir ve İslam hukuku derslerinin kredileri ise arttırıldı.

YÖK kararında,  hazırlık eğitimi esaslarına ilişkin ise şunlar kaydedildi:

''Mesleki Arapça öğretilmesi hedeflendiği için, hazırlık eğitimi ayrı bir yönergeyle dekanlıkça fakülte bünyesinde yürütülür. Her dönem eğitim süresi 18 haftadır. Dersler Arapça işlenir. Her dönem 9. ve 18. hafta kur geçme sınavları yapılır. Sarf ve Nahv geleneksel, diğer dersler yeni usulle verilir.  Okuma ve anlama metinleri, Sarf ve Nahv'e paralel seçilip işlenir. Arap Dili Fonetiği ezber amaçlı değil, tashih-i huruf/tecvid içindir.'' 

 

İlahyatçılar karara tepki gösterdi

 

 Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Onat, kelam ve mezhepler tarihinin iki ayrı disiplin olduğunu, farklı derslerle öğrencilere verilmesi gerektiğini belirterek, ''Mezhep tartışmasının bu denli İslam dünyasını tehdit ettiği bir zaman diliminde, mezheplerle ilgili bilimsel bir araştırma yapan bir disiplinin kelam ile birleştirilerek işlevsiz kılınması yaşanan gerçekliklere aykırıdır'' görüşünü savundu. İlahiyat fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Saffet  Kartopu  bu değişiklik hakkında, "Felsefe; tahlil, terkip, sorgulama ve yeni cevaplar üretme işi olduğundan bu dersler kişiye öğrendiğini analiz etme ve sorgulama yetisi kazandırır. Felsefe grubu derslerin kaldırılması bilimsel ve felsefi zihniyete sahip kişilerin yetişmesine darbe vuracağından bilimsel gelişmelerin ve yeniliklerin önüne geçilmiş olunacaktır." diyerek tepki gösterdi. 

 

Yazarlar görüş ayrılığında

 

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan ilahiyatlar'dan felsefe derslerinin kaldırılmasının cinayet olduğunu savunurken, Zaman'dan Beşir Ayvazoğlu ise, bir orta yolun bulunduğunun; "İslâm Felsefesi, Din Felsefesi ve Din Sosyolojisi dersleri korunacak, Felsefeye Giriş ve Felsefe Tarihi dersleri bundan sonra seçmeli ders olarak okutulacak" ifadelerini kullandı. Hürriyet'ten Taha Akyol "İslami bilimlerle yakından ilgili olan “tefsir tarihi, hadis tarihi, kelam tarihi” dersleri de kaldırılmış! Bu dersler İslam tarihinde nasıl farklı görüşler bulunduğunu gösteren ufuk açıcı derslerdi." diyerek daha yumuşak bir dille eleştiride bulunurken, Star'dan Mustafa Akyol karara "Bunu duyduğumda ise hem Türkiye’nin hem de Müslüman dünyanın geleceği adına biraz üzüldüm, endişelendim."  ifadeleri ile tepki gösterdi. Yine aynı gazetede yazan Fehmi Koru ise bu karara karşı çıkarak "Müfredatla ilgili bu yanlış kararı verenlerin “Kelâm ve İslâm felsefesi dersleri yeter” görüşüyle ikna edildikleri anlaşılıyor. Oysa, kelâm konularının ve İslâm felsefesinin anlaşılması için de felsefenin temel sorunlarıyla ve tarihiyle ünsiyet sağlanmalıdır." sözleriyle alınan kararın yanlışlığını dile getirdi. 

 

İşte köşe yazılarından bazı bölümler:  

Yusuf Kaplan - Yeni Şafak

İlâhiyat'lardan felsefe derslerinin kaldırılması cinayettir

"Her ne sûretle -ve hangi gerekçeyle- olursa olsun, ilâhiyat'lardan felsefe derslerinin kaldırılması, tam anlamıyla cinayettir. YÖK'teki hangi aklı evvel kişiler, hangi akla hizmet, ilâhiyat'lardan felsefe grubu derslerinin kaldırılmasını talep etmeye kalkıştı, merak ediyorum doğrusu."

Yusuf Kaplan'ın yazısına buradan ulaşabilirsiniz

Beşir Ayvazoğlu - Zaman

Felsefe ve İlahiyat

"İslâm Felsefesi, Din Felsefesi ve Din Sosyolojisi dersleri korunacak, Felsefeye Giriş ve Felsefe Tarihi dersleri bundan sonra seçmeli ders olarak okutulacakmış. İlahiyat Fakültesi isminin de İslâmî Bilimler Fakültesi olarak ya değiştirildiği yahut değiştirilmek üzere olduğu kulağıma çalındı. Bana sorarsanız, yerleşmiş, milli hafızaya mal olmuş isimleri ikide bir değiştirmek, bir çeşit cinnet alametidir."

Beşir Ayvaoğlu'nun yazısına buradan ulaşabilirsiniz

Mustafa Akyol - Star

Felsefesiz ilahiyat

“Felsefe okuyunca kafaları karışır, modernist olurlar diye düşünülüyor” dedi dostum. Hatta aynı endişe yüzünden, ilahiyat mezunu öğrencilerin yurtdışında master ve doktora taleplerine de taş konmuş. “Batı’ya gidip okurlarsa kafaları karışır”mış çünkü. Bunu duyduğumda ise hem Türkiye’nin hem de Müslüman dünyanın geleceği adına biraz üzüldüm, endişelendim."

Mustafa Akyol'un yazısına buradan ulaşabilirsiniz 

Fehmi Koru- Star

Felsefe din eğitiminin mütemmim cüzüdür

"Müfredatla ilgili bu yanlış kararı verenlerin “Kelâm ve İslâm felsefesi dersleri yeter” görüşüyle ikna edildikleri anlaşılıyor. Oysa, kelâm konularının ve İslâm felsefesinin anlaşılması için de felsefenin temel sorunlarıyla ve tarihiyle ünsiyet sağlanmalıdır."

Fehmi Koru'nun yazısına buradan ulaşabilirsiniz 

Taha Akyol'un yazısı için tıklayın