Ekonomi

İkiz kule satışı da Tekel’i zarardan kurtarmadı

Tekel’in başı, İkiz Kuleler’den kaynaklanan yolsuzluk iddialarından kurtulmuyor. Hazine’ye zarar olarak görünen "fazla ödeme" müteahhit alacaklarından kesilecek.

28 Ekim 2008 02:00

Tekel, hiç kullanmadığı İkiz Kuleleri satmasına rağmen üzerinde görünen 74 milyon YTL’lik zararı kapatmaya çalışıyor. Kurum, Başbakanlık Teftiş Kurulu raporlarında da ortaya çıkan, Tekel’e ve Hazine’ye zarar olarak görünen "fazla ödemeyi" müteahhit alacaklarından kesmeye hazırlanıyor.

Ancak bunun için kesin hesabın yapılması gerekiyor. Bu zarardan sorumlu tutulan 30 kurum çalışanıyla ilgili de soruşturma da devam ediyor. Bu durumu tespit eden TBMM KİT Komisyonu, hakkında "görevi kötüye kullanma" iddiası bulunan 30 personelin kesin hesap kabul işleminde görevlendirilmemesini kararlaştırdı.

Ambar binası kapsamında

TBMM KİT Komisyonu, geçen hafta Tekel Genel Müdürlüğü’nün 2005-2006 yılı hesaplarını görüştü. Komisyonda, Tekel’e ait olan ve daha sonra TOBB’a satılan ikiz kulelerin inşaatına ilişkin Başbakanlık Teftiş Kurulu’nun hazırladığı rapor ele alındı. Raporda, ikiz kulelerin inşaatında, fazla ödeme yapıldığı ve proje ile ilgili diğer işlemlerde usulsüzlükler olduğu belirtildi. Raporda, inşaat işinin gerçek maliyetinin saptanması, fazla ödemelerin ve bu konudaki sorumlulukların tespitiyle, ödemelerin geri alınması çerçevesinde inceleme yapıldığı belirtildi. Raporda, Ceylan İnşaat’a yaptırılan söz konusu projenin yapımı sırasında, Tekel’in ve Hazine’nin 74 milyon YTL zarar ettiği tespitine yer verildi.

Fazla ödeme alınsın

Raporda bu zararın, imalat miktarı fazlalıkları, imalat poz değişiklikleri, hatalı özel birim fiyatları ve zemin klasındaki değişikliklerden kaynaklandığı belirtildi. Fazla ödemelerin öncelikle, müteahhidin alacaklarından ve teminatından kesilmesi, bunun fazla ödeme tutarını karşılamaması durumunda, müteahhitten para talep edilmesi önerildi. Raporda, Tekel’in alacağının tahsili amacıyla gerekli hukuki işlemleri başlatması istendi.

Kesin hesap sorunu

Tekel Genel Müdürü Fahri Arıkan, bu raporun kurumun eline 2007’de ulaştığını, kesin hesapla ilgili belgelerin de 4 Ağustos 2008’de geldiğini anlattı. Arıkan, müteahhit firmanın kesin hesabın bilirkişilerce bağlanması gerektiği konusunda mahkemeye başvurduğunu, bunun gecikmeye neden olduğunu anlattı. Arıkan, "Bu ay içinde bir sonuç alamazsak, bir danışmanlık firmasına kesin hesap bağlattırılacak" dedi. Arıkan, 30 kişi hakkında görevini kötüye kullanma ve ihmal ettikleri yönünde soruşturma yapıldığını, söz konusu kişilerin disiplin yönünden müeyyide uygulanmasında, zamanaşımı süresinin 2 yıl olduğunu belirtti. Arıkan, "Bu kişilerin neden görevden alınmadıklarına" ilişkin sorular üzerine de böyle bir işlem için kesin hesap sonuçlarının görülmesi gerektiğini ve mevcut verilerle nihai karara varılamayacağını kaydetti. Komisyon, kesin hesapları kabul işleminde hakkında soruşturma açılan 30 personelin görevlendirilmemesi için karar aldı.