Ekonomi

İhracatta ABD stratejisi: Butik heyet

06 Mayıs 2009 14:42

Dış Ticaret Müsteşarı Tuncer Kayalar, ABD ile ihracatı artırmak için hedef eyaletler olarak belirledikleri New York, Kaliforniya, Teksas, Georgia, Illinois ve Florida'ya butik ticaret heyetleri göndereceklerini bildirdi.

Kayalar, ABD pazarında yapılan yatırımlardan sonuç alabilmek için sabırlı olmak gerektiğini vurguladı.

ABD ve Türkiye arasındaki ticari ilişkiler konusunda değerlendirmelerde bulunan Kayalar, ABD'nin eyaletlerden oluşması ve her eyaletin kendine has ekonomik, sosyal ve yasal yapısının bulunmasının, pazara girişte dikkate alınması gereken bir husus olduğunu söyledi.

Bu nedenlerle, ABD pazarına yönelik 2006 yılında uygulamaya konulan "ABD ile Ticaret ve Yatırımı Geliştirme Stratejisi" ile ihracatı artırmaya yönelik olarak "eyalet bazlı" ve "sektör bazlı" bir yaklaşım benimsendiğini anlatan Kayalar, bu çerçevede, ABD'nin 50 eyaletinden GSMH büyüklükleri ve dış ticarette oynadıkları rol itibariyle dikkat çeken New York, Kaliforniya, Teksas, Georgia, Illinois ve Florida'nın hedef eyaletler olarak belirlendiğini kaydetti.

Yapılan pazar araştırmaları sonucunda ise hedef sektörlerin tekstil ve hazır giyim, gıda, kimyasal ürünler, demir-dışı metaller, deri ve mamulleri, elektrik-elektronik, makine, otomotiv yan sanayii, işlenmiş doğal taşlar, seramik ürünleri, mobilyalar ve kuyumculuk ürünleri olarak tespit edildiğini ifade eden Kayalar, bu hedefler doğrultusunda, söz konusu pazara yönelik gerçekleştirilebilecek etkinliklerin planlanması aşamasına gelindiğinibelirtti.

Kayalar, bu çerçevede, ABD'deki yerleşik Türk kuruluşlarına stratejilerini tanıtmak ve onların sağlayabileceği desteği belirlemek üzere, New York, Şikago, Los Angeles gibi şehirlerde Türk dernekleri ve fahri konsoloslar ile görüşüldüğünü, işbirliği modelleri oluşturulduğunu kaydetti.

Tanıtım atağı

Stratejinin en önemli unsuru olarak tanıtım atağı başlatılması konusuna ağırlık verildiğini anlatan Kayalar, şöyle konuştu:

"Tanıtım faaliyetlerini iki önemli kısımda incelemek mümkün. Birincisi, uzun vadeli olarak adlandırabileceğimiz ve büyük ölçüde Türkiye'nin ve Türk malının imajının güçlendirilmesine yönelik faaliyetlerdir. Bu kapsamda, örneğin Turquality projesi kapsamındaki çalışmalarda ve ayrıca fındık, deri ve seramik tanıtım gruplarının faaliyetlerinde Türk malı imajının güçlendirilmesi ve kalite unsurunun ön plana çıkarılması amacı güdülmektedir.

İkincisi ise daha kısa vadede gerçekleştirilecek ve doğrudan firmalarımızı dağıtım kanalları ile tanıştıracak girişimlerdir. Bahse konu hedefler kapsamında, 2006 yılından bu yana bir dizi faaliyet gerçekleştirilmiştir.

Öncelikle, 2007 yılında ticaret temsilciliklerimizin bulunduğu New York ve Washington'un yanı sıra, Şikago ve Los Angeles'ta da temsilcilikler açılmış, böylece Amerika'daki firmalarımıza sağlanan hizmetlerin artırılması amaçlanmıştır.

ABD'ye yönelik ticaret ve butik ticaret heyetleri düzenlenmiş, TAİK-ATC Konferansı başta olmak üzere çeşitli konferanslara katılım sağlanmıştır. Federation of Turkish-American Associations-FTAA tarafından, her yıl Mayıs ayında New York'ta düzenlenen geleneksel Türk Amerikan günleri kapsamında, Türk ihraç sektörleri, Türk serbest bölgeleri ve Türkiye'de yatırım imkanları hakkında bilgilendirici seminerler düzenlenmiştir."

Müsteşar Kayalar, geçen yıl düzenlenen ziyaret ile Florida'da Eyalet yetkilileri ve iş çevreleri ile yapılan temasların ardından, Atlanta'ya bir ziyaret düzenlendiğini ve bu şehirde yerleşik Türk ve Amerikalı iş adamları ile temaslarda bulunulduğunu söyledi.

2008 yılında ayrıca, ABD'nin Memphis şehrinde her yıl düzenlenen ve 2008 yılı etkinlikleri Türkiye'nin tanıtımına ayrılan "Memphis in May" programına iştirak edilerek, Türkiye'deki iş ve yatırım imkanlarına ilişkin sunuşların yapıldığını kaydeden Kayalar, Şikago Ticaret Müşavirliği aracılığıyla, Illinois, Iowa ve Milwaukee Eyaletleri'nde Türkiye hakkında bilgilendirme toplantıları yapıldığını hatırlattı.

Türk ürünlerinin üretim aşamasından itibaren yerinde gösterilmesi amacıyla, 2008 yılında çeşitli sektörlerde düzenlenen 27 Alım Heyeti programına ABD'den katılım sağlandığını ifade eden Kayalar, ABD'den İstanbul'a, 50'den fazla firmanın katılım sağladığı bir ticaret heyeti gerçekleştirildiğini ve bu heyetin, son yıllarda ABD'den ülkemize gelen en kapsamlı Ticaret Heyeti olduğunu kaydetti.

Kayalar, Türk firmalarına da ABD pazarının tanıtılmasına yönelik bilgilendirme seminerleri düzenlendiğini, ABD pazarına yönelik olarak tanıtım gruplarınca yürütülen faaliyetlerin de devam ettiğini söyledi.

Bu yıl gerçekleştirilecek faaliyetler

Tuncer Kayalar, 2009 yılında, önceki yıllarda düzenlenen faaliyetlerin devamı olarak, hedef eyaletlere özellikle butik ticaret heyetleri (sektörel bazlı, 20-25 kişilik heyetler) düzenlenmesinin, önemli fuarlara etkin katılıma devam edilmesinin, sektörel tanıtım gruplarının faaliyetlerinin ABD pazarında yoğunlaştırılmasının, özel sektör kuruluşları arasındaki işbirliğinin geliştirilmesinin, özellikle müteahhitlik kapsamındaki ortak projelerin çeşitlendirilmesi amacıyla işbirliğine devam edilmesinin planlandığınıbildirdi.

Kayalar, "ABD pazarında yapılan yatırımlardan sonuç alabilmek için sabırlı olmak gerektiği akılda tutularak ABD'ye yönelik ticareti geliştirme stratejisinin uygulanmasına önümüzdeki yıllarda da devam edilecek" dedi.

ETİKETLER

haber