Dünya

İHAM: Ermenilerin davasında Türkiye haksız

İHAM, iki Ermeni vakfının 2002 ve 2003 yıllarında Türkiye aleyhine açtığı davada Türkiye'yi haksız buldu

16 Aralık 2008 02:00

İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi (İHAM), iki Ermeni vakfının 2002 ve 2003 yıllarında Türkiye aleyhine açtığı davada insan hakları ihlalinde bulunulduğu görüşüne vardı.

Samatya Surp Kevork Ermeni Kilisesi, Mektebi ve Mezarlığı Vakfı 2003 yılında, Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı ise 2002 yılında Türkiye aleyhine yaptıkları şikayet başvurularında, Osmanlı döneminde kurulan vakıflara ait bazı taşınmaz mallara devletin haksız yere el koyduğunu iddia etmişlerdi.

İHAM, vakıfların açtığı davalarla ilgili olarak Türkiye'nin İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nin (İHAS) mal ve mülkiyetin korunmasıyla ilgili 1. protokolün 1. maddesini ihlal ettiği görüşüne vardı.

Ya iade ya da tazminat

Karar gereği Türkiye'nin, Samatya Ermeni Vakfı'na ait olduğu belirtilen taşınmazları üç ay içinde ya geri vermesi gerekecek ya da 600 bin Euro maddi tazminat ödeyecek.

Yine karar gereği Türkiye'nin Yedikule Ermeni vakfına ise 275 bin Euro ödemesi kararlaştırıldı.

İHAM, vakıfların, adil yargılanma hakkıyla ilgili 6 ve ayırımcılığın yasaklanmasıyla ilgili 14. maddelerinden yapılan şikayetleri ise incelemeye gerek görmedi.

Türkiye temyiz hakkına sahip

Türkiye, isterse bugünkü karara itiraz edip, davanın temyiz niteliğindeki büyük dairede görülmesini isteme hakkına sahip.

İHAM, Ermeni hastanesi vakfının daha önce yaptığı yaptığı başka bir başvuruyla ilgili olarak 2007 yılında aldığı kararda, tarafların "dostane çözüme" gittiğini açıklamıştı.