Gündem

Çankaya Belediyesi'ne göre polis raporu içki ruhsatına engel

CHP’li Çankaya Belediyesi polis asayiş raporunu gerekçe göstererek, alkollu mekanlara alkol ruhsatı vermedi

15 Ağustos 2013 20:19

Ankara’da polis, Çankaya, Bahçelievler, Gaziosmanpaşa gibi semtlerde yeni yapılan içkili ruhsat başvurularına, “Genel güvenlik ve asayiş yönünden uygun değildir” raporu vermeye başladı. CHP’li olan Çankaya Belediyesi de bu raporu gerekçe göstererek, mekanlara ruhsat vermedi.

Hürriyet gazetesinden Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, yargıya giden işletmeciler, yürütmeyi durdurma kararı aldırırken, mahkemeler polise “Asayişi sağlama görevini” hatırlattı. Ankara Emniyeti Müdürlüğü yetkilileri, kendilerinin alkollü yerlerle ilgili başvuruları sadece yasaya uygunluk ve güvenlik açısından denetlediklerini savunarak, “Ruhsatı veren kurum belediye, biz sadece görüş bildiriyoruz” dediler.

 

Uygun değildir

 

Alkol satışına sınırlama getiren ve 11 Haziran 2013’te yürürlüğe giren 4250 sayılı kanun, yeni açılacak içkili mekanlara, eğitim ve ibadet yeri gibi yerlere en az 100 metre mesafede olma şartı ile birlikte belediye ve il özel idarelerinin ruhsat vermeden önce kolluk kuvvetinin görüşünü alma şartını da getirmişti.

Yasa gereği içkili ruhsat başvuruları için Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne görüş soran Çankaya Belediyesi, bunlardan 24’ü için 100 metre şartına uymasına karşın, “Genel güvenlik ve asayiş yönünden uygun değildir” yanıtını aldı. Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden, Çankaya Belediyesi’ne gönderilen yazılarda, “Tahkikatı istenilen adrese 100 metre mesafede örgün eğitim kurumları ve dershaneler, öğrenci yurtları ve ibadethaneler bulunmamaktadır. Ancak genel güvenlik ve asayiş yönünden uygun değildir” denildi. Çankaya Belediyesi de kolluk kuvvetinin olumsuz görüşü nedeniyle mekanlara ruhsat veremedi. Eğlence mekanlarıyla ünlü Bahçelievler 7. Cadde üzerinde olmasına karşın ruhsat talebi “asayiş” gerekçesiyle reddedilen bir işletmeci, yargıya gitti. Talepleri, benzer gerekçeyle reddedilen Kennedy ve Esat caddelerindeki üç işletmeci de Çankaya Belediyesi’ne dava açtı.

 

Polisin görevi

 

Davalardan birinde Ankara 15. İdare Mahkemesi, “İlgili yasal düzenlemeler uyarınca, umuma açık istirahat ve eğlence yeri ruhsatı verilmeden önce kolluk kuvvetinin görüşünün alınması gerekmekle birlikte, idari kolluk olarak, emniyet ve asayiş ile kamu düzenini sağlamanın, korumanın ve kollamanın polisin görevlerinden olduğu kuşkusuzdur” diyerek, kararın yürütmesini durdurdu. Esat Caddesi’yle ilgili davada ise Ankara 8. İdare Mahkemesi de gerekçeli kararında, “İzni talep edilen yerin bulunduğu yer itibarıyla Esat Caddesi üzerinde olduğu, polis merkezine bağlı ekiplerin ve mıntıkada görev yapan diğer ekiplerin kolaylıkla ulaşabileceği yerde bulunduğu dikkate alındığında, asayişin korunması yönünden sakıncalı olacağı yolundaki tespitlere katılmaya hukuken olanak bulunmadığı, diğer taraftan hangi bakımdan asayişin korunamayacağının açık ve net olarak, somut tespitlere yer verilerek ortaya konulamadığı gerekçesiyle reddedilmesinde hukuka uyarlık görülmemiştir” denildi.

 

Subjektif değerlendirme

 

Çankaya Belediye Başkanı Bülent Tanık ise lokanta, restoran, bar, kafe benzeri işletmelerin işletmelerin alkollü içki satışına ilişkin, belediyelerin yasal olarak Emniyet’in görüşünü almak durumunda olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“İlçe Emniyet Müdürlüğü, kentin merkezinde bulunan (7. Cadde, Tunus Cad, Necatibey Cad. gibi) yerlerde bile kimi zaman olumsuz görüş vermektedir. Daha önce bunun için nesnel mesafe ölçütleri uygulandığından şikayet ve sorun yaşanmayan bir husus Emniyetin olumsuz görüşü doğrultusunda düzenlenemeyen ruhsatlar nedeni ile Belediyemiz ile vatandaşlar arasında bazı olumsuzluklara da neden olabilmektedir. Bu durumda Belediyemizce, işyerlerinin içki satışına olanak veren ruhsat düzenlenememekte ve işletme sahipleri dava açarak haklarını arama yoluna gitmektedir. Ankara’nın Başkentinde (merkezde) emniyetin asayiş ve güvenlik gerekçesiyle olumsuz rapor düzenlemesi bir özel güvenlik incelemesinden çok nesnel ölçütlerin yerine subjektif değerlendirmelerin koyulması ile içkili mekan ruhsat düzenlemesinde engel teşkil edebilmektedir. Emniyetin olumsuz görüşü ortadayken idarelerin ruhsat düzenlemesi olanaklı değildir.”

 

Hassas bölge kriterleri

 

Emniyet yetkililerinin verdiği bilgiye göre, Başkent’te çoğu Çankaya ilçe sınırları içerisinde olmak üzere 2013 yılının ilk 6 ayında 83 yeni içkili mekan ruhsatı için başvuru yapıldı. Bu mekanlardan 59’una ruhsat verilirken polis, bu mekanlardan 24’üne “genel güvenlik ve asayiş yönünde uygun değildir” raporu verdi.

Polisin, olumsuz rapor verirken hassas bölge kriterlerini uyguladığı bildirildi. Polisin, okul, dershane, öğrenci yurtları ve eğitim kurumlarına yakınlığın yanı sıra resmi konut, güvenlik açısından hassas bölgeler ve polis tarafından 24 saat korunan bölgelere yakın yerlere de içki ruhsatı için olumsuz rapor verdiği öğrenildi. Polisin gerekçeleri arasında oluşabilecek nüfus yoğunluğu, trafik ve asayiş noktasında oluşan riskler de bulunuyor.

 

Ruhsatı polis vermiyor

 

Asayiş Şube Müdürlüğü yetkilileri, polisin içkili mekan ruhsatı vermediğine dikkat çekerek, “Ruhsat için belediyeler ve il özel idarelere başvuruluyor. Yapılan başvurular konusunda yetkili birimler güvenlik ve asayiş yönünde bizden rapor istiyor. Ekipler de ruhsat verilecek yerler konusunda çalışma yapıyor. Oluşacak nüfus yoğunluğu, trafik, güvenlik, asayiş, eğitim kurumlarına ve hassas bölgelere yakınlıkta gözönüne alınarak rapor hazırlanıyor. Hazırlanan bu raporlarda görüş olarak sunuluyor. Belediyeler veya il özel idareler gerekli sorumluluğu alıp ruhsat verme veya reddetme yetkisine sahipler” dediler.