Gündem

İBB Çalışanları Derneği: Yeni yönetim, AKP’nin güvencesiz ve kadrosuz çalışma düzeneğini olağan hale getirdi

22 Mart 2022 21:31

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çalışanları Derneği (İBBÇ-DER) belediye çalışanlarına yönelik emekçilerin çalışma koşulları, iş sağlığı ve güvenliği, pandemi dönemi çalışma koşulları, kadın çalışanların ayrımcılığa maruz kalıp kalmadığı, çalışanların kendilerini emeklilikte nelerin beklediği ile aldıkları ücretlerle yaşadıkları sosyal ve ekonomik sorunlar üzerine bir anket gerçekleştirdi. 20 Mart 2021- 1 Mart 2022 arasında, 2 bin 427 kişinin katıldığı anket sonuçlarına göre; çalışanların birçoğu, 'pandemi sürecinde işyerlerinde yeterli önlemlerin alınmadığını, esnek çalışmanın doğru planlanmadığını' belirtti.

Ankette "Çalıştığınız birimde iş tanımı dışında iş yükü var mı" sorusuna katılımcıların yüzde 51'i evet yanıtını verirken; "Çalışma süresince gerekli işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alındığını düşünüyor musunuz?" sorusuna yüzde 71 oranında "Hayır" yanıtı geldi.

Ankete katılanların yüzde 70'i pandemi süresince esnek çalışma koşullarının doğru planlanmadığını ifade etti.

Katılımcıların yüzde 90'ı geçinemediğini söylüyor

"Aldığınız aylık maaşla kendinizin / ailenizin kira fatura sosyal ve kültürel harcamalarını düzenli ve insani koşullar altında sağlayabiliyor musunuz ? " sorusuna katılımcıların yüzde 89'u "hayır yanıtını verirken; çalışanların kırmızı et tüketme sıklığına ilişkin sorunun yanıtı ise yüzde 48 oranında "ayda bir" şeklinde oldu.

Dernekten açıklama: Yeni yönetim AKP’nin güvencesiz ve kadrosuz çalışma düzeneğini olağan hale getirdi

İBBÇ DER'den çalışma koşullarına ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"İBB işçilerinin sorun ve talepleri tüm İstanbul belediyelerinde çalışan işçilerin ve son tahlilde, Türkiye’deki tüm belediye işçilerinin sorun ve talepleridir. O yüzden bu sorunların irdelenmesi ve sorunlara dair hızlı çözümlerin geliştirilmesi, son derece önemlidir.

1 Nisan 2018’de taşerona kadro adıyla ve 696 sayılı KHK ile belediye iştirak şirketlerinde istihdam edilen işçilerin sorun ve talepleri karşılanmamış; aksine sorunlar kronik hale gelmiştir. İBB’yi 25 yıldır yöneten siyasi irade taşeron ve güvencesiz çalışmayı en yoğun şekilde uygulamış ve 24 Haziran 2019 seçimlerinde siyasi iradenin değişmesine ve aradan 3 yıl geçmesine rağmen, İBB işçilerinin çalışma hayatıyla ilgili sorunlarına dair bir değişiklik olmamış. Yeni yönetim AKP’nin güvencesiz ve kadrosuz çalışma düzeneğini olağan hale getirmiştir.

Pandemi sürecinde de İBB iyi bir sınav verememiştir. Çalışanların birçoğu, pandemi sürecinde işyerlerinde yeterli önlemlerin alınmadığını, esnek çalışmanın doğru planlanmadığını belirtmiştir. Bu süreçte, kamu hizmeti yapanlar olarak en ön saflarda yer alan ve birçoğu yüksek bulaşı riskiyle sahada olan, vatandaşla iletişimde olan İBB çalışanlarının sağlığı göz ardı edilmiştir.

Günümüzdeyse, Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihinde yaşadığı en büyük siyasi, iktisadi ve ekonomik krizlerden biri yaşanırken; Türkiye’deki tüm belediye işçilerini en derinden etkilenmiş, yoksullaştırılmış ve tükenme noktasına getirilmiştir.

İBBÇ-DER olarak İBB çalışanlarına yönelik yaptığımız anket neticesinde, tüm bu olumsuz koşulların yansımasını görebiliyoruz. Bu ankete göre ön plana çıkan talepleri 5 madde halinde sunuyoruz.

  • 1- Güvenceli ve kadrolu çalışma
    2- Eşit işe eşit ücret ve insan onuruna yaraşır bir ücret
    3- Artan iş yüküne karşı daha çok işçinin istihdam edilmesi
    4- İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulması
    5- Emeklilikte insanca yaşayacak bir ücret

Katılımcıların yanıtladıkları diğer sorular ve oranları şöyle:

Emekli olduğunuzda alacağınız maaş miktarını biliyor musunuz ?

Evet yüzde 12
Hayır yüzde 88

Emekli olduğunuzda alacağınız maaşla geçinebileceğinizi düşünüyor musunuz ?

Evet yüzde 3
Hayır yüzde 97

Yıllık izinleri nasıl ve nerede geçiriyorsunuz ?

Evde yüzde 44
Ek iş yaparak yüzde 12
Memlekette yüzde 37
Tatil yöreleri yüzde 7

İBB’nin İSKİ ve İGDAŞ sayaçlarının ortak okunması konusu hakkında ne düşünüyorsunuz ?

Olumsuz yüzde 87
Olumlu yüzde 13