Ekonomi

Hükümetten 100 maddelik gelir vergisi reform paketi

Paketin bayram sonrası Bakanlar Kurulu'na sunulması bekleniyor

25 Haziran 2017 10:47

Hükümet 100 maddelik gelir vergisi reform paketi üzerinde çalışıyor. Çalışma bayramdan sonra Bakanlar Kurulu'na sunulacak. Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda şekillenen çalışmayla beş yıl önce Meclis'e gönderilen Gelir Vergisi Yasa Tasarısı değiştirildi.

Sabah'ta yer alan habere göre, işletme sahibi atölyesinde giydiği tulumu, yediği yemeği veya fabrikasında çalıştırdığı mühendis oğlunun ücretini de gider gösterebilecek.
Sanatçıların beyanname korkusu bitiyor, sporcular için nihai kararı Bakanlar Kurulu verecek. Zirai işletmelerde çalışanların asgari ücrete denk gelen ücretinden gelir vergisi alınmayacak.
Kooperatiflerin önü açılıyor, borsaya açılan küçük işletmeler indirimli kurumlar vergisinden yararlanacak.

100 maddelik reform

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Bakanlar Kurulu'na ilk sunumunu yaptığı devrimniteliğindeki Gelir Vergisi reformunun ayrıntılarını açıkladı. 

İşletmelerin gerçek giderleri tam manasıyla yazılabilecek. Bir işletme sahibi bugün kendi işyerinde yemek yese, tulumunu giyse, 'yemeğinin ve tulumunun faturasını gider' yazamıyor. Eşi veya çocuklarını bil fiil işletmede çalıştırıyor ve ücretlerini ödüyor. Çalıştıkları belli, yaptığı iş de uzmanlık alanı. Bu da gider yazılamıyor. Gelir vergisi reformuyla işletmelerin giderlerini vergi matrahının hesabında gösterebilmelerine imkân sağlanıyor.

Kârlı işletmelere jet yatırım indirimi 

Üretim kapasitesini arttırmaya, genişlemeye yönelik yatırımlarda (tevsi) yatırım indirimi hızlı bir şekilde realize edilecek. Mevcut sistem özel sektörün, imalat sanayiinin tevsi yatırımlarına 'yatırım indirimi imkânı' getirirken çok sıkılaştırıyor.
Mevcut sistemde tevsi yatırım yapılıyor, yıllarca onun getirdiği vergi kolaylıklarından yararlanılamıyor. Tevsi yatırımlarda yatırım indiriminin çok daha hızlı bir şekilde realize olmasının önü açılıyor. İşletme kârlı olduğu sürece hızlı bir şekilde realize edilebilecek.

Kooperatiflerin önü açılıyor

Kooperatiflerin önünü açacak düzenlemeler yapılıyor. Kooperatiflerin reel ekonomide daha fazla yer alması sağlanacak. Bugün bir kooperatif ancak ortaklarıyla işlem yaparsa vergi muafiyetinden yararlanıyor. Ortakları dışındakilerle ticaret yaparsa bütün vergi muafiyetini kaybediyor. Kooperatif ortaklarıyla yaptığı işlemler bakımından vergi muafiyeti korunurken, ortak dışı işlemler yaptığında bu vergi muafiyeti kalkmadan diğer işlerini yapabilecek. Onlar için ayrıca bir mükellefiyet tesis ettirip, ayrıca vergisini verecek.
 

Sprocular konusunda karar verilecek

Sporcuların yıllık gelir vergisi beyannamesi verme konusunda farklı görüşler gündemde. Bu konu Bakanlar Kurulu'nda konuşulacak ve netleştirilecek.

Sermaye piyasalarında teşvik


Küçük işletmelerin sermaye piyasalarında halka arzını teşvik edecek vergi kolaylıkları getiriliyor. Sermaye artırımına giden, halka arz yapan küçük işletmelerindirimli kurumlar vergisinden yararlanacak. KOBİ'ler sermaye artırımına gider,halka arz yaparsa, indirimli kurumlar vergisi getiriliyor.


Zirai kazançlara teşvik


Zirai kazançları teşvik edecek adımlar atılıyor. Büyük ölçekli tarım işletmelerindeçalışan ücretlilerin, asgari ücrete tekabül eden ücretinden gelir vergisi alınmayacak.Mevcutta ticari kazanç esaslarına göre vergilendiriliyor.
 

Sanatçıya beyan kalkıyor


Tasarıda sporcular ve sanatçılara yönelik düzenlemeler de yer alacak. Tasarıda sanatçıların vergilendirilmesinde belli bir yıllık hasılat aşıldığında yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesi öngörülüyordu. Bakanlık, beyanname vermelerindense, vermemeleri daha iyi olabilir, mevcut stopaj usulü devam etsin diye bakıyor.
 

Geçici vergi kaldırılıyor


Gelir vergisi reformu tasarısıyla 4. dönem geçici vergi beyannamesi kaldırılıyor, beyanname süreleri öne çekiliyor. Mükellefler hem 4. dönem geçici vergi beyannamesi hem de ardından yıllık beyanname vermeyecek. Sadece 3 defa geçici vergi beyannamesi verip, ondan sonra da yıllık gelir vergisi veya kurumlar vergisi beyannamesi verecek.
 

Yeni oranlar gelecek


Gelir vergisi yasa tasarısıyla beyanname vereceklerin kapsamının genişletilmesi konusunda Bakanlar Kurulu'na yetki veriliyor. Gelir vergisi dilimlerinde değişikliklere gidilecek. Vergi tarife ve oranları yeniden düzenleniyor. Vergi sistemi basitleşiyor.
 

Milyonların defter yükü bitiyor


Taksici, bakkal, berberin de aralarında yer aldığı milyonlarca esnaf defter tutma külfetinden kurtulacak. Muhasebeciler, işletmeler adına defterleri Gelir İdaresi Başkanlığı üzerinden açılacak bir portal üzerinden elektronik ortamda tutacak. Mükellefler defter tutma ve 5 yıl saklama yükümlülüğünden kurtulacak.
 

40'ın üzerinde eylem planı


Maliye Bakanlığı 180 günlük eylem planı hazırlıkları çerçevesinde 40'ın üzerinde eylem hazırladı. Ağbal, eylem önerileri arasında vergi uygulamaları, milli emlak mevzuatı, taşınmaz yönetimi, harcama yönetimi, kamu mali yönetim sistemiyle ile ilgili konular yer aldığını ifade etti. Eylemler arasında en çok önemsediği iki başlık olduğunu belirten Ağbal, "Bunlar taşınmaz yönetimi ve vergi uygulamaları. Vergi uygulamalarında en çok önemsediğim nokta mükellef haklarını güçlendiren, mükelleflerin vergi uyumunu kolaylaştıran basitleştiren bir çalışma" dedi.


Fon strateji belgesi hazırlıyor


Türkiye Varlık Fonu'nun hazırlık evresinin titiz yönetilmesi gerektiğine vurgu yapan Ağbal, "Stratejik yatırım dokümanı hazırlanacak. İş akış, organizasyon şemaları hazırlanıyor. Nitelikli insan kaynağı oluşturulacak. Alelacele bir işe girmek yanlış olur. Daha itidalli, daha profesyonel, daha odaklanmış bir varlık fonu çalışma gerekecek" diye konuştu.