Gündem

Hükümet Sözcüsü Bozdağ, Twitter'dan ayetler paylaşarak ölümü hatırlattı

"Ölüm,en büyük nasihattir"

17 Aralık 2017 19:48

Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Tanıdık/tanımadık pek çok insanın vefatı nedeniyle,ölüm ve hesaba dair bazı Kur’an ayetlerini yazmak ve ölümü hatırlatmak istedim" ifadelerini kullanarak En’am, Ali İmran, Zilzal ve Nisa surelerinden ayetler paylaştı

Bozdağ'ın Twitter hesabındaki paylaşımları şöyle:

1)Tanıdık/tanımadık pek çok insanın vefatı nedeniyle,ölüm ve hesaba dair bazı Kur’an ayetlerini yazmak ve ölümü hatırlatmak istedim. Hepimiz öleceğiz. Hepimiz Allah’a döneceğiz. Hepimiz yaptığımızın hesabını vereceğiz. Allah hepimize hayırlı ömür ve hayırlı ölüm nasip etsin...

2) Ölüm,en büyük nasihattir.

Cenab-ı Hak Kur’an’ında buyuruyor ki: “O öyle bir Rab'dır ki, sizi çamurdan yaratmış, sonra (her birinize) bir ecel tayin etmiştir. (Kıyametin kopması için) belirlenmiş bir ecel de onun katındadır. Siz ise hâlâ şüphe ediyorsunuz.”(En’am,6/2﴿

3) “Yeryüzünde gezen her türlü canlı ve (gökte) iki kanadıyla uçan her tür kuş, sizin gibi birer topluluktan başka bir şey değildir. Biz Kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Sonunda hepsi Rablerinin huzuruna toplanıp getirilecekler.”(En’am,6/38﴿

4)”O, kullarının üstünde mutlak hakimiyet sahibidir. Üzerinize de koruyucu melekler gönderir. Nihayet birinize ölüm geldiği vakit (görevli) elçilerimiz onun canını alır ve onlar görevlerinde asla kusur etmezler.”(En’am,6/61﴿

5)”Her canlı ölümü tadacaktır. Ancak kıyamet günü yaptıklarınızın karşılığı size tastamam verilecektir. Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete sokulursa gerçekten kurtuluşa ermiştir. Dünya hayatı, aldatıcı metadan başka bir şey değildir.”(Ali İmran,3/185﴿

6) ”Nerede olursanız olun, sağlam ve tahkim edilmiş kaleler içinde bulunsanız bile ölüm size ulaşacaktır. Onlara bir iyilik gelirse, "Bu, Allah'tandır" derler. Onlara bir kötülük gelirse, "Bu, senin yüzündendir" derler. (Ey Muhammed!) De ki: "Hepsi Allah'tandır."...”(Nisa,4/78﴿

7)”Hiçbir kimse Allah'ın izni olmadan ölmez. Ölüm belirli bir süreye göre yazılmıştır. Kim dünya menfaatini isterse, kendisine ondan veririz. Kim de ahiret mükafatını isterse, ona da ondan veririz. Biz şükredenleri mükafatlandıracağız."(Ali İmran,3/145)

8)”Andolsun, eğer Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz, Allah'ın bağışlaması ve rahmeti onların topladıkları (dünyalıkları)ndan daha hayırlıdır."(Ali İmran,3/157) "Andolsun, ölseniz de öldürülseniz de, Allah'ın huzurunda toplanacaksınız."(Ali İmran,3/158)

9)”Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar diridirler,Rableri katında Allah'ın, lütfundan kendilerine verdiği nimetlerin sevincini yaşayarak rızıklandırılmaktadırlar...”(Ali İmran,3/169-170)

10)”(Şehitler) Allah'ın nimetine, keremine ve Allah'ın, mü'minlerin ecrini zayi etmeyeceğine sevinirler."(Ali İmran,3/171)

11)”(Davete), ancak (bütün kalpleriyle) kulak verenler uyar. (Kalben) ölüleri ise (yalnızca) Allah diriltir. Sonra da hepsi ona döndürülürler.”(En’am,6/36)

12)”Yeryüzü kendine has bir sarsıntıya uğratıldığı, içindekileri dışarıya çıkarıp attığı ve insan, "Ona ne oluyor?" dediği zaman, “(1-3﴿ “İşte o gün, yer, kendi haberlerini anlatır.”(4﴿ “Çünkü Rabbin ona (öyle) vahyetmiştir.”(Zilzal,99/1-5﴿

13)”O gün insanlar amellerinin kendilerine gösterilmesi için bölük bölük kabirlerinden çıkacaklardır.”(6﴿ “Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse onun mükafatını görecektir.”(7﴿ “Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse onun cezasını görecektir.”(8)(Zilzal,99/6-8﴿