Gündem

Darbelere zemin oluşturan 35. Madde değişiyor

Hükümet darbelere zemin oluşturan TSK’nin İç Hizmetler Kanunu’nun 35. Maddesinin de yer aldığı 34 maddelik kanun tasarısını TBMM'ye gönderdi

27 Haziran 2013 23:03

Hülya Karabağlı/Ankara

Hükümet, darbelere zemin oluşturan TSK’nin İç Hizmetler Kanunu’nun 35. Maddesinin de yer aldığı   "Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu ile Bazı  Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair" Kanun Tasarısını  TBMM’ye gönderdi. 34 maddelik tasarı da, askeri darbelerin yasal dayanağı olarak gösterilen 35'inci maddedeki, "Silahlı Kuvvetler'in vazifesi,  Türk yurdunu ve anayasa ile tayin edilmiş olan Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak ve kollamaktır" ibaresi, "Silahlı Kuvvetler'in vazifesi; yurtdışından gelecek tehdit ve tehlikelere karşı Türk vatanını savunmak, caydırıcılık sağlayacak şekilde askeri gücün muhafazasını ve güçlendirilmesini sağlamak, Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla yurtdışında verilen görevleri yapmak ve uluslararası barışın sağlanmasına yardımcı olmaktır” biçiminde değiştirildi.

Tasarıda, İl İdaresi Kanunu'nda değişiklik yapıldı. Birden fazla ili içine alan olaylara müdahalede, kuvvetler arası koordinasyon, işbirliği ve emir komuta ilişkilerinin Genelkurmay Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığı koordinasyonu kaldırılıyor. Yeni düzenlemede, bunun hükümet tarafından yürütüleceği esasa bağlandı. Tasarı ile YAŞ Kanunu'na, “Yüksek Askeri Şura kararları Cumhurbaşkanının onayı ile tekemmül eder" ibaresi eklendi.

 

Askerlik 'harp sanatını öğrenmek'

 

Tasarıda askerlik için yeni tanım yapılarak, "Askerlik, harp sanatını öğrenmek ve yapmak  mükellefiyetidir"  biçiminde düzenlendi.  "Türk Silahlı Kuvvetleri her türlü siyasi tesir ve düşüncelerin dışında ve üstündedir" ibaresi, "Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları siyasi faaliyette bulunamaz" diye düzenlendi. Tasarı şöyle:

 

\

 

\

 

\

 

\

 

\\

 

\

 

\

 

\

 

 

\

 

\

 

\