Gündem

HSYK üyeliği için bağımsız aday olan Ayşe Neşe Gül, hedeflerini açıkladı

'Kazanılmış hak, askerlik, staj fazlası, avukatlık staj gibi terfi süresine esas alınan kriterleri yüksek mahkeme üyeliğine seçilme süresinin hesabında dikkate alacağım'

25 Eylül 2014 19:48

12 Ekim’de yapılacak olan HSYK seçimlerinde bağımsız aday olan Ankara Hakimi Ayşe Neşe Gül, seçilmesi halinde hedefleri ve ilkelerini anlatan bir tanıtım broşürünü hakim ve savcılara gönderdi. Neşe Gül, amaçlarını şöyle anlattı:

Adliyeleri en az bir kez ziyaret edip sorunları yerinde dinlemek

Meslektaşlarımız ve mesleğimizle ilgili çıkan haksız ve olumsuz yayınlar karşısında meslektaşlarımızı hukukunu korumak

Ünvanlı görevlere atama ve yüksek mahkeme üyeliğine seçimde objektif kriterler getirmek

Müstemir yetkilerde ½ ortak mahkeme uygulamasını kaldırmak

Müstemir yetkilerde talep, uzmanlık ve mesleki birikimi esas almak

Yargıtay tetkik hakimliğinden ayrılabilmek için gereken muvafakat şartını kaldırmak

Başsavcıların işbölümü işlemine karşı kurula itiraz imkanı getirmek

Kazanılmış hak, askerlik, staj fazlası, avukatlık staj gibi terfi süresine esas alınan kriterlerin yüksek mahkeme üyeliğine seçilme süresinin hesabında dikkate almak

Meslektaşlarımızın hak ettikleri özlük haklarına kavuşmaları için çalışmalar yapmak

Neşe Gül, ilkelerini ise şu şekilde sıraladı:

Gücün değil hakkın yanında olma

Yargıya yönelik her türlü müdahaleye karşı durma

Saygın ve itibarlı bir yargı

Objektiflik ve liyakat esaslı çalışma

Şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim

Her türlü düşünceye saygı