Gündem

'Hiçbir şeye benzemez bir kaybedilenin yakını olmak, onlar ki acıdan da farklı bir zulme mahkûmdur'

Cumartesi Anneleri ve İnsan Hakları Derneği Dünya Kayıplar Günü nedeniyle bir açıklama yayımladı

30 Ağustos 2014 17:49

Dünya Kayıplar Günü nedeniyle, Cumartesi Anneleri ve İnsan Hakları Derneği tarafından yapılan ortak açıklamada, “Tüm iktidarlar kamu görevlilerinin işlediği, göz yumarak teşvik ettiği suçlardan kendi dönemlerinde olsun olmasın sorumludur ve bu suçların hesabını vermekle yükümlüdür. İşlenen insanlık suçlarını açığa çıkarmamak, sorumlularını yargılamamak da suçtur. Bu suçu işlemeye son verin” denildi.

Açıklamada, “Evlatlarımızın devlet eliyle gözaltında kaybedildiği gerçeğini tüm boyutlarıyla itiraf edin. Zorla kaybetmenin ağır ceza gerektiren bir insanlık suçu olduğunu, zaman aşımına tabi olmayacağını, devlet sırrı savunmasına yer verilmeyeceğini sağlayacak yasal düzenlemeleri yapın.  Failler üzerindeki cezasızlık zırhını kaldırın. Zorla kaybedilme vakalarına dahil olan herkesin cezai olarak sorumlu tutulmasını garanti altına alın” ifadelerine yer verildi.

Cumartesi  Anneleri ve İnsan Hakları Derneği tarafından yapılan “Hiçbir şeye benzemez bir kaybedilenin yakını olmak, onlar ki acıdan da farklı bir zulme mahkûmdur” başlıklı açıklamanın tam metni şöyle:

Bugün 30 Ağustos. Kayıplar sorununa ve kayıp yakınlarının acılarına dikkat çekmek amacıyla BM’in ilan ettiği  Dünya Kayıplar Günü. Bugün, Cumartesi Anneleri  Galatasaray’daki 492. buluşmasını gerçekleştiriyor.

Bugün Kayıplar Günü vesilesiyle dünyanın her yerinde kayıp yakınları, adalet taleplerinin hatırlanması için seslerini bir kez daha yükseltecekler.

Gözaltında kaybetme, dünyanın her yerinde yüzbinlerce insanı hedef alan en zalimane insanlık suçudur. Faşizan rejimlerin muhaliflerini ortadan kaldırmak, toplumu korkuyla sindirmek için başvurdukları en insanlık dışı uygulamadır.

Geçmişte bu insanlık suçunu işleyen bazı devletler, gerçekle yüzleşerek, bu suçtaki sorumluluklarını kabul ederek, failleri yargılayarak demokratikleşmeye yöneldi.

Türkiye’de ise gözaltında kaybetme,  kayıpların akıbetleri gizlenerek, failleri cezadan muaf tutularak günümüzde de devam eden bir gerçeklik olmayı sürdürüyor.                                             

Çünkü;

Gözaltına alınarak kaybedilenlerin akıbetleri bugün de gizleniyor.

Kayıpların akıbetinin soruşturulmasını önleyen hukuksal mekanizmalar bugün de varlığını sürdürüyor.

Kaybetme suçunda fail ve sorumlu konumda olan kamu görevlilerine yasal, yargısal ve idari koruma bugün de devam ediyor.

Fail kamu görevlisi olunca, yurttaşın öldürülmesinin ve yok edilmesinin suç sayılmayacağı algısı bugün de canlı tutuluyor.

Hak talep eden yurttaştan düşman yaratan Türkiye,  bu yüzden demokratikleşemiyor.

Dünya Kayıplar Günü vesilesiyle hükümete sesleniyoruz:

Tüm iktidarlar kamu görevlilerinin işlediği, göz yumarak teşvik ettiği suçlardan kendi dönemlerinde olsun olmasın sorumludur ve bu suçların hesabını vermekle yükümlüdür. İşlenen insanlık suçlarını açığa çıkarmamak, sorumlularını yargılamamak da suçtur. Bu suçu işlemeye son verin.

Evlatlarımızın devlet eliyle gözaltında kaybedildiği gerçeğini tüm boyutlarıyla itiraf edin.

Zorla kaybetmenin ağır ceza gerektiren bir insanlık suçu olduğunu, zaman aşımına tabi olmayacağını, devlet sırrı savunmasına yer verilmeyeceğini sağlayacak yasal düzenlemeleri yapın. 

Failler üzerindeki cezasızlık zırhını kaldırın. Zorla kaybedilme vakalarına dahil olan herkesin cezai olarak sorumlu tutulmasını garanti altına alın.

Başta AİHM’de ihlalle sonuçlanmış davalar olmak üzere, gözaltında kayıplara dair soruşturma dosyalarının yeniden açılmasının ve etkin soruşturma yapılmasının önündeki engelleri kaldırın.

Tüm ısrarlarımıza rağmen imzalamaktan kaçındığınız BM Herkesin Zorla Kaybedilmesinden Korunmasına Karşı Uluslararası Sözleşme’yi imzalayın.

Bu taleplerimizin gerçekleşebilmesi ancak, barışa yönelmiş, demokrasiye yönelmiş bir siyasi irade ile mümkündür. Demokratikleşmenin, barışın önündeki engelleri kaldırın. Eşit koşullarda, hakkaniyete uygun, insan onurunu esas alan müzakere sürecini başlatın.

Taleplerimiz bizim insanlık haklarımızdır. Taleplerimizi yerine getirmek Anayasanın ve imzaladığınız uluslararası sözleşmelerin size yüklediği görevinizdir.

Dünya Kayıplar Günü vesilesiyle,

Bu topraklarda yaşayan herkesi Cumartesi Anneleri’nin hakikat ve adalet talebini desteklemeye çağırıyoruz.

Dünya kamuoyunu zorla kaybedilenler için, kaybedilenlerin aileleri için adalet talep etmeye çağırıyoruz.

Zorla kaybetmeyi siyasi bir yöntem olarak kullan bütün hükümetleri,  bu insanlık suçuna son vermeye çağırıyoruz.

Cumartesi Anneleri

İnsan Hakları Derneği