Dünya

Herkes 'Obamacı'

ABD’de sivil haklar ikonu Martin Luther King’in eşitlik hayalini dile getirmesinden 45 yıl sonra ırkçı engeli yıkarak 44. başkan seçilen Barack Obama siyahlar ve Hispaniklerden sonra beyazların

06 Kasım 2008 02:00

ABD’de sivil haklar ikonu Martin Luther King’in eşitlik hayalini dile getirmesinden 45 yıl sonra ırkçı engeli yıkarak 44. başkan seçilen Barack Obama, Bradley etkisine kurban gideceği kehanetlerini boşa çıkarıp siyahlar ve Hispaniklerden sonra beyazların da oylarını aldı. Gençler ve kadınlar kadar erkekler de Obama’ya oy verdi. Yani siyah aday, çok geniş bir yelpazeyi kendi merkezinde buluşturmayı başardı. 


Seçmen ‘Bradley etkisi’ni yendi
Beyaz seçmenlerin bazısının anketlerde siyah adaya oy vereceklerini söyleyip
sandıkta tersini yapmasına, böyle bir ikiyüzlülüge kurban gitmiş siyah bir siyasinin adından hareketle, Bradley etkisi deniyor.
Ama AP, CNN, BBC, Los Angeles Times bu etkinin bertaraf edildiğini saptadı.
10 seçmenden dokuzu ırk ya da yaşın oyları üzerinde belirleyici bir etken olmadığını söyledi. Genelde sözünü tuttu. 
Toplamda Cumhuriyetçi aday John McCain beyaz seçmenlerin yüzde 55’inin oyunu aldı. Ama McCain’in Obama’ya göre beyazlardan iki kat daha fazla oy aldığı güney eyaletleri dışında, beyaz oylar bütün ülkede iki rakip arasında neredeyse eşit bölündü. Oysa
2004 seçiminde Cumhuriyetçi George W. Bush’un beyaz oyları üzerinden Demokrat rakibi John Kerry’ye attığı fark 17 puandı. 

Gençler ve kadınlar Obamacı
Obama Hispanik seçmenlerin üçte ikisinin ve siyah seçmenlerin neredeyse tamamının oyunu aldı. Her iki kanatta beş seçmenden biri tercihlerinde adayın ırkının etkili olduğunu kabul etti. Obama, kadın seçmenlerin yarısından biraz fazlasının oyunu aldı. Erkekler McCain’e daha fazla meylederken, 30 yaş altı seçmenlerin oylarının üçte ikisi Obama’ya gitti.
Oy verenlerin yüzde 40 kadarının kendini ‘Demokrat’ olarak tanımlaması tarihsel olarak yüksek bir rakamdı. Bu seçmenler ezici çoğunlukla Obama’ya oy verdi. Seçmenlerin dörtte birini oluşturan bağımsızların da ezici tercihi Obama oldu. 65 yaş üstü seçmenlerle beyaz işçi sınıfı ise çoğunlukla McCain’e oy verdi. Çoğunu siyah, Hispanik ve 30 yaş altındakilerin oluşturduğu ilk kez bu seçimde oy kullanan seçmenlerin dörtte üçü Obama’ya oy verdi.  McCain’in başkan yardımcısı adayı yaptığı Alaska Valisi Sarah Palin, kendisi için olumsuz bir etkene dönüştü. Her 10 seçmenden dördü Palin’i McCain’e oy verme önünde
engel olarak dile getirdi. Genelde Cumhuriyetçilere meyleden 26 yaşındaki Jennifer Sunderlin, “Babam duymasın. Palin yüzünden Obama’ya oy verdim” dedi.

ETİKETLER

haber