Ekonomi

Her iki kişiden biri teknoloji alışverişini durdurdu

İnterpromedya tarafından gerçekleştirilen Tüketici Trend Araştırmasına göre, her iki kişiden biri teknoloji alışverişini durdurdu.

21 Ekim 2008 03:00

İnterpromedya tarafından gerçekleştirilen Tüketici Trend Araştırmasına göre, her iki kişiden biri teknoloji alışverişini durdurdu.

Ürün kullanım alışkanlıkları, ürün markalarını tanıma düzeyleri, marka tercihleri ve yakın gelecekte ürün ve hizmet satın alma eğilimlerinin anlaşılması, ölçülmesi amacıyla gerçekleştirilen araştırma, 3 ayda bir periyodik olarak yapılıyor.

Türkiye'nin kentsel alanında yaşayan, ekonomik olarak aktif ve çalışan nüfusun yaşam biçimlerinin ele alındığı araştırmanın üçüncü dönem sonuçlarına göre, satın alma eğilimleri değerlendirildiğinde her 10 kişiden 4'ü, teknoloji veya ürünün yaygınlaşmasını bekliyor.

Araştırmada katılımcılara teknoloji ürünü seçme kriterleri sorulduğunda, markanın tanınması yanıtı yüzde 44,8 ile ilk sırada yer alıyor. Markanın tanınmasını sırayla yüzde 27 ile markayı daha önce kullanmış olmak ve yüzde 17,7 ile markayı kullanandan tavsiye almış olmak takip ediyor.

Hane halkının internet kullanım alışkanlıklarına yönelik soruya, "evde 2 kişi internet kullanıyor" yanıtı yüzde 33,7 oranında alınırken, sadece kendisi internet kullananların oranı yüzde 24,5 oldu. Tüm ev halkı tarafından internet kullanımı yüzde 23, evde 3 kişinin internet kullanımı oranı ise yüzde 18,8 olarak gerçekleşti.

Araştırmanın Mart 2007 ve Eylül 2008 sonuçları karşılaştırıldığında, farklılıklar ortaya çıkıyor. İnternet kullanım amaçlarında ilk sırada yüzde 91,6 oranı ile bilgi edinme ve araştırma yanıtı yer alıyor. Bu yanıtı sırasıyla yüzde 73 ile gazete ve dergi okumak, yüzde 71 ile yazışmak ve haberleşmek, yüzde 70,3 ile sohbet etmek ve chat takip ediyor.

Mart 2007–Eylül 2008 dönem sonuçları karşılaştırıldığında, gazete ve dergi okumak oranı yüzde 9,4 oranında artış gösterirken, yazışmak ve haberleşmek yanıtının yüzde 19 oranında düşüş gösterdiği belirlendi.

İnternetten alışverişe alışamadık

Araştırmada katılımcılara teknoloji ürünleri satın alma noktaları sorulduğunda, ilk sırada yüzde 56,3 ile teknoloji ürünleri satan zincir mağazalar yer aldı.

Zincir mağazaları yüzde 37,6 ile ilgili marka bayisi, yüzde 23,3 ile semtteki küçük teknoloji mağazaları, yüzde 16 ile toptan ucuz satış yapılan iş merkezleri ve yüzde 4,3 ile internet takip ediyor. Her 10 kişiden 5'i teknoloji marketlerinden ürün satın olmayı tercih ediyor. İnternetten alışveriş yapma oranının düşük olduğu belirlendi.

Tüketici Trend Araştırmasında, bir yıl içinde satın alınması düşünülen teknoloji ürünleri sorulduğunda "hiçbir ürün almayı düşünmüyorum" diyenlerin yanıtı Mart 2007 dönemine göre artış gösteriyor. Mart 2007'de yüzde 41,8 oranından alınan yanıt, Eylül 2008;de yüzde 51,3'e yükseldi.

Operatör tercihlerinin de ortaya konulduğu araştırmada, görüşülen kişilerin operatör tercihleri ve oranlarına da yer verildi.

Telefon kullanım amaçlarında fotoğraf ve video çekmek, müzik dinlemek ve oyun oynamak gibi eğlence başlığı altında alınan yanıtlar dikkat çekse de, SMS göndermek, görüşülen kişilerin yüzde 81,2'sinden alınan yanıt olarak ilk sırada yer alıyor.

Eylül 2007'de internet ve e-posta yanıtı kullanımı yanıtı yüzde 9,2 iken, 2008 yılında bu oran yüzde 18,6'ya yükseldi.

Yüzyüze anket tekniği kullanılarak 16 ilde gerçekleştirilen araştırma kapsamında bin 350 kişi ile görüşüldü.

ETİKETLER

haber