Gündem

HDP'li milletvekili: Van’da öğrenciler 1 TL’ye uyuşturucuya ulaşabiliyor

'Öğrenciler uyuşturucuyu, okul dışında elini koluna sallaya sallaya dolaşan sokak satıcılarından, kafelerden ve okul içinden temin edebilmektedir'

19 Ağustos 2015 16:40

HDP Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı, okul çağındaki öğrenciler başta olmak üzere çocuk ve gençler arasında giderek yaygınlaşan uyuşturucu kullanımı ve madde bağımlılığının araştırılması için Meclis araştırması önergesi verdi. Gaydalı ilk kez uyuşturucu madde kullanımının Van’da dokuz, Diyarbakır’da altı yaşına kadar düştüğüne dikkat çekerek, Van’da öğrencilerin 1 TL’ye uyuşturucuya ulaşabildiklerini söyledi.

Gaydalı, önleyici tedbirler başta olmak üzere madde bağımlılığına ilişkin etkili politikalar geliştirilip hayata geçirilemediği için özellikle genç nüfus arasında madde kullanımında son yıllarda hızlı bir artış olduğunu savundu.

 

'15-24 yaş grubunda kullanım arttı'

 

Yapılan çalışmaların, 15-24 yaş grubunda uyuşturucu kullanımının son yıllarda arttığını ve maddeyi ilk kez kullanma yaş ortalamasının ise 13’e düştüğünü gösterdiğine işaret eden Gaydalı, uyuşturucuyu ilk kez kullanma yaşında bölgesel ve sınıfsal farklılıkların önemli olabileceğini söyledi. Bitlis Milletvekili Gaydalı, ilk kez uyuşturucu madde kullanımının Van’da dokuz, Diyarbakır’da altı yaşına kadar düştüğüne dikkat çekti.

Gaydalı'nın verdiği araştırma önergesinde şu ifadeler yer aldı:

Yapılan araştırmalar, Türkiye’de lise öğrencilerinin % 19,2’sinin sigara ve alkol, % 5,7'sinin sigara ve uyuşturucu, % 5,6'sının alkol ve uyuşturucu kullandığını göstermektedir. Sigara, alkol ve uyuşturucu maddenin üçünü birden kullananların oranına bakıldığında ise bu oran  %4,9’dur.

Öğrenciler uyuşturucu maddeyi, okul dışında adeta elini koluna sallaya sallaya dolaşan sokak satıcılarından, kafelerden ve okul içinden temin edebilmektedir. Örneğin Van Kadın Derneği’nin yaptığı açıklamaya göre, Van’da öğrenciler 1 TL’ye uyuşturucuya ulaşabilmektedir. Çocuk ve gençlerin uyuşturucu maddelere bu kadar kolay erişebilmeleri madde kullanımına başlama nedenleri arasında en önemli faktörlerdendir. Bunun yanı sıra; şehirleşme, yoksulluk, işsizlik, medyanın etkisi, gelir düzeyi düşük bir bölgede yaşama gibi sorunlar çocuk ve gençleri uyuşturucu madde kullanmaya iten sebeplerin başında gelmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın uyuşturucu kullanımı ile ilgili okul düzeyinde kapsamlı saha ve istatistiksel çalışmaları olmadığını ve bu konuyla ilgili doğrudan mücadele yürüten bir biriminin de bulunmadığını belirten Gaydalı, “bu anlamda emniyet birimlerinin de yürüttüğü mücadelenin yeterli seviyede olduğu söylenemez” ifadelerini kullandı. Bu konuda emniyetin tedbir ve önleme faaliyetleri açısından sınıfsal ve bölgesel bir ayrımcılık yapıldığı yönünde kamuoyunda bir algı bulunduğunu ileri süren Gaydalı, “Kamuoyuna yansıyan haberlere göre emniyet yetkilileri Diyarbakır ve Van başta olmak üzere özellikle bölgede birçok yerde çocuk ve gençlere uyuşturucu madde satışını yapanlara etkin bir şekilde müdahale etmemektedir... 2015 yılında TUİK’in yaptığı açıklamaya göre, çocukların suça sürüklenme nedenleri arasında; uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, satmak veya satın almak önemli bir neden olarak sıralanmakta ve 2014 yılında 8.855 çocuğun bu nedenle güvenlik birimlerince haklarında işlem yapıldığı belirtilmektedir”.