Gündem

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın milletvekilliği düşürüldü!

Yüksekdağ, MLKP'li Yasemin Çiftçi'nin cenazesine katıldığı için 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı

21 Şubat 2017 19:11

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) tutuklu Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın milletvekilliği, hakkında kesinleşen mahkûmiyet kararının Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'na bildirilmesi sonucu düşürüldü.

4 Kasım 2016’dan bu yana tutuklu bulunan Yüksekdağ, 13 Şubat 2012’de el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ölen Marksist Leninist Komünist Partisi’nden (MLKP) Yasemin Çiftçi’nin cenaze törenine katıldığı için 10 ay hapis cezasına çarptırılmış, Yargıtay 16. Ceza Dairesi 2 Kasım 2016’da bu cezayı onamıştı. Bugün Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli imzalı tezkerenin Meclis'te okunmasının ardından, Yüksekdağ'ın vekilliği düşürüldü.

Söz konusu karar ile birlikte, HDP'nin Meclis'teki sandalye sayısı da 58'e düşmüş oldu.

Anayasaya göre, milletvekili seçilmeye engel bir suça ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararı TBMM Genel Kurulu'nda okunan üyenin milletvekilliği, oylamaya gerek kalmaksızın düşmüş oluyor.

Anayasanın ilgili maddesi şöyle:

MADDE 84. – (Değişik: 23.7.1995 - 4121/9 md.) İstifa eden milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesi, istifanın geçerli olduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanınca tespit edildikten sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca kararlaştırılır.

Milletvekilliğinin kesin hüküm giyme veya kısıtlanma halinde düşmesi, bu husustaki kesin mahkeme kararının Genel Kurula bildirilmesiyle olur.

82 nci maddeye göre milletvekilliğiyle bağdaşmayan bir görev veya hizmeti sürdürmekte ısrar eden milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesine, yetkili komisyonun bu durumu tespit eden raporu üzerine Genel Kurul gizli oyla karar verir.

Meclis çalışmalarına özürsüz veya izinsiz olarak bir ay içerisinde toplam beş birleşim günü katılmayan milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesine, durumun Meclis Başkanlık Divanınca tespit edilmesi üzerine, Genel Kurulca üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyuyla karar verilebilir.

Partisinin temelli kapatılmasına beyan ve eylemleriyle sebep olduğu Anayasa Mahkemesinin temelli kapatmaya ilişkin kesin kararında belirtilen milletvekilinin milletvekilliği, bu kararın Resmî Gazetede gerekçeli olarak yayımlandığı tarihte sona erer. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı bu kararın gereğini derhal yerine getirip Genel Kurula bilgi sunar.

Vekilliğinin düşürülmesinin ardından, Meclis'in web sitesinde yer alan 26. Dönem Milletvekilleri listesinde de Figen Yüksekdağ'ın isminin yanına "Anayasaya göre vekilliğinin düşürülmesi" notu eklendi; Yüksekdağ hakkında bilgilerin yer aldığı sayfa ise silindi.

HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ,haklarında yürütülen 'terör' soruşturması kapsamında 4 Kasım 2016'da tutuklanmıştı. Yüksekdağ, tutuklanmasının ardından Kocaeli F Tipi Cezaevi'ne götürülmüştü.